برچسب خبر
برچسب: بازتاب
های انتخاباتی به دفعات از رسانه های مختلف بازتاب یافت...
کد خبر: ۲۹۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸


نادر مشایخی عهده دار بود و بازتاب خوبی به دنبال...
کد خبر: ۲۹۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸


در انتشار تصاویر دلخراش و بازتاب گسترده آنان در رسانه...
کد خبر: ۲۹۰۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۷


چشم نگران دنیا به نتیجه انتخابات آمریکا
ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا بازتاب گسترده ای در آفریقا...
کد خبر: ۲۹۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۷


بازتاب های مختلفی را به دنبال داشته و مخاطبان را...
کد خبر: ۲۸۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶


٣ روز نخست آن ٤٤٤ روز
اشغال سفارت آمریکا به بازتاب های خارجی این حادثه پرداخته...
کد خبر: ۲۸۸۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۳


خانواده این پزشک خیّر تبریزی بازتاب گسترده ای در فضای...
کد خبر: ۲۸۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۳


های اجتماعی مشکل نادر زندگی او را بازتاب دادند در...
کد خبر: ۲۸۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲


نخستین آزمون مجلس دهم
مجلس امروز در صفحه نخست روزنامه بازتاب گسترده ای داشت...
کد خبر: ۲۸۷۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲


از همسرتان بود فکر می کنید بازتاب این اتفاق در...
کد خبر: ۲۸۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰


در مسابقات با حجاب بازتاب های زیادی برای شما داشته...
کد خبر: ۲۸۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹


آیا تکالیف زیاد مدرسه باعث موفقیت بیشتر دانش آموزان می شود
هستند که جامعه را بازتاب می کند درواقع سیستم مدارس...
ای هستند که جامعه را بازتاب می کند درواقع سیستم...
کد خبر: ۲۸۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱


البته مسائل دیگری هم مطرح است که در پرونده بازتاب...
کد خبر: ۲۸۵۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸


بازتاب های زیادی داشت به قدری که این بار برخلاف...
کد خبر: ۲۸۲۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲


تا به حال راجع به ضریب هوشی حیوانات چیزی شنیده‌اید؟
به فرمان های پیچیده پاسخ دهند ۱۷ اورانگوتان بازتاب هوش...
کد خبر: ۲۸۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱


بازتاب زیادی داشت موضوعی که همان موقع از سوی سازمان...
کد خبر: ۲۸۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱


دادستان تهران اعلام کرد
بازتاب زیادی دارد برای چنین اقداماتی که خارج از حوزه...
کد خبر: ۲۸۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱


با هم توطئه قتل هولناکی را رقم زدند و بازتاب...
کد خبر: ۲۸۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸


از خانه و داخل جامعه بازتاب خشونت های خانگیست اظهار...
کد خبر: ۲۸۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸


ارتباط داشتند در رسانه های خارجی بازتاب یافت ...
هم ارتباط داشتند در رسانه های خارجی بازتاب یافت به...
کد خبر: ۲۷۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷