فرادید | مجله تاریخ

Faradeed

برگزیده
معامله چِکی

معامله چِکی "آلاسکا"

هرچند در این مورد به‌خصوص پول آنجایی خرج می‌شد که زور کاری از پیش نمی‌برد، وگرنه نیم دیگر زمین‌هایی که ایالت‌های فعلی این...
وحشت هیتلر از کابوس ۷ زن!

وحشت هیتلر از کابوس ۷ زن!

هرچند نام آن‌ها در تاریخ معاصر چندان جلوه نمی‌کند و حتی اروپایی‌های مدعی برابری‌جنسیتی هم از درج قهرمانی‌های آن‌ها در کتاب‌هایشان...
از روزگار رفته حکایت