فرادید | مقالات و مقولات - قانون

Faradeed | فرادید اخبار

مجازات سقط جنین در قانون
تیعات قانونی سقط جنین چیست؟

مجازات سقط جنین در قانون

در قوانین جزایی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی تعریفی از سقط جنین ارائه نشده است. اما با توجه به مواد قانونی می‌توان آن را چنین تعریف کرد: «سقط جنین از نظر حقوقی به انجام هرگونه عمل مجرمانه‌ای که موجب وقفه در سیر طبیعی بارداری و از بین رفتن قابلیت حیات جنین در بیرون یا داخل رحم بشود، اطلاق می‌گردد.»
دیه؛ از نحوه محاسبه دیه در ماه های حرام تا تفاوت دیه و ارش
هر آنچه که درباره دیه باید بدانید

دیه؛ از نحوه محاسبه دیه در ماه های حرام تا تفاوت دیه و ارش

جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع و میزان خسارت دیه در قانون مشخص است، ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست. برای تعیین میزان میزان ارش قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می‌شود؛ پزشکی قانونی معمولاً این خسارت را با درصدی از دیه عضو بیان می‌کند.