فرادید | راه‌نمای زندگی

Faradeed | فرادید اخبار

چگونه خوش عکس باشیم؟

چگونه خوش عکس باشیم؟ چگونه می‌توان مثل دیوید گندی یا جی جی حدید جزو خوش عکس‌ترین‌ها بودو معضل مـن بد افتادم را از بین برد؟ باید بگوییم این شـما نیستید کـه بد افتادید، بلکه زاویه و فاصله دوربین عکاسی اسـت کـه باعث شده تا عکس خوبی از شـما ثبت نشده باشد، هیچ کسی بد عکس نیست، بلکه ژستی کـه مـا بخود می‌گیریم و زوایای دوربین هستند کـه کار را خراب می‌کنند.
پیشنهاد
رشد و توسعه فردی