فرادید| گله گرگی که در تعقیب گله گاومیشهای کوهان دار آمریکایی‌اند، در لحظات پر التهابی که غرق در تلاش برای به زانو در آوردن یک گاومیش‌اند، به ناگهان شانس می‌آورند و با ضربه یک گاو میش دیگر شکار آنها نقش زمین می‌شود برای دریده شدن!
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: