فرادید | حوادث - عمومی

Faradeed

قتل عام خانوادگی به خاطر بدهی

قتل عام خانوادگی به خاطر بدهی

در ابتدا به بهانه سفر به شمال آن‌ها را سوار خودروام کردم و بین راه به آن‌ها آبمیوه مسموم دادم و پس‌از آن‌که بیهوش شدند آن‌ها را خفه و اجسادشان را در ویلای دوستم در لنگرود دفن کردم.
قتل رقیب عشقی؛ مقتول متأهل بود

قتل رقیب عشقی؛ مقتول متأهل بود

وقتی من به لاله گفتم او زن و بچه دارد، حرفم را باور نکرد. متهم ادامه داد: روز حادثه با مقتول قرار گذاشتم تا با او صحبت کنم. وقتی وارد خانه‌اش شدم، جروبحث ما بالا گرفت و من به او گفتم موضوع را به زنش می‌گویم.
ماجرای قتل هولناک هوو
دختر متهم شریک جرم بود

ماجرای قتل هولناک هوو

من هم از پشت سر دست‌های کبری را مهار کردم و او را نگه داشتم تا مادرم با چسب دست‌های او را بست، ولی بعد من از آن جا رفتم. وقتی فهمیدم که مادرم آن‌ها را به داخل چاه انداخته است و خانواده کبری به دنبالش می‌گردند.
همسرکشی به خاطر تماس تلفنی

همسرکشی به خاطر تماس تلفنی

این جدل تا داخل خانه ادامه پیدا کرد و در نهایت از فرط عصبانیت در حالی که ماده مخدر شیشه مصرف کرده بودم، او را خفه کردم بعد با صحنه‌سازی خواستم طوری وانمود کنم که او خودکشی کرده است.
قتل به هواداری از صاحب کار

قتل به هواداری از صاحب کار

مقتول قصد پادرمیانی داشت وقتی دید موفق نمی‌شود به دعوا خاتمه دهد، گاز اشک‌آورش را بیرون آورد و به صورت من و دوستانم زد. من قصدم کشتن او نبود فقط در هوا چاقو پرتاب می‌کردم که چاقو به او برخورد کرد.
قتل همکلاسی از ترس آبرو

قتل همکلاسی از ترس آبرو

چون نیمه‌شب بود، از ترسم جنازه را در حاشیه شهر از ماشین بیرون انداختم. سپس از باک ماشین بنزین بیرون آوردم و آن را آتش زدم. در ادامه جنازه سوخته را داخل یک گودال دفن کردم و برای اینکه پلیس را گمراه کنم کیف پول و انگشتر او را برداشتم و یک روز بعد آن‌ها را بیرون انداختم.
مرد معتاد،همسرش را به آتش کشید

مرد معتاد،همسرش را به آتش کشید

تحقیقات نشان می‌دهد مردی که متهم به آتش زدن همسرش است به مواد مخدر نیز اعتیاد دارد. اما او در بازجویی‌های مقدماتی ادعا می‌کند که ظرف حاوی بنزین را همسرش روی خودش ریخته است!
مرگ زن جوان؛ همسرکشی یا شوخی نامناسب؟

مرگ زن جوان؛ همسرکشی یا شوخی نامناسب؟

همسر من بیماری زمینه‌ای داشت و من فکر نمی‌کردم اینکه من شال را دور گردنش بیندازم و بکشم باعث مرگش شود. من فکر می‌کنم بیماری‌اش در مرگ او تأثیر داشته است.

مرگ پیرزن تنها؛ قتل یا خودسوزی؟!

با توجه به مشکوک بودن علت مرگ پیرزن تنها، بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی برای مشخص شدن علت مرگ را صادر کرد.
زورگیری مسلحانه در تاریکی شب

زورگیری مسلحانه در تاریکی شب

ماموران انتظامی با دادن اخطار‌های قانونی و شلیک‌های هوایی از متهم خواستند سلاح خود را کنار بگذارد و تسلیم شود، اما او باز هم به سوی ماموران حمله کرد که در این هنگام نیرو‌های انتظامی پای وی را هدف گلوله قرار دادند و حلقه‌های قانون را بر دستانش گره زدند.
قتل؛ پایان تلخِ عشق قدیمی

قتل؛ پایان تلخِ عشق قدیمی

آن روز طبق نقشه قبلی با تیغ، لاستیک خودرواش را پنچر کردم. وقتی در حال عوض کردن لاستیک بود به او نزدیک شدم و دو گلوله به سرش شلیک کردم و با خودروی دوستم نادر فرار کردم پس از آن هم اسلحه را به داخل کانال آب انداختم.