فرادید | راه‌نمای زندگی - همدلی
پرونده‌ای برای خسرو شکیبایی
بازخوانی کارنامه سینمایی زنده یاد شکیبایی در آستانه ۱۰ سالگی درگذشتش. او چه کرد که محبوب خاص و عام شد؟ این بازیگر چه ردی از خود برجا گذاشت و رفت؟
پرطرفدار