فرادید | مجله تاریخ

Faradeed

برگزیده
امیرکبیر؛ تکنوکرات شهید
امیرکبیر نخستین سیاستمدار اصلاح‌طلب ایران

امیرکبیر؛ تکنوکرات شهید

در میان شهیدان تاریخ معاصر ایران نام تکنوکرات‌ها کمتر به چشم می‌آید، اما امیرکبیر نه‌تنها نخستین تکنوکرات ایران که نخستین...
از روزگار رفته حکایت