فرادید | مجله تاریخ

Faradeed

برگزیده
شکوه مدفون شهر باستانی
شاپورخواست

شکوه مدفون شهر باستانی

در توضیحات نقشه مزبور آمده: «برفراز صخره و در جایی که قلعه وجود دارد، تمامی اضلاع آن و حتی بخش جنوبی، در محاصره خرابه‌های...
سیل تهران، نیم قرن پیش
سیلاب شمال به جنوب

سیل تهران، نیم قرن پیش

حدود ساعت ۱۰ شب بود که یکی از پل‌های نهر فیروزآباد ۱۰ متر پایین‌تر به پل دیگری متصل شد و راه عبور را سد کرد و در اثر همین...
بحران غذا، ریال و انحلال مجلس
قحطی و شورش خیابانی

بحران غذا، ریال و انحلال مجلس

در ستون «پاورقی» از شماره ۳۳۳ بخش‌هایی از کتاب «سیاست‌ورزی در ایران مدرن*؛ اقتصاد سیاسی ایران، ۱۳۲۰-۱۳۲۵» نوشتۀ دکتر محمود...
از روزگار رفته حکایت