فرادید | مجله تاریخ

Faradeed

برگزیده
اجاره‌نشینی در تهران قدیم

اجاره‌نشینی در تهران قدیم

مرد صاحب‌خانه نه تنها رئیس خانواده خود بود، بلکه رئیس خانه و همه اهالی خانه به‌شمار می‌آمد که اوامر و نواهی او قابل اجرا...
فتحعلی‌شاه؛ طراح تخت شاهی

فتحعلی‌شاه؛ طراح تخت شاهی

هرچند طراحی تخت به میرزابابا واگذار شده بود، اما خالق اصلی آن در حقیقت خود شاه بود. فتحعلی شاه از جلال و شکوه و ادوات سلطنتی...
از روزگار رفته حکایت