کد خبر: ۲۲۵۷۳
بازدید: ۱۰۱۷
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۴
سه واژه سگ وحشی، سگ لیکائون و سگ هیه نا برای اشاره به سگ وحشی مورد استفاده قرار می گیرند. این جانور از طریق نحوه راه رفتن، پوست رنگارنگ و گوش های بزرگ و گرد خود کاملا متمایز از شغال است. شغال نزدیک ترین عضو خانواده سگ وحشی است. این جانوران به صورت گروهی زندگی کرده و در مناطق استوایی دیده نمی شوند.
برچسب ها: شکار ، فیلم ، سگ وحشی
ما چقدر خوب هستیم!
خودنمایی چه بر سر ما می‌آورد؟

ما چقدر خوب هستیم!

خشونت در کارخانه آیفون!
گشتی در مرموزترین کارخانه دنیا

خشونت در کارخانه آیفون!