فرادید | مجله تاریخ

Faradeed

برگزیده
ثروتمند‌ترین مرد تاریخ که بود؟
مانسا موسی

ثروتمند‌ترین مرد تاریخ که بود؟

گویی شهری از صحرا عبور می‌کرد. شهری که شهروندانش، از بالاترین رده‌ها تا بردگان، جامه‌هایی دوخته شده از پارچه‌ی ابریشم زربفت...
از روزگار رفته حکایت