کدام کشور آسیایی بیشترین کالای ایرانی را می‌خرد؟

کدام کشور آسیایی بیشترین کالای ایرانی را می‌خرد؟

سید‌روح‌الله لطیفی اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تا پایان دی ماه ۱۰۲‌میلیون و ۹۹۵‌هزار‌تن کالا به ارزش ۴۵‌میلیارد و ۳۱۸‌میلیون و ۹۴۹‌هزار دلار از ایران به ۱۴۳کشور دنیا صادر شد که ۹۶‌میلیون و ۹۵۶‌هزار تن، به ارزش ۴۲‌میلیارد و ۳۳۶‌میلیون و ۵۸۹‌هزار دلار آن به ۲۰ کشور نخست صادر شده که ۹۴‌درصد وزن و ۴/ ۹۳ارزش کل صادرات مربوط به این کشور‌ها است.

کد خبر : ۱۲۱۷۳۴
بازدید : ۳۷۳۲

عضو کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه‌تجارت خانه صمت ایران گفت: از بین ۱۴۳مقصد صادراتی کشور از ابتدای سال تا پایان دی ماه، ۲۰ کشور، بیش از ۹۳‌درصد سهم صادرات کالا‌های ایرانی را به خود اختصاص داده‌اند که ۴ کشور اوراسیایی (اروپایی- آسیایی)، دو کشور آفریقایی و ۱۴ کشور دیگر آسیایی هستند.

سید‌روح‌الله لطیفی اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تا پایان دی ماه ۱۰۲‌میلیون و ۹۹۵‌هزار‌تن کالا به ارزش ۴۵‌میلیارد و ۳۱۸‌میلیون و ۹۴۹‌هزار دلار از ایران به ۱۴۳کشور دنیا صادر شد که ۹۶‌میلیون و ۹۵۶‌هزار تن، به ارزش ۴۲‌میلیارد و ۳۳۶‌میلیون و ۵۸۹‌هزار دلار آن به ۲۰ کشور نخست صادر شده که ۹۴‌درصد وزن و ۴/ ۹۳ارزش کل صادرات مربوط به این کشور‌ها است.

وی افزود: چین با ۶/ ۱۲‌میلیارد دلار (رشد ۱۰‌درصدی)، عراق با ۹/ ۸میلیارد دلار (رشد ۲۳‌درصدی)، ترکیه با ۶/ ۶‌میلیارد دلار (رشد ۴۶‌درصدی)، امارات با ۸/ ۴میلیارد دلار (رشد ۳۵‌درصدی) و هند با ۶/ ۱‌میلیارد دلار (رشد ۶‌درصدی)، پنج مقصد اول صادرات کالا‌های ایرانی در این مدت بودند که جمعا با ۷۶‌میلیون و ۱۷۸‌هزار‌تن کالا به ارزش ۳۴‌میلیارد و ۵۷۶‌میلیون دلار، ۳/ ۷۶درصد کل صادرات ایران را به خود اختصاص دادند.

سخنگوی سابق گمرک درباره مقاصد ششم تا دهم ایران گفت: افغانستان با ۳/ ۱میلیارد دلار (کاهش ۱۳‌درصدی)، پاکستان با ۱/ ۱میلیارد دلار (رشد ۱۳‌درصدی)، عمان با ۹۱۷‌میلیون دلار (رشد ۶۳‌درصدی) اندونزی با ۶۷۴‌میلیون دلار (کاهش ۲۷‌درصدی) و روسیه با ۵۹۷‌میلیون دلار (رشد ۲۳‌درصدی) در رتبه‌های ششم تا دهم مقاصد صادراتی قرار‌گرفته اند و جمعا خریدار ۱۰‌میلیون و ۷۵۳‌هزار تن کالا به ارزش ۴‌میلیارد و ۶۶۸‌میلیون و ۱۲۳‌هزار دلار از ایران بودند که ۳/ ۱۰درصد میزان کل صادرات ایران بوده‌است.

عضو کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه‌تجارت خانه‌صمت ایران افزود: جمهوری‌آذربایجان با خرید ۵۵۴‌میلیون دلار (رشد ۷۵‌درصدی)، تایلند با ۵۲۶‌میلیون دلار (کاهش ۱۳‌درصدی)، ارمنستان با ۳۹۱‌میلیون دلار (رشد ۵۲‌درصدی)، ترکمنستان با ۳۶۹‌میلیون دلار (رشد ۳۸‌درصدی) و آفریقای‌جنوبی با ۲۸۳‌میلیون دلار (رشد ۳۱‌درصدی) مقاصد یازدهم تا پانزدهم کالا‌های ایرانی تا پایان دی ماه به وزن ۴‌میلیون و ۴۰۱‌هزار‌تن کالا به ارزش دو‌میلیارد و ۱۲۳‌میلیون دلار بودند که جمعا ۷/ ۴درصد ارزش صادرات ۱۰ماهه ایران را به خود اختصاص دادند.

لطیفی در ادامه گفت: ازبکستان با ۲۲۹‌میلیون دلار (کاهش ۳۳‌درصدی)، سوریه با ۱۹۳‌میلیون دلار (رشد ۱۰‌درصدی)، موزامبیک با ۱۸۹‌میلیون دلار (رشد ۲۴۱‌درصدی)، سنگاپور با ۱۸۷‌میلیون دلار (رشد ۲۰۶‌درصدی) و کویت با ۱۷۱‌میلیون دلار خرید کالای ایرانی (رشد ۳۵‌درصدی) مقاصد شانزدهم تا بیستم صادرات ایران بودند که جمعا پنج‌میلیون و ۶۲۳‌هزار و ۵۰۰‌تن کالا به ارزش ۹۶۹‌میلیون و ۲۸۴‌هزار دلار به این پنج کشور در مدت ۱۰ ماه صادر شده که ۱/ ۲درصد کل صادرات ایران در این مدت بوده‌است.

منبع: ایسنا

۰
نظرات بینندگان
تازه‌‌ترین عناوین
پربازدید