عنوان قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا
۱۲۴۱.۳۷ ۰.۱۸ ۴/۲۶ ۱۰:۳۰
گرم طلا ۱۸
۲۳۰۷۵۰ -۲۰.۰۰ ۴/۲۶ ۱۱:۲۵
گرم طلا ۲۴
۳۰۷۶۶۰ -۴۰.۰۰ ۴/۲۶ ۱۱:۲۵
سکه بهار آزادی
۲۶۱۰۰۰۰ -۵۰۰۰.۰۰ ۴/۲۵ ۲۰:۰۶
سکه امامی
۲۷۲۷۵۰۰ -۱۷۵۰۰.۰۰ ۴/۲۶ ۱۱:۱۸
نیم سکه
۱۳۴۰۰۰۰ -۵۰۰۰.۰۰ ۴/۲۵ ۱۷:۴۸
ربع سکه
۶۹۵۰۰۰ -۱۰۰۰۰.۰۰ ۴/۲۵ ۱۷:۴۸
سکه گرمی
۴۰۵۰۰۰ -۵۰۰۰.۰۰ ۴/۲۵ ۱۴:۳۰