امروز در تاریخ
کد خبر: ۳۴۶۰۶
بازدید: ۱۸۱۰
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۵

امروز در تاریخ

فرادید| اول مارس در تاریخ به رواست تصویر

1. 1692- آغاز تعقیب جادوگران سیلم

"تیتوبا" یک برده هندی از "باربادوس" به ارتکاب افسونگری در سلیم اعتراف می‌کند که سبب آغاز جستجو برای دیگر جادوگران می‌شود.

امروز در تاریخ


2. 1792- مرگ "لئوپود دوم"

امپراتور مقدس روم در چنین روزی از دنیا رفت. پسرش "فرانسیس دوم" جانشین او شد.

امروز در تاریخ


3. 1815- بازگشت صد روزه ناپلئون

ناپلئون از تبعید در البا فرار کرد و به فرانسه رفت. "صد روز" به زمان میان ۲۰ مارس ۱۸۱۵ (روزی که ناپلئون بناپارت به پاریسرسید) و ۲۸ ژوئن ۱۸۱۵ (روز بازگشت لویی هجدمبه قدرت) گفته می‌شود.

امروز در تاریخ


4. 1941- جنگ جهانی دوم- پیوستن بلغارستان به متحدین

با امضای "پیمان سه‌جانبه"، بلغارستان به عضویت نیروهای متحدین در آمد.

امروز در تاریخ


5. 1961- حمایت جان اف.کندی از "سپاه صلح"

رئیس‌جمهور کندی با امضای یک فرمان اجرایی از "سپاه صلح" حمایت کرد.

امروز در تاریخ


6. 1981- اعتصاب غذای "بابی سندز"

"بابی سندز" یکی از اعضای ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، در زندان "ماز" در ایرلند شمالی دست به اعتصاب غذا زد. او 65 روز بعد از دنیا رفت.

امروز در تاریخ


ترجمه: وب‌سایت فرادید