فرادید | ایران‌گردی

Faradeed | فرادید اخبار

قبل از سفر به روسیه، بخوانید

قبل از سفر به روسیه، بخوانید

کشوری که در اوج گرمای این روزهای ایران، آب و هوایی بارانی و اغلب ابری و سرد دارد. سفر کردن به این کشور در چند ماه اخیر تسهیل شده است و می توان با مراجعه به آژانس های گردشگری ویزای گروهی دریافت کرد.