برچسب خبر
برچسب: تاریخی
امروز در تاریخ
کد خبر: ۴۰۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵


مهمتر این که تجربه تاریخی ما چه می گوید از...
کد خبر: ۴۰۸۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵


به پرسپولیس زده و باعث ناکامی های تاریخی برای این...
کد خبر: ۴۰۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵


پیش روی شاخص سقف تاریخی دی ماه 92 یعنی 89500... پیش روی شاخص سقف تاریخی دی ماه 92 یعنی 89500...
کد خبر: ۴۰۷۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵


تاریخ فرهنگی «قرمز»
تنها کتاب های پیرامون موضوعات تاریخی بدون لکه ای رنگ... دید تاریخی طولانی دارد جایگاه متغیر رنگ قرمز از اعصار...
کد خبر: ۴۰۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵


کوبا یک آزمایشگاه بزرگ است
ماهِ گذشته را مشغول تکرار تحریف های قدیمیِ تاریخی بودند... که به لحاظ تاریخی اهمیت عمده ای دارند مادرت حالا... این آخرین کنگرۀ تحت هدایت نسل تاریخی ای خواهد بود...
کد خبر: ۴۰۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵


اسناد تاریخی که پرونده های ساواک را نشر می دهد...
کد خبر: ۴۰۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۴


تاریخی را انتخاب کرده و با قرار دادن چک تضمین... می دهند همچنین باید توجه داشته باید که خودروهای تاریخی...
کد خبر: ۴۰۷۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۴


امروز در تاریخ
کد خبر: ۴۰۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳


جغرافیای توهین های سیاسی!
می کرد نمونه های تاریخی زیادی برای این ادعا وجود...
کد خبر: ۴۰۷۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳


دولت یازدهم فرصت ٤ساله آتی به عنوان یک فرصت تاریخی...
کد خبر: ۴۰۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳


اند و همواره تمرکزی تاریخی بر تحصیلات آکادمیک و موسیقی...
کد خبر: ۴۰۶۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳


امروز در تاریخ
کد خبر: ۴۰۶۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲


ادبی و تاریخی از دو واحد اسپرنه و شهروا نیز...
کد خبر: ۴۰۶۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲


روایت های برجای مانده تاریخی خدیجه بنت ربیعا نام دارد...
کد خبر: ۴۰۶۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲


عین نگهداشت مخالفت تاریخی خود با رژیم گذشته آنچه از...
کد خبر: ۴۰۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


امروز در تاریخ
کد خبر: ۴۰۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


امروز در تاریخ
کد خبر: ۴۰۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱


به جزئیات تاریخی شامل مبلغ اولیه در مورد ارزش خالص...
کد خبر: ۴۰۵۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱


حتی آثار تاریخی و فرهنگی فعالیت میکند براساس آنچه در...
کد خبر: ۴۰۵۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱