با بیمارِ صفرِ سیسیل شام خورد؛ با یک کوید-۱۹ زندگی کرد؛ اما آزمایشِ کرونایش مثبت نشد
عکاسِ اهلِ سیسیلی:

با بیمارِ صفرِ سیسیل شام خورد؛ با یک کوید-۱۹ زندگی کرد؛ اما آزمایشِ کرونایش مثبت نشد

آنچه می‌خوانید داستانِ مصورِ آلِسیو مامو، برندۀ عکاسیِ ورلد پرس است که از تجربه بیمار شدنِ اعضای خانواده‌اش در دورانِ کرونا در سیسیلی می‌گوید و اینکه با وجودِ مثبت شدنِ آزمایشِ کرونای اعضای خانواده‌اش، ویروس او را انتخاب نکرده است. او گمان می‌کند، بنا بوده او از چشم‌اندازِ دیگری به ویروسِ کرونا نگاه کند.
تصاویر/ روزی روزگاری تهران

تصاویر/ روزی روزگاری تهران

همه پارک‌ها و اماکن تفریحی در ایران تعطیل هستند و از شهروندان خواسته شده در خانه‌های خود بمانند. ویروس کرونا اگر چه قدرت تکثیر زیادی دارد، اما با کم کردن ارتباطات و افزایش فاصله‌گذاری اجتماعی به‌راحتی قابل کنترل است.
تصاویر/ لندن زیر سایه کرونا

تصاویر/ لندن زیر سایه کرونا

در ایستگاه‌های قطار و مترو، از بلندگو‌ها به مردم هشدار داده می‌شود جز در موارد خیلی ضروری از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنند. مردم با فاصله از هم در اتوبوس و مترو می‌نشینند و بسیاری برای محافظت از خود به ماسک‌های صنعتی رو آورده اند.
زندگی در «منطقۀ قرمزِ» کرونا

زندگی در «منطقۀ قرمزِ» کرونا

درحالیکه این ویروس بین افراد فاصله فیزیکی ایجاد کرده است، آن‌ها را به هم نزدیکتر هم کرده است. او احساس می‌کند عبورِ ایتالیایی‌ها از یک بحرانِ مشترک باعث ایجادِ «احساس همدلیِ فوق‌العاده‌ای» در آن‌ها شده است.
تصاویر/ خطرناک‌ترین آب‌های جهان

تصاویر/ خطرناک‌ترین آب‌های جهان

شود. قبل از هر چیز باید در مورد جایی که می‌خواهید در آن ماهیگیری یا قایقرانی کنید یا حتی تنی به آب بزنید، اطلاعات کامل را کسب نمایید، زیرا هر دریاچه و رودی امن نیست و نباید گول ظاهر آرام و منظره زیبای دریاچه را بخورید!
۵