طرز تهیه سالاد بروکلی؛ یک سالاد متفاوت و خوشمزه

در آغاز قرن بیستم و دنیای صنعتی و روند مصرف غذا‌های آماده، سالاد نیز به همین ترتیب وارد سبد غذایی گردید. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﻻﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ نیست ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ بعضی از انواع آن را می‌توانیم به عنوان وعده غذایی اصلی در نظر بگیریم.
کد خبر: ۱۱۳۲۳۲
بازدید : ۲۰۲
۲۱ آبان ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۸

فرادید| همانطور که می‌دانیم ﺳﺎﻻﺩ‌ها انواع گوناگونی دارند ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ: ﺳﺎﻻﺩ ﺳﺒﺰ، ﺳﺎﻻﺩ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ، ﺳﺎﻻﺩ ﻣﺎﮐﺎﺭﻭﻧﯽ ﻭ ... ﺳﺎﻻﺩﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻻﺩﻫﺎﯼ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ مثل ﺳﺎلاد ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺮﻍ ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ و ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺳﺎﻻﺩﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ دارند.

البته باید توجه داشت ﮐﻪ ﺳﺎﻻﺩ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ آن ﺩﺳﺘﻪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗ  ﻭ ﯾﺎ ﻣﯿﻮﻩﻫﺎیی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﺎﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

تاریخچه سالاد

واژهٔ (Salad) در زبان فرانسوی از کلمه‌ای لاتین با عنوان (Salata) به معنی شور و نمکی و نمک اندود شده ریشه می‌گیرد و غذایی است که پیش از غذا به عنوان پیش‌غذا، پس از غذای اصلی به عنوان یک وعدهٔ مجزا، همراه با غذای اصلی، یا خود به عنوان یک وعدهٔ غذای اصلی مصرف می‌شود.

در بیش از دو هزار سال پیش، ایرانی‌ها بر روی سبزیجات از جمله کاهو، روغن و سرکه می‌ریختند و آن را میل می‌کردند که از طریق جنگ‌های ایران و روم این رسم به اروپا رفته و در آنجا دچار تحولات و تغییراتی شد.

در آغاز قرن بیستم و دنیای صنعتی و روند مصرف غذا‌های آماده، سالاد نیز به همین ترتیب وارد سبد غذایی گردید. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﻻﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ نیست ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ بعضی از انواع آن را می‌توانیم به عنوان وعده غذایی اصلی در نظر بگیریم.

هرچند در ابتدا مصرف سالاد در آمریکا آغاز شد، اما امروزه در سراسر جهان، سالاد به صورت تجاری در سوپرمارکت‌ها به فروش می‌رسد. با جا افتادن این نوع غذا در میان عامه مردم اکنون حتی در برخی رستوران‌ها و هتل‌ها، جایی به نام سالاد بار (salad bar) دارند که در آن انواع سالاد برای سرو کردن عرضه می‌شود.

ﻣﻮﺭﺧﺎﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺳﺎﻻﺩ ﺟﺰ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﻣﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ به خاطر ﺳﺒﺰﯼ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﭘﺎﮎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ۱۸ ﯾﺎ ۱۹ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ بار دیگر ﻣﺼﺮﻑ سالاد را رایج کرد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ بسیار ﺍﺯ ﺳﺎﻻﺩ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺭﺩﯾﻦ ﻭ ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮﺹ آﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

در این مطلب قصد داریم طرز تهیه سالاد کلم بروکلی را به شما آموزش دهیم. در ادامه با ما همراه باشید:

سالاد بروکلی

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ

ﮐﻠﻢ ﺑﺮﻭﮐﻠﯽ:.۲ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺁﺏ ﭘﺰ: ۲ ﻋﺪﺩ
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ: ۳ ﻋﺪﺩ
ﻟﻮﺑﯿﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ: ۲ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻣﺎﺵ: ۲ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ: ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺎﻓﯽ
ﺁﺏ ﻧﺎﺭﻧﺞ: ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﻤﮏ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ: ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ

* ذرت یا نخودفرنگی را می‌توانید جایگزین لوبیا قرمز کنید

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ

ﮐﻠﻢ ﺑﺮﻭﮐﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺨﺎﺭﭘﺰ ﻭ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺁﺏ ﭘﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﺮﺩ ﮐﻨﯿﺪ. ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺭﺍ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻇﺮﻑ ﺳﺎﻻﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﺨﺘﻪﺍﯾﺪ، ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻣﺎﺵ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻔﺰﺍﯾﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ آخر اگر تمایل داشتید ذرت یا نخود فرنگی را ﺑﻪ ﺳﺎﻻﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻤﯽ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻭ ﺁﺏ ﻧﺎﺭﻧﺞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﯽ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﻻﺩ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﺳﺎﻻﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺎﺕ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﯼ

ﮐﻠﻢ ﺑﺮﻭﮐﻠﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻓﻮﺍﯾﺪ ﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﯼ کلم ﺑﺮﻭﮐﻠﯽ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎ دارند:

۱ - ﺑﺮﻭﮐﻠﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻨﺎﻡ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﺍﻓﺎﻥ (sulforaphane) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﻨﻪ، ﻣﻌﺪﻩ، ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺰﺭﮒ، ﺭﮐﺘﻮﻡ ﻭ ﺭﯾﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۲ - ﺑﺮﻭﮐﻠﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻓﯿﺒﺮ، ﮐﺎﺭﻭﺗﻨﻮﺋﯿﺪ، ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A, ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻭ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ K ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

۳ - ﺑﺮﻭﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺑﺎﻻﯼ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C, ﻓﯿﺒﺮ ﻭ ﺑﺘﺎﮐﺎﺭﻭﺗﻦ (ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺯ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A) ﯾﮏ ﺁﻧﺘﯽ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ﻗﻮﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ ﺭﺍﺩﯾﮑﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺮﻃﺎﻥ، ﺁﻟﺰﺍﯾﻤﺮ (ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﯿﺮﯼ) , ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ، ﺁﺭﺗﺮﯾﺖ (ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻣﻔﺎﺻﻞ) ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﭘﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ.

۴ - ﻓﯿﺒﺮ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﮐﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﺒﺰﯼ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.

۵ - ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﺑﺮﻭﮐﻠﯽ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﯿﺮ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ.

نظرات بینندگان
آخرین اخبار
پیشنهاد ویژه