فرادید | مجله تاریخ

Faradeed

برگزیده
زنان متفکر در حرمسراهای قاجار
روایت سفیر آلمانی

زنان متفکر در حرمسراهای قاجار

آن‌ها سواد خواندن و نوشتن دارند و می‌توانند قرآن بخوانند؛ حتی زنانی یافت می‌شوند که در ادبیات و علوم، تحصیلات عالیه دارند،...
نخبگان تجددگرا در دوره قاجار

نخبگان تجددگرا در دوره قاجار

یکی دیگر از اقدامات فرهنگی که از دوره عباس‌میرزا به منظور آشنایی با علوم جدید آغاز شد ترجمه کتب اروپایی بود. کتب نظامی گیبرت...
مشهورترین خلبان زن تاریخ

مشهورترین خلبان زن تاریخ

مبدأ این سفر نه لندن و مادرید بلکه نیویورک در آنسوی آتلانتیک بود و لیندبرگ موفق شده بود افتخار انجام نخستین سفر بی‌توقف از...
از روزگار رفته حکایت