از عروسی جنجالی تا شادی در تهران
جهان در هفته‌ای که گذشت
از مهمانی باغ تا روز نکبت
امروز به روایت تصویر
خیابان‌هایِ سیاسی!
روایت خارجی‌ها از انتخابات ایران
طی هفته های اخیر رقابت بر سر انتخاب رئیس جمهور آینده ایران به اوج خود رسیده است و نامزدها و هوادارنشان همه تلاش خود را برای پیشی گرفتن از رقبا و پیروزی در 29 اردیبهشت به کار می برند؛ این صحنه ای است که راسنه های خارجی به دقت آن را دنبال کرده و پوشش می دهند.
تصاویر/ بریژیت ماکرون، بانوی اول فرانسه
گمانه‌زنی‌ها درباره همسر ماکرون آغاز شد
از تظاهرات زنان تا شادی پیروزی
امروز به روایت تصویر
    صفحه  از ۲۳۹