برچسب خبر
برچسب: منسون
"چارلز منسون"سردسته باند "خانواده"
"چارلز منسون" سردستۀ گروه جنایتکار معروف به خانواده و منفورترین...
فرادید| "چارلز منسون" سردستۀ گروه جنایتکار معروف به خانواده و... منتقل شده است به گزارش مجله تاریخ فرادید چارلز منسون... است یکی از پرسر و صداترین جنانیات گروه منسون قتل... در خانه اش کشته شد اعضای گروه منسون همگی طرح...
کد خبر: ۳۱۸۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


به جواب هایی که می گیرید اطمینان کنید مارک منسون...
کد خبر: ۱۷۹۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴