فرادید | مجله تاریخ

Faradeed

داستان دردناک سرباز آمریکایی در جنگ جهانی اول
خاطرات ذهنی پرآشوب

داستان دردناک سرباز آمریکایی در جنگ جهانی اول

"هوراس پیپین" همانند تمام سربازان جنگ جهانی اول، در فراموش کردن خاطرات تلخ جنگ مشکل داشت. بنابراین در دهه‌های پس از جنگ، خاطرات ذهن پرآشوبش را در دفترچه‌های خاطرات پیاده و رام می‌کرد.
برگزیده
نخبگان تجددگرا در دوره قاجار

نخبگان تجددگرا در دوره قاجار

یکی دیگر از اقدامات فرهنگی که از دوره عباس‌میرزا به منظور آشنایی با علوم جدید آغاز شد ترجمه کتب اروپایی بود. کتب نظامی گیبرت...
مشهورترین خلبان زن تاریخ

مشهورترین خلبان زن تاریخ

مبدأ این سفر نه لندن و مادرید بلکه نیویورک در آنسوی آتلانتیک بود و لیندبرگ موفق شده بود افتخار انجام نخستین سفر بی‌توقف از...
ساختمان‌های شهری پس از مشروطه
شکل‌گیری فضا‌های جدید

ساختمان‌های شهری پس از مشروطه

نشانه‌هایی که در حوزه شهرسازی وجود دارد و نشان‌دهنده تغییر و تحول مشروطه است، در وهله اول در فضا‌های شهری مثل خیابان و میدان...
از روزگار رفته حکایت