برچسب: دلایل پیشرفت اروپا
منشا اقتصاد مدرن
سازی کبیر" در قرن 18 در اروپای غربی شکل گرفت... که همواره نوعی چندپارگی در خاک اروپا وجود داشته است... و مینگزها در چین اروپا را متحد کند نوشتار پیش... تاکید کرد که موفقیت اروپایی ها به هیچ وجه نتیجه...
کد خبر: ۳۴۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۰