فرادید | تأملات - حقوق
مجازات رانندگی در حالت مستی چیست؟
بررسی قوانین پیرامون "مستی راننده و تصادف منجر به فوت"
 در رانندگی قتل عمد وجود ندارد قتل ناشی از رانندگی حتی در فرض مقصر بودن راننده و عدم رعایت مقررات از سوی وی عمدی محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد.
اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است که از طرف وزارت اقتصادی و دارایی تهیه و در اختیار مودیان قرار می گیرد. تسلیم اظهارنامه قانونا برای مودیان یک تکلیف است افراد باید با داشتن کد اقتصادی ۱۶ رقمی اطلاعات خود را از طریق پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی وارد کرده و اقدام به گرفتن اظهار نامه مالیاتی نمایند.
اموال منقول و غیرمنقول چیست؟
مال منقول مالی است که جابجایی و نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد اما مال غیر منقول مالی است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر جابجا و منتقل نمود.
در واقع به هر عملی که شخص را به تنگنا و سختی بیاندازد و انجام یا تحملش برای وی سخت و دشوار باشد عسر و حرج می‌گویند که نمونه بارز آن عسر و حرج (مشقت و سختی) زن در زندگی مشترک است که در صورت اثبات در دادگاه، منجر به صدور حکم طلاق می‌شود. بنابراین عسر و حرج به معنای سختی و مشقت است؛ برای مثال روزه‌گرفتن بیمار موجب سختی و مشقت وی است. در اینجا روزه‌گرفتن به‌واسطه‌ی قاعده‌ی فقهی "نفی عسر و حرج" از دوش فرد بیمار برداشته می‫شود. این مثال را مطرح کردیم که بگوییم عسر و حرج فقط در خصوص طلاق‌گرفتن مصداق ندارد و اینکه قانونگذار به‌واسطه‌ی عسر و حرج اجازه داده‌است که زوجه به زندگی مشترک پایان دهد، به‌ خاطر همین قاعده‌ی "نفی عسر و حرج" است.
در عقد قراردادهاي خارجي چند مسأله تعيين‌كننده وجود دارد: اولاً زبان قرارداد: زبان قرارداد معمولاً انگليسي است. بنابراین در زمان عقد قرارداد از جهت تفهيم و تفهم مادي بين طرفين، نبايد هيچ ابهام و اشكالي وجود داشته باشد. اين حالت وقتي وجود خواهد داشت كه طرفين به زبان انگليسي يا هر زبان خارجي ديگري كه در قرارداد به كار خواهد رفت، مسلط باشند يا از مترجم ورزيده‌اي استفاده كنند.
ادعای شرف یا در اصطلاح حقوقی اعاده‌ حیثیت، به این معنا است که هرکس به نحوی امور غیرواقع را به دیگری نسبت دهد، به شکلی که این کار باعث پایمال شدن حقوق وی اعم از مادی یا معنوی شود. در این صورت، به موجب قانون برای وی حقی در جهت اعاده‌ حقوق ازدست‌رفته ایجاد می‌شود تا به واسطه‌ آن بتواند آثار جرم‌انگاری یا احتمالا محکومیت بلاوجه خود را زایل کند.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «الزام آور بودن قولنامه» را بررسی کنیم.
صلی‌ترین مرجعی که در جامعه برای تحقق این هدف پیش‌بینی شده‌است، دادگستری است. رسیدن به حق در این ساختار قانونی سازوکار خاص خود را دارد و اگر این سازوکار رعایت نشود امکان دارد فرد نتواند به آنچه استحقاقش را دارد، دست یابد. یکی از راه‌های گرفتن حق، معرفی شاهد به دادگاه است که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت. اگر مدعی هستید که حقی دارید و می‌خواهید برای گرفتن آن وارد دادگستری شوید، ضروری است بدانید که یکی از مهم‌ترین شرایط دستیابی به حق و حقوق خود در این ساختار قانونی این است که دلیل و مدرک داشته باشید؛ یعنی اگر به‌عنوان فردی که مدعی هستید حق با شماست و واقعا هم در خصوص موضوعی حق داشته باشید، نتوانید دلیل و مدرک ارائه کنید و ادعای خود را در دادگاه به اثبات برسانید، به حق خود دست نخواهید یافت.
احتمالا همه با چک و سفته آشنایی دارید منظور از ظهر نویسی چک و سفته، امضای پشت چک و سفته می باشد. در مواردی شما چکی را از شخصی می‌گیرید و می‌خواهید به شخص دیگری انتقال دهید که پشت آن را امضا می‌کنید. معمولا و به صورت عامیانه به این عمل ظهر نویسی می‌گویند.
ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده‌است که "اقرار عبـــارت از اخبــار شخص به ارتکاب جرم، از جانب خود است" و در صورتی که قرائن و مفادی بر خلاف اقرار در دست نباشد، نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد و وقوع جرم، با اقرار متهم اثبات می‌شود. اقرار، اسناد کتبی، شهادت، اَمارها، سوگند و علم قاضی از جمله ادله‌ی اثبات دعاوی و جرایم به شمار می‌روند. در تعریف اقرار آورده‌اند: اقرار عبارت است از اینکه شخصی به حقی برای دیگری خبر دهد که به ضرر خودش تمام شود. به شخصی که به ضرر خود خبر می‌دهد "مُقِر" و به شخصی که به نفعش خبری داده شده‌است «مقرلَه» می‌گویند. غالبا اقرار، با لفظ انجام می‌شود؛ اما می‌تواند با اشاره کردن، نوشتن و حتی عمل کردن هم صورت گیرد.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شکایت از وکیل» را بررسی کنیم.
تفاوت "قصور پزشکی" و "تقصیر پزشکی" در این است که در "تقصیر پزشکی" نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد؛ اما در "قصور پزشکی" نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد.
قرارداد پیمانکاری؛ اصول و قوانین حاکم بر آن
قرارداد پیمانکاری چیست؟
پیمانکاری یا مقاطعه، در تاریخ اداری و مالی ایران پیشینه‌ای طولانی دارد و معانی و کاربردهای مختلفی از آن ارائه شده‌است؛ اما در تعریفی ساده می‌توان آن را به معنای تقبل انجام کاری توسط شخصی پس از تعیین مزد دانست. قانون ماليات بر درآمد مصوب 1334، از اولین منابع رسمی حقوقی است که به مفهوم این رابطه اشاره کرده‌است.
حقوق شهروندی، حقی که دیر آمد
شاید واقعا لازم نیست که مردم از زیرو‌بم قوانین کشور اطلاعات کافی و دقیق داشته باشند، اما بهتر است تمام شهروندان از حق و حقوقی که در زندگی روزمره‌شان ممکن است به کارشان بیاید، اطلاعات داشته باشند تا کسی نتواند به راحتی حق و حقو‌ق‌شان را پایمال کند.
پرسش و پاسخ حقوقی
از دردسر برادر معتاد تا دریافت گواهی سوءپیشینه
پرسش و پاسخ‌های حقوقی در مورد نفقه، گواهی سوءپیشینه، رفع مزاحمت برادر معتاد و خسارت تصادف رانندگی ...
    صفحه  از ۲
پرطرفدار