برچسب خبر
برچسب: دلایل پیشرفت اروپا
منشا اقتصاد مدرن
این قاره برخوردار بودند ممکن بود که تمامی پیشرفت ها... استراتژی های خصمانه تر حاصل نشود روشنفکری اروپایی از جمله... سال 1600 میلادی بود در نتیجه آن پیشرفت های علمی... و فکری وارد نظام سیاسی کشورهای اروپایی شد که به...
سازی کبیر" در قرن 18 در اروپای غربی شکل گرفت... که همواره نوعی چندپارگی در خاک اروپا وجود داشته است... و مینگزها در چین اروپا را متحد کند نوشتار پیش... تاکید کرد که موفقیت اروپایی ها به هیچ وجه نتیجه...
کد خبر: ۳۴۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۰