آیا حافظه تصویری وجود دارد؟
تصور غالب درباره حافظه تصویری این است دقیقاً مانند یک عکس عمل می‌کند: هر وقت بخواهید می‌توانید آن را به یادآورید و روی قسمت‌های مختلف آن زوم کنید. اما حافظه تصویری با این تعاریف وجود ندارد.
بررسی هاچ بک اسپورت هیوندای آی30 که در شرف ورود به ایران است