تصاویر/ شیطنت‌های جواد رضویان در حاشیه نشست "زهرمار"
کد خبر: ۶۷۶۵۵
بازدید: ۳۱۸
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳

تصاویر/ شیطنت‌های جواد رضویان در حاشیه اکران

تصاویر/ شیطنت‌های جواد رضویان در حاشیه اکران

تصاویر/ شیطنت‌های جواد رضویان در حاشیه اکران

تصاویر/ شیطنت‌های جواد رضویان در حاشیه اکران

تصاویر/ شیطنت‌های جواد رضویان در حاشیه اکران

تصاویر/ شیطنت‌های جواد رضویان در حاشیه اکران

تصاویر/ شیطنت‌های جواد رضویان در حاشیه اکران

تصاویر/ شیطنت‌های جواد رضویان در حاشیه اکران

تصاویر/ شیطنت‌های جواد رضویان در حاشیه اکران

تصاویر/ شیطنت‌های جواد رضویان در حاشیه اکران

تصاویر/ شیطنت‌های جواد رضویان در حاشیه اکران

تصاویر/ شیطنت‌های جواد رضویان در حاشیه اکران

منبع: سینما تیکت و تسنیم

عکاس: الهام احمدی، حامد ملک‌پور