فرادید | مقالات و مقولات - راهنمای بیماری‌ها
چگونه مرگ عزیزان را به کودکان توضیح دهیم؟
درک کودکان از مرگ اطرافیان در سنین مختلف
بهتر است مرگ کسی را از او پنهان نکنید و با توجه به سن و سال و میزان درک و فهم او این مسئله را برایش توضیح دهید.
پرطرفدار