برچسب خبر
برچسب: اختلال خود زشت انگاری
چند گاهی چهره خود را از نزدیک در آنها می...
از چند گاهی چهره خود را از نزدیک در آنها... نیمه آگاهانه احساس مردم در مورد خودشان و ظاهرشان را... این هنجارهای فرهنگی تبعیت کرده و خود را بیشتر با... خود برای جنس مخالف را بیشتر کنند بنابراین در نهایت...
کد خبر: ۱۰۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳