تصاویر/ «ماسک نداریم»، «آب نداریم»، «ژل شستشو نداریم»، «غذا نداریم»

تصاویر/ «ماسک نداریم»، «آب نداریم»، «ژل شستشو نداریم»، «غذا نداریم»

«یک نفر که در نزدیکی پلیس ماسک می‌فروشد، اما مردم قبل از خرید چند ماسک را امتحان می‌کنند و بعد می‌خرند.» در میانِ پلاستیک‌های لگد‌مال شده‌ای که در زاغه‌نشینِ او پراکنده‌اند، ساشه‌های تمیزِ آبِ آشامیدنی که به آن «آب پاک» می‌گویند، به چشم می‌خورد. او این ساشه‌ها را با بندِ کفش به‌هم وصل کرده و از آن‌ها ماسک درست کرده است.
۳