آزمون شناخت اشتباه پارک؛ در یک نگاه، اشکال موجود در تصویر پارک را پیدا کنید!

شما در تصویر آزمون شناخت اشتباه پارک تصویری از یک پارک و افرادی را مشاهده می‌کنید. همه چیز طبیعی به نظر می‌رسد، اما اگر خوب نگاه کنید، یک اشکال اساسی در تصویر خواهید دید؟!
کد خبر: ۱۱۲۸۷۴
بازدید : ۴۸۲۹۱
۱۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۹

آیا فکر می‌کنید بتوانید اشتباه را در آزمون شناخت اشتباه پارک پیدا کنید؟ فکر می‌کنید در این تصویر چه چیزی اشتباه است؟

به آزمون شناخت اشتباه پارک دقت کنید و سعی کنید اشتباه و اشکال موجود در تصویر را رمزگشایی کنید، اشکالی که خیلی‌ها را به چالش می‌کشد. بسیاری حتی پس از چند دقیقه به این سوال فکر می‌کنند که آیا می‌تواند پاسخ آن‌ها درست باشد یا خیر؟

شما در تصویر آزمون شناخت اشتباه پارک تصویری از یک پارک و افرادی را مشاهده می‌کنید. همه چیز طبیعی به نظر می‌رسد، اما اگر خوب نگاه کنید، یک اشکال اساسی در تصویر خواهید دید؟! با هم تصویر آزمون شناخت اشتباه پارک را مرور می‌کنیم.

آزمون شناخت اشتباه پارک؛ در یک نگاه، اشکال موجود در تصویر پارک را پیدا کنید!
.

.

.

.

.

.

.

.

...
..
..

پاسخ آزمون شناخت اشتباه پارک

پاسخ آزمون شناخت اشتباه پارک


بسیاری بلافاصله نداشتن سیم‌های گیتار را اشکال اصلی این تصویر معرفی کردند. برخی هم بازی بچه کوچک و راکون را اشکال تصویر معرفی کردند. اما اشکال اصلی در دختری است که به نظر می‌رسد با گوشی همراه در حال صحبت است. دقت کنید! آیا او واقعا گوشی همراه را به گوش خود نزدیک کرده است!

منبع:چشمک

نظرات بینندگان
آخرین اخبار
پیشنهاد ویژه