مقالات و مقولات -
چگونه حضانت و سرپرستی بچه‌تان را پس از طلاق به دست آورید؟
ضانت به معنی نگهداری طفل، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج است. حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است. نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است و هیچ یک از پدر و مادر حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کنند.
متن کامل قانون اساسی
متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن کامل قانون مدنی
قانون مدنی ایران
متن کامل قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
شرایط درج آگهی در وبسایت فرادید
نگاه ویژه

در نکوهش کنکور و ستایش مهارت

سیده ضحی حسینی‌نصر
پرطرفدار