فرادید | راه‌نمای زندگی

Faradeed

تازه‌ها
زبان بدن؛ ابزاری مفید برای بالا بردن مهارت‌های غیرکلامی

زبان بدن؛ ابزاری مفید برای بالا بردن مهارت‌های غیرکلامی

زبان بدن یا Body Language یکی از اجزای ارتباطات غیر کلامی است که در برقراری ارتباطات روزمره ما جایگاه بسیار پررنگی دارد. نحوه قرارگیری ما، حرکات بدن و دست به هنگام صحبت کردن، همه و همه در شکل دادن و تأثیرگذاری ارتباطات ما – علی‌الخصوص ارتباطات کلامی – نقش موثری دارند.
چگونه به یک شخصیت کاریزماتیک تبدیل شویم؟

چگونه به یک شخصیت کاریزماتیک تبدیل شویم؟

در نهایت کاریزما نتیجۀ مهارت‌های ارتباطی و میان فردی در سطح عالی است. از آنجایی که این مهارت‌ها قابل یادگیری و پیشرفت هستند، در نتیجه اینکه کاریزمای خود بهبود ببخشید امکانپذیر است.
مهارتهای ارتباطی
زبان بدن؛ ابزاری مفید برای بالا بردن مهارت‌های غیرکلامی

زبان بدن؛ ابزاری مفید برای بالا بردن مهارت‌های غیرکلامی

۱۳۹۷/۰۹/۱۷
زبان بدن یا Body Language یکی از اجزای ارتباطات غیر کلامی است که در برقراری ارتباطات روزمره ما جایگاه بسیار پررنگی دارد. نحوه قرارگیری ما، حرکات بدن و دست به هنگام صحبت کردن، همه و...
موفقیت شغلی و تحصیلی
زبان بدن؛ ابزاری مفید برای بالا بردن مهارت‌های غیرکلامی

زبان بدن؛ ابزاری مفید برای بالا بردن مهارت‌های غیرکلامی

۱۳۹۷/۰۹/۱۷
زبان بدن یا Body Language یکی از اجزای ارتباطات غیر کلامی است که در برقراری ارتباطات روزمره ما جایگاه بسیار پررنگی دارد. نحوه قرارگیری ما، حرکات بدن و دست به هنگام صحبت کردن، همه و...
رشد و توسعه فردی
زبان بدن؛ ابزاری مفید برای بالا بردن مهارت‌های غیرکلامی

زبان بدن؛ ابزاری مفید برای بالا بردن مهارت‌های غیرکلامی

۱۳۹۷/۰۹/۱۷
زبان بدن یا Body Language یکی از اجزای ارتباطات غیر کلامی است که در برقراری ارتباطات روزمره ما جایگاه بسیار پررنگی دارد. نحوه قرارگیری ما،...