فرادید | برچسب ها - محاکمه مصدق
به مناسبت 65مین سالگرد محاکمه مصدق
۶۵ سال پیش مصدق را پس از کودتای ۲۸ مرداد... شرط گذاری مصدق می کشید او برای پاسخ سوال ها...
فرادیدl محامکه میرزا محمدخان مصدق السلطنه در ۵ جلسه... اول دادستان مصدق را به توطئه بر ضد قانون اساسی... او را صادر کرد مصدق نیز به کلیه موارد اعتراض... تغییر رویه تسلیم نشدن مصدق در برابر حکمش موثر بود...
کد خبر: ۶۴۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳


سمت را در کابینه محمد مصدق نیز حفظ کرد در... علیه مصدق بازداشت ولی در اواخر همان ماه آزاد شد... ایران بود محرمانه حکم عزل مصدق و نخست وزیری زاهدی... و فداکاری دولت مصدق را سرنگون کرده بود این را...
کد خبر: ۴۲۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲