فرادید | مجله تاریخ

Faradeed

برگزیده
ایزد گنه ببخشد و دفع
روایتِ "عبدالله مستوفی" از شیوع یک بیماری مسری در دوران قاجار

ایزد گنه ببخشد و دفع "وبا" کند

مستوفی البته در این بخش به همین اندازه بسنده کرده و غیر از اشاره‌ای کوتاه به نگرانی شاه برای حفظ جان خود، چیز بیشتری از وبای...
زهر
چه کسی "جمال عبدالناصر" را ترور کرد؟

زهر "انور" در قهوه "ناصر"؟!

برای غرب، راه برقراری امنیت در مرز‌های غربی فلسطین اشغالی، از روی جنازه جمال عبدالناصر عبور می‌کرده است و انجام این امر،...
از روزگار رفته حکایت