ده‌ها دانش آموز ربوده شده در کامرون آزاد شدند
کد خبر: ۶۴۲۴۷
بازدید: ۳۱۲
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۱
شبه نظامیانی که خواستار استقلال این دو منطقه انگلیسی زبان هستند خواستار بستن مدارس شده بودند. اما هیچ گروه واحدی مسئولیت این آدم ربایی در "مدرسه راهنمایی پرسبیترین" در بامندا را به عهده نگرفته.
ده‌ها دانش آموز ربوده شده در کامرون آزاد شدند
 
۷۸ دانش آموز و سه نفر دیگری که روز دوشنبه از یک مدرسه شبانه روزی در بامندا، مرکز منطقه "شمال غرب" کامرون، ربوده شده بودند آزاد شده و به خانواده هایشان پیوسته اند.

یک راننده هم آزاد شد، اما مدیر مدرسه و یک آموزگار همچنان اسیر هستند.

دولت و جدایی طلبان یکدیگر را به ترتیب دادن این آدم ربایی متهم می‌کنند.

دانش آموزان بعد از آزادی با وسایل نقلیه ارتش به مدرسه راهنمایی مسیحی‌ای که از آن ربوده شده بودند بازگردانده شدند، جایی که خانواده‌ها انتظارشان را می‌کشیدند.

یکی از دانش آموزان ربوده شد که یک دختر ۱۵ ساله است به بی بی سی گفت که آدم ربایان با او رفتار خوبی داشتند.

او گفت: می‌توانست با توجه به ظاهر و زبان آدم ربایان بگوید که آن‌ها شورشیان جدایی طلبی بودند که خواستار استقلال ناحیه "آمبازونیا" هستند.

اما یک گروه انگلیسی زبان به نام "کمیسیون سیاست گذاری بین المللی آمبازونیا" نقش جدایی طلبان در این آدم ربایی را رد کرده است.

این گروه جدایی طلب سال پیش دست به اسلحه برد تا خواستار استقلال دو منطقه "شمال-غرب" و "جنوب-غرب" شود. این‌ها نواحی انگلیسی زبان در کشوری است که زبان فرانسه در آن رسمیت دارد.

پیشتر شمار دانش آموزان ربوده شده ۷۹ نفر گزارش شده بود که بعدا تصحیح شد.

شبه نظامیانی که خواستار استقلال این دو منطقه انگلیسی زبان هستند خواستار بستن مدارس شده بودند. اما هیچ گروه واحدی مسئولیت این آدم ربایی در "مدرسه راهنمایی پرسبیترین" در بامندا را به عهده نگرفته.

این اولین بار نبود که دانش آموزان در این ناحیه ربوده می‌شدند.

روز ۱۹ اکتبر پنج دانش آموز از دبیرستانی ربوده شدند که محل نگهداری آن‌ها هنوز معلوم نیست.

جدایی طلبان می‌گویند که نظام تحصیلی کامرون سیستم انگلیسی زبانی را که دو منطقه شمال غرب و جنوب غرب از بریتانیا به ارث برده اند سرکوب می‌کند.
منبع: بی بی سی