قرارداد پیمانکاری؛ اصول و قوانین حاکم بر آن
قرارداد پیمانکاری چیست؟
پیمانکاری یا مقاطعه، در تاریخ اداری و مالی ایران پیشینه‌ای طولانی دارد و معانی و کاربردهای مختلفی از آن ارائه شده‌است؛ اما در تعریفی ساده می‌توان آن را به معنای تقبل انجام کاری توسط شخصی پس از تعیین مزد دانست. قانون ماليات بر درآمد مصوب 1334، از اولین منابع رسمی حقوقی است که به مفهوم این رابطه اشاره کرده‌است.
حقوق شهروندی، حقی که دیر آمد
شاید واقعا لازم نیست که مردم از زیرو‌بم قوانین کشور اطلاعات کافی و دقیق داشته باشند، اما بهتر است تمام شهروندان از حق و حقوقی که در زندگی روزمره‌شان ممکن است به کارشان بیاید، اطلاعات داشته باشند تا کسی نتواند به راحتی حق و حقو‌ق‌شان را پایمال کند.
پرسش و پاسخ حقوقی
از دردسر برادر معتاد تا دریافت گواهی سوءپیشینه
پرسش و پاسخ‌های حقوقی در مورد نفقه، گواهی سوءپیشینه، رفع مزاحمت برادر معتاد و خسارت تصادف رانندگی ...
چالش حقوقی اثبات
وقتی ارائه "مدرک موثق" مسئله می‌شود
از میان معیارهایی که معمولا در قانون به کار گرفته می شود، تنها معیار «برتری مدرک» که بر یک مبنای مستحکم بنا شده است، برای تصمیم گیری در موارد خشونت جنسی مورد استفاده قرار می گیرد، هر چند این معیار تنها در دادگاه های حقوقی بکار می رود. درواقع با توجه به احتمال زیاد تبرئه های اشتباه، دادگاه های حقوقی به نحو روز افزونی در حال تبدیل شدن به اولین پناهگاه برای زنانی هستند که قربانی خشونت های جنسی در ایالات متحده شده اند. این معیار به جای درخواست حذف شک معقول، به قضاوت در خصوص مواردی می پردازد که در آن موارد، مدرک باعث می شود قاضی به باور قوی تری برسد. اگر زن شاکی مدارک قوی تری ارائه کند تا قاضی را مجاب کند که رابطه جنسی اش با رضایت نبوده، همین مدارک برای صدور حکم به نفع او کفایت می کند.
خواندن عباراتی نظیر «پارک مساوی با پنچری»، این تصور را به‌وجود مي‌آورد که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد كند.