مصطفی ملکیان/ قيصر شاعر رنج است
بشنوید/ سخنراني درباره قيصر امين‌پور

مصطفی ملکیان/ قيصر شاعر رنج است

به نظر من قيصر امين‌پور شاعر رنج است، يعني او را اگرچه شعر ديني و مذهبي گفته است، نمي‌توان شاعر ديني و مذهبي تلقي كرد و در عين حال كه شعر انقلابي گفته نمي‌توان شاعر انقلابي خواند و با وجود آنكه درباره جنگ شعر گفته، نمي‌توان شاعر جنگ ناميد و در عين آنكه درباره آرمان‌هاي سياسي سخن گفته، شاعر سياسي نيست و با اينكه درباره عشق شعر گفته، نمي‌توان او را به طور كامل در رده شاعران عاشقانه سرا قرار داد.
۴