فرادید | راه‌نمای زندگی - مدیریت احساسات

Faradeed

چگونه اضطراب را از بین ببریم؟
روش کنترل اضطراب و نگرانی

چگونه اضطراب را از بین ببریم؟

ما به دنبال راه‌های درست و صحیح برای مقابله با ناراحتی‌ها و یا پیشگیری از به وجود آمدن آن‌ها هستیم. اغلب مردم فکر می‌کنند با درگیر کردن ذهنشان به طور افراطی امنیت پیدا می‌کنند. آن‌ها با ثبت باید‌ها و نباید‌های زیادی در زندگی خود نه تنها امنیت پیدا نمی‌کنند بلکه آسیب پذیر‌تر می‌شوند.