فرادید | مجله تاریخ

Faradeed | فرادید اخبار

برگزیده
عجیب‌ترین خودکشی در تاریخ آمریکا
خودکشی در کنفرانس خبری

عجیب‌ترین خودکشی در تاریخ آمریکا

دوایر بلافاصله لوله اسلحه را در دهانش گذاشت و قبل از آنکه کسی عکس‌العملی نشان دهد صدای شلیک بلند شد. باورکردنی نبود، اما...
داستان ۷ مومیایی مشهور مصر

داستان ۷ مومیایی مشهور مصر

کشف مقبره توت‌عنخ‌آمون توجه بسیاری را در سطح جهان به تاریخچه مصر باستان جلب کرد. پس از دهه‌ها تحقیق درباره فرضیه به قتل رسیدن...
از روزگار رفته حکایت