تیمور بختیار چگونه به قدرت رسید؟
کد خبر: ۳۵۱۰۶
بازدید: ۴۶۱۰۲
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۹
56 سال پیش در چنین روزی تيمور بختيار، نخستين رئيس سازمان امنيت و اطلاعات كشور (ساواك) برکنار و حسن پاکروان جانشین او شد؛ این آغازی بر غضب شاه و دربار به این چهره بانفوذ امنیتی اطلاعاتی بود که در نهایت به ترور او ختم شد.
فرادید| 56 سال پیش در چنین روزی تيمور بختيار، نخستين رئيس سازمان امنيت و اطلاعات كشور (ساواك) برکنار و حسن پاکروان جانشین او شد؛ این آغازی بر غضب شاه و دربار به این چهره بانفوذ امنیتی اطلاعاتی بود که در نهایت به ترور او ختم شد.

به گزارش مجله تاریخ فرادید، تیمور بختيار که از خویشان ملكه ثريا بود پس از آنکه در جريان کودتای 28 مرداد به عنوان فرماندهى لشكر زرهى كرمانشاه وفاداری خود به سلطنت را ثابت کرد فرماندار نظامى تهران شد. او سه سال بعد در راستای تمرکز فعالیت های امنیتی و اطلاعاتی کشور سازمان اطلاعات و امنیت کشور مشهور به "ساواک" را تاسیس کرد و ریاست آن را بر عهده گرفت؛ البته این سازمان چند سال بعد در مهمترین ماموریتش، خود تیمور بختیار را ترور کرد.

گرچه پس از تاسیس ساواک او چهره اول امنیتی و اطلاعاتی رژیم بود اما خیلی زود سودای قدرت باعث شد ورق برای او برگردد؛ او در سال 1337 در سفر به آمريكا و دیدار با "كرميت روزولت" و "آلن دالس" رئيس سيا از اوضاع نابسامان کشور گفت و پيشنهاد كودتا در ايران و بركناري شاه را مطرح کرد. هرچند این پیشنهاد با مخالفت طرف امریکایی روبرو شد اما خبر این پیشنهاد چندی بعد به ایران رسید و باعث شد شاه در اسفند 1339 او را از ریاست ساواک عزل کند. 

مطالب مرتبط


همه چیز به اینجا ختم نشد بلکه چند ماه بعد او بازنشسته و سپس از ایران اخراج شد، تمامی اموال و دارایی هایش توقیف شد و حتی شماری از رجال و چهره های نزدیک به او نیز دستگیر شدند. تيمور بختيار پس از خروج از کشور مخالفت با رژیم شاه را علنی کرد تا اینکه پس از چند سال تعقیب و گریز از دست نیروهای شاه، ساواک موفق شد در  مرداد 1349 او را در شکارگاهی در دیاله عراق ترور کند. 

تیمور بختیار(ردیف جلو) در مدرسه نظامی
تیمور بختیار(ردیف جلو) در مدرسه نظامی "سن سیر" در فرانسه؛ او پیش از عزیمت به فرانسه همراه با پسر عمویش شاپور در مدرسه فرانسوی ها در بیروت تحصیل می کرد.
بختیار در جمع محصلان مدرسه نظامی
بختیار در جمع محصلان مدرسه نظامی "سن‌سیر" در فرانسه؛ او از سال 1307 تا سال 1312 در این مدرسه مشغول به تحصیل بود.
تیمور بختیار (نرف اول از چپ) در میان محصلان مدرسه نظامی
تیمور بختیار (نرف اول از چپ) در میان محصلان مدرسه نظامی "سن سیر" در فرانسه
تیمور بختیار در آکادمی نظامی تهران مشغول تمرین؛ او پس از آنکه مدرسه نظامی
تیمور بختیار در آکادمی نظامی تهران مشغول تمرین؛ او پس از آنکه مدرسه نظامی "سن سیر" را با درجه ستوان دومی ترک کرد به ایران آمد و در مدرسه نظامی تهران مشغول به تحصیل شد.
تیمور بختیار و یکی از دوستانش با لباس شنا در پاریس
تیمور بختیار و یکی از دوستانش با لباس شنا در پاریس
تیمور بختیار در نوجوانی؛ خانوادهٔ بختیار از خوانینِ بختیاری بودند. پدرش فتحعلی‌خان سردار معظم، دو دوره نماینده مجلس شورای ملی و از خوانین بزرگ بختیاری و نوه لطفعلی خان امیر مفخم (دو دوره وزیر جنگ ایران در دوران قاجار) بود.
تیمور بختیار در نوجوانی؛ خانوادهٔ بختیار از خوانینِ بختیاری بودند. پدرش فتحعلی‌خان سردار معظم، دو دوره نماینده مجلس شورای ملی و از خوانین بزرگ بختیاری و نوه لطفعلی خان امیر مفخم (دو دوره وزیر جنگ ایران در دوران قاجار) بود.
تیمور بختیار جوان در لباس نظامی؛ بختیار پس از فارغ التصیلی از مدرسه نظامی تهران برای خدمت با درجهٔ ستوان یکمی به زاهدان منتقل شد.
تیمور بختیار جوان در لباس نظامی؛ بختیار پس از فارغ التصیلی از مدرسه نظامی تهران برای خدمت با درجهٔ ستوان یکمی به زاهدان منتقل شد.
تیمور بختیار در کسوت فرماندهی هنگ سوار آدربایجان؛ او در سال 1325 از فرماندهانی بود که در آذربایجان با جعفر پیشه‌وری می‌جنگید.
تیمور بختیار در کسوت فرماندهی هنگ سوار آدربایجان؛ او در سال 1325 از فرماندهانی بود که در آذربایجان با جعفر پیشه‌وری می‌جنگید.
تیمور بختیار در کسوت فرماندهی هنگ سوار آدربایجان که با پیشه‌وری می‌جنگید.
تیمور بختیار در کسوت فرماندهی هنگ سوار آدربایجان که با پیشه‌وری می‌جنگید.
تیمور بختیار در سال 1326؛ او در این سال وارد دانشگاه جنگ شد و دورهٔ دافوس را گذراند.
تیمور بختیار در سال 1326؛ او در این سال وارد دانشگاه جنگ شد و دورهٔ دافوس را گذراند.