ویدئو/ اتفاق بامزه حین گزارش خبرنگار
یک زن با حضور بی موقع مقابل دوربین باعث بر هم خوردن ضبط پلاتو شد.

یک زن با حضور بی موقع مقابل دوربین، پلاتو گفتن یک خبرنگار را بر هم زد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، یک خبرنگار در ترکیه که در حال گفتن پلاتو بود توسط یک زن غافلگیر شد.

این زن با حضور بی موقع مقابل دوربین با صدای بلند نام حسن را بر زبان آورد و باعث بر هم خوردن ضبط پلاتو شد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: