فرادید | مجله تاریخ - روایت

Faradeed | فرادید اخبار

از مقام خرفستری تا مبارزه شیمیایی با آب ملخ

ملخ در تاریخ

ظاهرا باستانی‌ترین تصویر از یک ملخ مهاجر، تصویری رنگی روی دیوار مقبره یکی از فراعنه مصر متعلق به ۴۴۰۰ سال پیش است.
ملکه افسانه‌ای بابل
زنی که دو هزار و هشت‌صد سال پیش دنیا را به شگفت آورد

ملکه افسانه‌ای بابل

حاکمان زن در بین‌النهرین باستانی بسیار نادر بودند. اما اندک زنانی که حکومت کردند، نشان خود را برای همیشه بر پیشانی تاریخ حک کردند. در امپراتوری آشوری نو در قرن نهم پیش از میلاد، یک زن بر امپراتوری عظیمی حکومت می‌کرد که از آسیای صغیر تا جایی که امروزه به غرب ایران ختم می‌شود، گسترده بود. نام او "سامو- رامات" به معنای "بهشت والا" بود. حکومت پنج ساله‌اش هرچند کوتاه بود، اما احترام و تحسین بسیاری از زیردستان و دیگر مناطق جهان را برانگیخت.
پایان احمدشاه

پایان احمدشاه

درباره شخصیت و چگونگی اقدامات و تصمیمات احمدشاه قاجار نظرات بسیار و البته متفاوتی توسط مورخان ارائه شده است که نیاز به بررسی‌های بسیاری دارد.
تجارت، محور تمدن اروپا
تفکر و توسعه

تجارت، محور تمدن اروپا

عوامل مختلفی در جریان تحولات تمدن‌های بشری تاثیرگذار هستند از جمله اندیشه، جنگ، دین، اما وقتی هر تمدنی را به صورت ویژه مورد ارزیابی قرار دهیم می‌توان به این موضوع پی برد که یک عامل مثل حکومت یا دین نقش تاثیرگذارتری بر جریان تحولات آن کشور یا تمدن ایفا می‌کند.
دلایل مهم سقوط پهلوی

دلایل مهم سقوط پهلوی

سر آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا در تهران در پایان ماموریتش که تقریبا همزمان با خروج شاه در دی ماه ۱۳۵۷ بود، از ایران رفت و جای خود را به سر جان گراهام داد.