Faradeed | فرادید

"دفاع مقدس" به روایت تصویر
تصاویر دیده نشده از پیکر شهدای ایرانی در جبهه عراق

تصاویر دیده نشده از پیکر شهدای ایرانی در جبهه عراق

پس آغاز جنگ تحمیلی در آخرین روزهای شهریورماه 1359 عکاسان و مستندسازان ایرانی و غیر ایرانی یگانه راویان مصور مقاومتی بودند که 8 سال به طول انجامید.
تصاویر/ آموزش نیروهای عراقی

تصاویر/ آموزش نیروهای عراقی

تجاوز عراق به ايران در آخرین روز شهریورماه 1359 در حالی اتفاق افتاد و ارتش این کشور از هوا و زمین به ایران هجوم آوردد که صدام خیلی پیش از این مقدمات جنگ را با خرید سلاح و آموزش نیروهای خود فراهم کرده بود.
تصاویر/ اسرای ایرانی در عراق
روایتی نادیده از کمپ شماره 7 رمادی

تصاویر/ اسرای ایرانی در عراق

یکی از نقاط نادیده و پنهان جنگ تحمیلی اردوگاه اسرای ایرانی است که در آن زمان به دلیل تخطی عراق از کنوانسیون‌های بین المللی درباره رفتار با اسرا کمتر خبرنگار و عکاسی توانست مجوز بازدید از آز آن و تهیه گزارش را به دست آورد؛ در این میان "برنارد بریسون" یکی از استثناها به شمار می‌رود.
تصاویر/ جبهه ایران به روایت عکاس فرانسوی

تصاویر/ جبهه ایران به روایت عکاس فرانسوی

ژان گومی عکاس و هنرمند فرانسوی یکی از شناخته شده ترین عکاسان معاصرا ست که مقارن با حوادث انقلاب، جنگ تحمیلی و رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به کشورمان آمده و عکاسی کرده است.
تصاویر/ جنگ با ایران در جبهه عراقی‌ها

تصاویر/ جنگ با ایران در جبهه عراقی‌ها

پس آغاز جنگ تحمیلی در آخرین روزهای شهریورماه 1359 عکاسان و مستندسازان ایرانی و غیر ایرانی یگانه راویان مصور مقاومتی بودند که 8 سال به طول انجامید.