فرادید | مجله عکس - مستند

Faradeed

تصاویر/ زنان محیط‌بانی که جان خود را برای حیات‌وحش به خطر می‌اندازند

تصاویر/ زنان محیط‌بانی که جان خود را برای حیات‌وحش به خطر می‌اندازند

«یک‌بار یک بوفالو حمله کرد. در جامعه ما این باور وجود دارد که بوفالو‌ها نمی‌توانند ببینند، اما می‌توانند از فاصله بسیار دور بشنوند. برای همین، همینطور که داشتیم قدم می‌زدیم و حرف می‌زدیم، از پشت سرمان صدای بوفالو را شنیدیم و شروع به دویدن به سمت پایگاه کردیم. خدا رحم کرد، چون بوفالو دنبالمان کرد و بعد خودش برگشت. خدارو را برای این اتفاق شکر می‌کنیم.»
تصویر/ منظومه شمسی جدید

تصویر/ منظومه شمسی جدید

غول گازی یافت شده دارای جرم ۱۴ برابر بیش از سیاره مشتری است و در فاصله ۱۶۰ واحد نجومی به دور ستاره می‌چرخد ​​ (یک واحد نجومی تقریباً برابر با میانگین فاصله از خورشید تا زمین است).
تصاویر/ ساگین، روستایی مرمرین

تصاویر/ ساگین، روستایی مرمرین

«ما با تنفس غبار مرمر بزرگ می‌شویم. ما از غبار سنگ مرمر به عنوان خمیر دندان، پودر صابون و رژ لب استفاده می‌کنیم.» «من باور دارم تا زمانی که بمیرم ما همچنان در این روستا سنگ مرمر خواهیم داشت. هرجایی را می‌کنید، سنگ مرمر استخراج می‌شود.»