قیمت سفرهای داخلی

Faradeed

گردشگران ایرانی بیشتر برای چه هزینه می‌کنند؟

قیمت سفرهای داخلی

هزینه‌های خوراکی و دخانی با ۲۳۲۸میلیارد و ۸۴۹میلیون و ۱۰۰هزار تومان در رتبه دوم هزینه‌کرد سفر‌های بهار ۹۷ قرار گرفته است.
کد خبر: ۶۹۷۴۶
بازدید : ۵۹۶۴
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
بهای هر سفر داخلی در بهار۹۷
 
پرستو فخاریان| ایرانی‌ها برای سفر‌های داخلی خود در بهار سال ۹۷ حدود ۱۱هزار و ۳۶۷ میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۴۰۰هزار تومان هزینه کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۰ درصد رشد داشته است. طبق آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، مجموع سفر‌های داخلی در مدت زمان گفته‌شده ۱۱۲میلیون و ۲۷۲هزار و ۴۲۳ سفر بوده است.

به این ترتیب، میانگین هزینه‌کرد برای هر سفر در بهار سال گذشته بیش از ۱۰۱هزار و ۲۴۶ تومان بوده است. همچنین میانگین هزینه‌کرد برای هر خانواری که در بهار ۹۷ سفر داشته، بیش از ۶۶۴هزار و ۹۹۳ تومان ثبت شده است.
 
این درحالی است که طبق گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران، مجموع هزینه‌کرد ایرانی‌ها در سفر و طی بهار ۹۶، ۱۰ هزار و ۳۳۰ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان بوده و نسبت به بهار سال ۹۵ با ۶ هزار و ۸۸۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه‌کرد، رشدی بالغ بر ۳۳درصد را نشان می‌داد.
 
طبق این آمارها، ۱۰۲ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۹۳۲ سفر نیز در بهار ۹۶ و ۷۵ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۵۰ سفر در بهار ۹۵ ثبت شده بود.

طبق بررسی‌ها، هر سفر داخلی در بهار سال ۹۶ به‌طور میانگین ۱۰۰هزار تومان آب می‌خورد؛ درحالی که در مدت مشابه سال ۹۵، این میزان حدود ۹۰هزار تومان بوده است.
 
در عین حال، هر خانوار که در بهار ۹۶ سفر کرده بودند حدود ۶۰۰هزار تومان و هر خانوار که در بهار ۹۵ در ایران سفر داشته، به‌طور میانگین حدود ۵۰۰هزار تومان هزینه داشته‌اند. اما این محاسبات درحالی رقم هزینه‌کرد ۱۰۱هزار و ۲۴۶تومان برای هر سفر بهاری در سال ۹۷ را نشان می‌دهد که سال گذشته در همین روزها، محمد محب‌خدایی، معاون پیشین گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی به «ایسنا» گفته بود هر گردشگر ایرانی که در نوروز ۹۷ سفر کرده، به‌طور میانگین دست‌کم ۵۰۰ هزار تومان خرج کرده است.
 
او بر همین اساس پیش‌بینی کرده بود گردش مالی سفر‌های نوروز ۹۷، رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد. این درحالی است که آمار‌ها خلاف این را نشان می‌دهند.

جزئیات هزینه‌کرد‌ها
براساس گزارش مرکز آمار ایران، بیشترین هزینه‌کرد‌ها در سفر‌های داخلی ایرانیان در بهار ۹۷ مربوط به هزینه‌های درمانی بوده است؛ موضوعی که با توجه به آمار‌های مدت مشابه دو سال قبل از آن، از جابه‌جایی جایگاه این قلم در میان اقلام هزینه‌ای ایرانی‌ها در سفر حکایت دارد.
 
در حالی که طی سفر‌های بهاری سال ۹۷ در مجموع ۲۶۲۱میلیارد و ۹۰۸میلیون و ۳۰۰هزار تومان برای درمان هزینه شده، در بهار سال ۹۶، ۲۰۳۹ میلیارد و ۶۰۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از هزینه‌کرد سفر‌ها به بخش درمانی تعلق داشته و این رقم در بهار سال ۹۵، ۱۰۴۱میلیارد و ۷۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان بوده است. هزینه‌های درمانی در سفر‌های بهاری ۹۶ در جایگاه سوم هزینه‌کرد‌ها و در مدت مشابه پیش از آن در جایگاه چهارم جای داشته است.

هزینه‌های خوراکی و دخانی با ۲۳۲۸میلیارد و ۸۴۹میلیون و ۱۰۰هزار تومان در رتبه دوم هزینه‌کرد سفر‌های بهار ۹۷ قرار گرفته است. این اقلام هزینه‌کرد برای سفر‌های با اقامت شبانه تقریبا سه‌برابر سفر‌های بدون اقامت شبانه بوده است. ایرانی‌ها البته در مدت مشابه سال ۹۶، ۲۱۶۵ میلیارد و ۹۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای اقلام خوراکی و دخانی هزینه کرده بودند که بازهم جایگاه دوم هزینه‌کرد‌ها را به خود اختصاص می‌داد.
 
اما سهم هزینه‌های حمل و نقل که در دو بهار ۹۵ و ۹۶ صدرنشین هزینه‌های سفر ایرانی‌ها بود، در بهار ۹۷، با ۲۲۹۵میلیارد و ۶۳۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان در جایگاه سوم جای گرفته است. این مورد از هزینه‌کرد‌ها برای سفر‌های با اقامت شبانه بیش از ۵/ ۳برابر سفر‌های بدون اقامت شبانه ثبت شده است.
 
این سهم در بهار سال ۹۶، ۲۲۹۶ میلیارد و ۳۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در سفر‌های بهاری ۹۵، هزار و ۷۳۷ میلیارد و ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. مقایسه‌ای ساده نشان از کاهش ۳/ ۰ درصدی هزینه‌های حمل و نقل سفر‌های بهاری ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن دارد.

جایگاه چهارم، اما به هزینه‌های خرید کالا و لوازم با ۱۹۳۷میلیارد و ۲۰۹میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده است؛ این درحالی است که هزینه‌های سفر‌های داخلی در سه ماه نخست سال ۹۶، ۱۶۲۵ میلیارد و ۶۴۸ میلیون و ۲۰۰هزار تومان را به خود اختصاص داده و همین رقم در بهار سال ۹۵، ۱۰۵۰میلیارد و ۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان بوده‌است.
 
خرید سوغاتی هزینه‌کرد بعدی است که نشان می‌دهد در بهار سال ۹۷ ایرانی‌ها در سفر‌های داخلی خود ۹۳۶میلیارد و ۹۰۴میلیون و ۸۰۰هزار تومان را به این بخش اختصاص داده‌اند؛ رقمی که در بهار ۹۶، ۱۰۴۶ میلیارد و ۳۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در بهار سال قبل از آن، ۷۸۹ میلیارد و ۴۵۴ میلیون و ۴۰۰هزار تومان بوده است.

تثبیت یک الگو
آمار هزینه‌کرد ایرانی‌ها در سفر‌های داخلی طی سه ماه اول سال ۹۷ الگوی سفر آن‌ها را درخصوص سفر‌های بدون تور و با اقامت اندک در مراکز رسمی تثبیت می‌کند. در مدت گفته‌شده، هزینه‌های اقامت ۶۷۸میلیارد و ۱۸۰میلیون و ۷۰۰هزار تومان و مانند دو دوره مشابه در سال‌های قبل از آن، ششمین اولویت هزینه‌کرد‌ها در سفر‌های داخلی قرار بوده است؛ چه اینکه حتی نسبت به بهار ۹۶ با کاهش بیش از ۵/ ۳درصدی نیز همراه بوده است. این هزینه‌کرد در بهار سال ۹۶، ۷۰۴ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در بهار سال ۹۵، ۴۲۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.

هزینه تور و گشت نیز در بهار۹۷، ۲۳۰میلیارد و ۶۹۵میلیون و ۴۰۰هزار تومان ثبت شده که البته افزایش ۵درصدی داشته است. در همین حال، ۲۱۹ میلیارد و ۴۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رقمی بوده که ایرانی‌ها در بهار ۹۶ برای سفر‌های با تور پرداخته‌اند؛ این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن، ۲۰۱ میلیارد و ۲۳۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان بوده؛ امری که بر کلیشه سفر‌های داخلی با اتومبیل شخصی به‌عنوان شکل اصلی سفر‌های ایرانیان صحه می‌گذارد.
 
با اینهمه، کارشناسان توصیه می‌کنند برای آنکه بخش اقامت، تور و تفریحی هزینه‌های بیشتری را در سفر ایرانی‌ها به خود اختصاص دهد، لازم است فرهنگ‌سازی بیشتری در این‌خصوص صورت گیرد. به اعتقاد آنها، نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی برای این فرهنگ‌سازی مهم است. در نهایت هزینه‌های فعالیت‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی با ۱۴۶میلیارد و ۱۳۹میلیون تومان در جایگاه آخر هزینه‌کرد‌ها قرار گرفته است.
 
بهای هر سفر داخلی در بهار۹۷
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه