فرادید | مجله داستان - اخبار

Faradeed

چاپ رمان "سیمون دوبووار" پس از ۷۲ سال

رمان «جدانشدنی‌ها» اخیرا در آرشیو سیلوی لوُبُن دو بووار، دختر خانم دوبووار که او را به فرزندی قبول کرده بود، کشف شد که خود مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته است.
دشواریِ نوشتن

دشواریِ نوشتن

کتابی دست‌نویس پر از حاشیه‌نویسی و خط‌خوردگی نوشته خالق «مادام بوواری» در فرانسه به حراج گذاشته می‌شود.