تصاویر/ ساگین، روستایی مرمرین

تصاویر/ ساگین، روستایی مرمرین

«ما با تنفس غبار مرمر بزرگ می‌شویم. ما از غبار سنگ مرمر به عنوان خمیر دندان، پودر صابون و رژ لب استفاده می‌کنیم.» «من باور دارم تا زمانی که بمیرم ما همچنان در این روستا سنگ مرمر خواهیم داشت. هرجایی را می‌کنید، سنگ مرمر استخراج می‌شود.»
تصاویر/ زخم‌های بوکوحرام بر روانِ نجات‌یافتگان: آدم‌هایی که «انگار اینجا نیستند»

تصاویر/ زخم‌های بوکوحرام بر روانِ نجات‌یافتگان: آدم‌هایی که «انگار اینجا نیستند»

اردوگاه میناوآ در شمالی‌ترین نقطه کامرون قرار دارد. این اردوگاه در سال ۲۰۱۳ و به دنبال فرار نیجریه‌ای‌ها از بوکوحرام شکل گرفت. به گفته کمیسریای پناهندگان سازمان ملل متحد، بیش از ۶۰۰۰۰‌نفر اکنون در این اردوگاه زندگی می‌کنند.