فرادید | مجله زندگی - تعبیر خواب

Faradeed | فرادید اخبار

تعبیر دیدن مرده در خواب

تعبیر دیدن مرده در خواب

گاهی در خواب‌های شبانه خود خواب‌هایی می‌بینید که در طول روز و یا حتی طی روز‌های گذشته نیز درباره آن فکر نکرده اید. در این صورت باید از معابران کمک گرفت، از نظر تعبیرکنندگان دیدن مرده در خواب دارای معانی و نشانه‌های متفاوتی است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
تعبیر دیدن گربه در خواب

تعبیر دیدن گربه در خواب

به گفته کارل گوستاو یونگ فیلسوف و روانپزشک اهل سوئیس «گربه در خواب نشانی از جنسیت زنانه و بدشانسی است. گربه می‌تواند نشان از خیانت اطرافیان باشد. البته بیشتر معبران غربی خواب گربه را به دوست خطرناک و غیرقابل اعتماد تعبیر کرده اند. در کل، حیوانات در خواب نماد و سمبل غرایز و احساسات درونی ما هستند.»
تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر دیدن سگ در خواب

دیدن سگ در خواب دارای تعابیر بسیاری است که ما هنگام بیداری به دنبال تعبیر رویاهای خود هستیم و می خواهیم بدانیم این خواب تا چه حد ممکن است واقعیت داشته باشد.
تعبیر خواب دیدن دزد

تعبیر خواب دیدن دزد

گاهی اوقات نیز دیدن دزد در خواب‌، نشان دهنده دیدار با دوستان و نزدیکان است. البته، ممکن است نشان دهنده آرزو‌های ناشناخته، درگیری با اراده، از دست دادن زمان باشد و یا تمایل دارید با بی احتیاطی نسبت به روابط عاطفی خود انرژی و زمان را از آن‌ها را بگیرید.
تعبیر دیدن مار در خواب

تعبیر دیدن مار در خواب

از دید امام جعفر صادق دیدن مار درخواب ده تعبیر و وجه دارد. اول: دشمن پنهان، دوم: زندگانی، سوم: سلامتی، چهارم: پادشاهی، پنجم: سپه سالاری، ششم: دولت، هفتم: زن، هشتم: مراد، نهم: پسر، دهم: سیلاب.