فرادید | تأملات - جامعه

Faradeed

پسادموکراسی در قرن بیست‌و‌یکم
در باب سیاست و پوپولیسم معاصر

پسادموکراسی در قرن بیست‌و‌یکم

باید دید آیا این انگاره هنوز هم جنبه رهایی‌بخش دارد ‏یا صرفا همان تصور جاافتاده در اندیشه سیاسی است: تمامیتی خیالی که قدرت دولتی از دل آن سر برمی‌آورد، یا به عبارت ‏دیگر، پیکره‌ای سیاسی که به حاکم مشروعیت می‌بخشد.
پرخاشگر و عجول شده‌ایم

پرخاشگر و عجول شده‌ایم

به‌عنوان مثال، وقتی ما با هم صحبت می‌کنیم من متوجه می‌شوم که شما در ۲۰ جمله‌ای که به‌کار برده‌اید واژه «پول» در آن‌ها بسامد بالایی دارد؛ بنابراین به این نتیجه می‌رسم که شما برای پول ارزش زیادی قائل هستید.
خطری که جامعه ما را تهدید می‌کند

خطری که جامعه ما را تهدید می‌کند

باور درونی و عمیق به نوعی داروینیسم اجتماعی- ولو آنکه افراد خود نسبت به این موضوع آگاه نباشند و این نام را بر آن نگذارند- یکی از خطرات بزرگی است که جامعه ما را از لحاظ فرهنگی تهدید می‌کند.
پیش‌بینی آینده با مدل‌های ریاضی

پیش‌بینی آینده با مدل‌های ریاضی

تورچین بر این باور است که می‌توان در آینده نظریه‌های تاریخی را با پایگاه‌داده‌های بزرگ آزمود و نظریه‌هایی را که با داده‌ها همخوانی ندارند -و بسیاری از آن‌ها هم به‌خوبی جاافتاده‌اند- دور ریخت؛ بنابراین فهم ما از گذشته به نظریه‌هایی سوق خواهد یافت که به حقیقت عینی نزدیک‌ترند.
چرا فکر می‌کنیم مغز زنان و مردان با هم فرق دارد؟
مغز جنسیت‌زده

چرا فکر می‌کنیم مغز زنان و مردان با هم فرق دارد؟

بله، خودتان حدس زدید. جنسیت بچه هر چه باشد، آینده‌اش با این باور قطعی از پیش تعیین می‌شود که زنان و مردان همهٔ کار‌ها را چه خوب یا چه بد، متفاوت از هم انجام می‌دهند، چون مغز‌های متفاوتی دارند.
چرا باید به آشتی درونی برسیم؟

چرا باید به آشتی درونی برسیم؟

برای آنکه بتوان جامعه‌ای مهرورز داشت، باید هم به لحاظ اجتماعی قدم‌های مثبتی برداشت و هم در مدارس و خانواده‌ها به گسترش این فرهنگ مبادرت وزرید. این، جامعه است که باید زبان مهرورزی را به بچه‌ها آموزش دهد.
تفسیر روان‌شناختی از اساطیر

تفسیر روان‌شناختی از اساطیر

تفسیر رانک از اسطوره‌ها کاملا روان‌شناختی است. صندوق یا سبد نماد زهدان است و آب نماد تولد ماست. کودک که هستیم، والدین خود را می‌ستاییم (تولد در خانواده اصیل)، اما بزرگ‌تر که می‌شویم دیگر آن‌ها همانی نیستند که ما گمان می‌کردیم؛ آن‌ها مایه سرافکندگی و شرمساری ما می‌شوند.
از روش استراتژی دایره‌ای چه می‌دانید؟

از روش استراتژی دایره‌ای چه می‌دانید؟

استفاده از لفظ وظیفه نشان می‌دهد که هر فرد در حالت عادی باید به این وظایف واقف بوده و نقش خود را در حفظ این تعادل به صورت مشخص پذیرفته و ایفا کند؛ البته در اکثر جوامع این مفهوم یک حوزه قانونی الزام‌آور نبوده و بیشتر در حوزه اخلاق مطرح می‌شود.
سکولاریسم جز حاشیه‌نویسی بر کتاب مقدس نیست
جهانِ لیبرالِ غربی آفریده‌ای مسیحی است

سکولاریسم جز حاشیه‌نویسی بر کتاب مقدس نیست

هولاند نشان می‌دهد که اصلی‌ترین ارزش‌های انسان‌گرایی سکولار، مانند برابری انسان‌ها و ارزشِ ذاتی بشر، در یونان و روم باستان، اساساً ناشناخته بودند و آنچه سکولار‌ها بدان مباهات می‌کنند، ساخته و پرداختۀ دین و علی‌الخصوص مسیحیت است.
چرا نباید آخر هفته‌ها کار کنیم؟
وقتی برای دید و بازدید باقی نمانده

چرا نباید آخر هفته‌ها کار کنیم؟

از سال ۱۹۲۹ به‌جای آخر هفته سیستم استراحت جدیدی تعریف شد. دولتْ کارگران را به پنج گروه تقسیم و روز تعطیل متفاوتی برای هرکدام تعیین کرد. در هر روز معین، چهارپنجم طبقۀ کارگر در کارخانه‌ها حضور می‌یافتند و کار می‌کردند، درحالی‌که یک‌پنجم باقیمانده در استراحت بودند.
سرشاخ شدن‌ با نولیبرالیسم
درباره کتاب «فقر اعلی» اثر جورجو آگامبن

سرشاخ شدن‌ با نولیبرالیسم

آگامبن نشان می‌دهد قاعده [زندگی]رهبانی مجموعه قواعد قانونی تشکیل نمی‌دهد و ورود به دیر یا صومعه معمولا با سوگندی الزام‌آور همراه می‌شود و در نتیجه وسوسه‌ای که سراغ راهب می‌رود ربطی به قانون و تخطی از آن ندارد.
دموکراسی‌ در میان دیوار‌ها

دموکراسی‌ در میان دیوار‌ها

آنچه سرانجام دنیای جهانی‌شده نامیده‌ایم تنش‌های بنیادینی در دل خود دارد، تنش‌های میان راه‌دادن و راه‌ندادن، درهم‌آمیختن و جداکردن، حذف‌کردن و دوباره گنجاندن. یک جلوه این تنش‌ها را می‌توان در مرز‌هایی دید که روز به روز بازتر می‌شوند و جلوه دیگر آن را در بودجه‌ها، انرژی‌ها و تکنولوژی‌هایی که به نحوی بی‌سابقه به تحکیم مرز‌ها اختصاص می‌یابند.