تصاویر/ پوشش عجیب و غریب "صابر ابر"
کد خبر: ۶۷۶۵۸
بازدید: ۴۶۹
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۵

تصاویر/ پوشش عجیب و غریب

تصاویر/ پوشش عجیب و غریب

تصاویر/ پوشش عجیب و غریب

تصاویر/ پوشش عجیب و غریب

تصاویر/ پوشش عجیب و غریب

تصاویر/ پوشش عجیب و غریب

تصاویر/ پوشش عجیب و غریب

تصاویر/ پوشش عجیب و غریب

تصاویر/ پوشش عجیب و غریب

تصاویر/ پوشش عجیب و غریب

تصاویر/ پوشش عجیب و غریب

تصاویر/ پوشش عجیب و غریب

تصاویر/ پوشش عجیب و غریب

تصاویر/ پوشش عجیب و غریب

منبع: ایلنا، تسنیم، سینما تیکت

عکاس: علیرضا رمضانی، وحید احمدی، الهام احمدی