برچسب خبر
برچسب: گریه
و گریه رفتن از این مملکت هیچ افتخاری ندارد و...
کد خبر: ۲۹۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۷


لرزان و درحالی که مرتب گریه می کرد ادامه داد... مرتب گریه می کرد ادامه داد پدر ابوالفضل یک کارگر... صدای لرزان و درحالی که گریه می کرد ادامه داد...
کد خبر: ۲۹۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۷


کد خبر: ۲۹۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶


گزارش میدانی خبرنگار الجزیره از شمال شرق موصل
مادرش خاک بر سر می ریخت و گریه می کرد...
کد خبر: ۲۸۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶


برای دقایقی گریه کرد ...
کد خبر: ۲۸۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵


کد خبر: ۲۸۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵


نجات دهند با گریه و وحشت ادعا کرد که این...
کد خبر: ۲۸۹۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵


کد خبر: ۲۸۸۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۴


زد زیر گریه بعد از آن دیگر خانه نرفتم و...
کد خبر: ۲۸۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۴


رفته و سر مزار پسرم گریه می کردم تا اینکه...
کد خبر: ۲۸۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۳


رسد نمی تواند خود را کنترل کرده و به گریه...
کد خبر: ۲۸۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲


کد خبر: ۲۸۷۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱


گریه زیاد که می تواند ناشی از درد شدید باشد...
کد خبر: ۲۸۶۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰


فاجعه در معبد بودا؛
راهب به گریه افتاده و به او التماس می کند...
کد خبر: ۲۸۵۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹


زد و خورد و صدای گریه و زاری زن و... ملیسا افتاد که با صورتی نگران داشت گریه می کرد...
کد خبر: ۲۸۵۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸


کشو سردخانه را گشودند نوزاد شروع به گریه کرد پزشکان...
کد خبر: ۲۸۳۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳


کد خبر: ۲۸۳۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳


دعا می خوانند راه می روند گریه می کنند غذا... هر وقت آوردنشون از همون لحظه اول به گریه افتادیم... بودند و چشم هایشان قرمز بود از گریه و لب...
کد خبر: ۲۸۲۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲


گریه کردم و می خواستم از خانه فرار کنم که...
کد خبر: ۲۸۱۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰


زیر گریه بازرس بخش زنان دادسرا جلوی در ایستاده و... مادرش را رها کرده و گوشه اتاق کوچک همچنان گریه...
کد خبر: ۲۸۰۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۹