تصاویر/ آخرین آواتار

تصاویر/ آخرین آواتار

تعدادِ سر‌هایی که جنگاوران در خانه‌های خود داشتند نمادی از میزانِ قدرت آن‌ها بود. میزانِ تزئینِ سربند‌ها نیز میزانِ قدرتِ آن‌ها را نشان می‌دهد.
تصویر/ ستون‌های آفرینش

تصویر/ ستون‌های آفرینش

تلسکوپ فضایی هابل موفق به ثبت تصویری از «سحابی عقاب» در فاصله ٧ هزار سال نوری از زمین شد. در این تصویر ٣ توده عظیم گازی را که به شکل ستون درآمده‌اند می‌توان مشاهده کرد.
تصاویر/ بمب‌گذاری در اوکلاهماسیتی

تصاویر/ بمب‌گذاری در اوکلاهماسیتی

در آن زمان، این مرگبارترین حمله تروریستی بود که آمریکا به خود دیده بود. هنوز هم مرگبارترین حمله انجام شده به دست یک آمریکایی در خاک آمریکاست:
۴