bato-adv

طرز تهیه اﻣﻠﺖ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ با سس مخصوص؛ یک غذای سریع و خوشمزه

املت معمولا با سبزیجات از جمله در ایران با گوجه فرنگی به همراه سبزیجات دیگر مانند پیازچه، قارچ و … تهیه می‌شود. املت در بعضی کشور‌ها به همراه انواع پنیر درست می‌شود و با ادویه‌های معطر و گاهی تند آن را طعم دار می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۳۵۷۲
بازدید : ۷۴۳۲
۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۰۷:۳۴

فرادید| املت یک صبحانه یا پیش غذای بین المللی است که در هر کشوری به روش خود آن کشور درست می‌کنند. ماده اصلی املت، تخم مرغ آن است که دلیل اصلی خوشمزه و ساده درست شدن املت می‌شود.

به گزارش فرادید؛ املت‌ها طرز تهیه راحت و سریعی دارند و فقط با چند ماده اولیه ساده می‌توان غذایی معرکه با طعم و رنگی اشتهابرانگیز درست کرد. املت‌های زیادی در گوشه‌وکنار دنیا وجود دارد؛ از املت فرانسوی که با سه عدد تخم‌مرغ تهیه و به‌طور کامل تا می‌شود و وسط آن نرم و عسلی است تا املت آمریکایی که روی آن رنگی قهوه‌ای پیدا می‌کند.

املت معمولا با سبزیجات از جمله در ایران با گوجه فرنگی به همراه سبزیجات دیگر مانند پیازچه، قارچ و … تهیه می‌شود. املت در بعضی کشور‌ها به همراه انواع پنیر درست می‌شود و با ادویه‌های معطر و گاهی تند آن را طعم دار می‌کنند. در گزارش امروز با طرز تهیه «املت ایتالیایی» همراه ما باشید.

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯم

ﻗﺎﺭﭺ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ: ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﮐﺪﻭ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ: ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﮐﺮﻩ ﯾﺎ ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﯾﻦ: ۳ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ
ﺁﺏ: ۳ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ: ۴ ﻋﺪﺩ
ﻧﻤﮏ: ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ
ﻓﻠﻔﻞ: ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ
ﭘﻨﯿﺮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺯﺍﺭﻻ: ﻧﺼﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺳُﺲ

ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﺮﻩ: ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ : ﯾﮏ ﻋﺪﺩ
ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ: ۲ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ
ﭘﻮﺩﺭ ﺭﯾﺤﺎﻥ: ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ
ﻧﻤﮏ: ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ

 • ۲ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﻪ ﺍﯼ ﺫﻭﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺭﭺ ﻭ ﮐﺪﻭ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺮﻡ ﺷﻮﻧﺪ.

  * ﻗﺎﺭﭺ ﻭ ﮐﺪﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﺎﺑﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

  * ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ، ﺁﺏ، ﻧﻤﮏ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﮐﺮﻩ ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

  * ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ، ﻟﺒﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﺷﯿﺐ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻫﺎﯼ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎﺑﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﺑﭙﺰﻧﻨﺪ.

  * ﻭﻗﺘﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﯼ ﺟﺎﺕ، ﺭﻭﯼ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻠﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

  * ﺳﭙﺲ ﻟﺒﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ، ﺩﺭﺏ ﺗﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ.

  * ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﻠﺖ، ﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﺫﻭﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﻮﺍﺩ ﺳُﺲ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﭙﺰﯾﺪ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

  * ﺳُﺲ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺍﻣﻠﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﻠﺖ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ب

نکات تغذیه ای

خواص قارچ

فیبر موجود در قارچ می‌تواند از پرخوری جلوگیری کند. علاوه بر این پروتئین موجود در قارچ برای هضم شدن نیاز به افزایش عملکرد متابولیسم بدن دارد که می‌تواند به چربی سوزی بدن کمک کند که در نتیجه باعث کاهش وزن می‌شود.

قارچ، منبع غنی از ویتامین D است. زمانی که به صورت موضعی بر روی آکنه اعمال شود، خواص درمانی دارد. بنابراین، از قارچ معمولا در محصولات مراقبت از پوست مخصوص آکنه، استفاده می‌شود.

قارچ یک منبع غنی از کلسیم است. این ماده برای قدرت و استحکام استخوان فایده‌ی زیادی دارد. اگر قارچ را به طور مداوم در رژیم غذایی‌تان بگنجانید خطر ابتلا به پوکی استخوان، درد مفاصل و کاهش تحرک را کاهش می‌دهید.

مصرف قارچ می‌تواند به دلیل پتاسیم بالا به افزایش جریان خون و اکسیژن رسانی به مغز کمک کند که در نتیجه باعث تقویت حافظه و عملکرد شناختی مغز می‌شود. بهبود عملکرد شناختی مغز می‌تواند باعث پیشگیری از بیماری‌هایی مانند آلزایمر شود.

قارچ، دارای خواص ضد پیری است. کوجیک اسید، در کرم‌ها و لوسیون‌ها و سرم‌ها به عنوان درمانی برای علائم پیری مانند لکه‌های کبد، لکه‌های پیری، تغییر رنگ و رنگ پوست نامناسب ناشی از آسیب نوری، استفاده می‌شود.

قارچ، دفاع طبیعی بدن را افزایش می‌دهد و با سالم کردن آن، ظاهر پوست را بهبود می‌بخشد.

قارچ‌های پرورشی اکثرا سالم هستند، ولی اگر از قارچ‌های وحشی مصرف کردید و با علائمی مانند گرفتگی عضلات، جنون آنی، حالت تهوع و اتفراغ و تشنج روبرو شدید شما مسموم شده اید و باید سریعا به پزشک مراجعه کنید.

خواص کدو

ارزش غذایی و میزان کالری کدو سبز در هر ۱۰۰ گرم ۱۷ کالری می‌باشد. کدو سبز حاوی مقادیر بالایی انواع ویتامین C، ویتامین‌های B از جمله فولات و ویتامین A و مواد معدنی از جمله پتاسیم، منگنز، منیزیم، فسفر و کربوهیدرات، پروتئین و فیبر می‌باشد.

کدو سبز، یک میوه کم نشاسته است. یعنی کربوهیدرات کم و فیبر بالایی دارد. شما را سیر نگاه می‌دارد و مانع زیاد خوردن شما می‌شود.

کدو سبز کلسترول، سدیم و چربی کمی دارد و به حفظ تعادل کربوهیدرات کمک می‌کند که این موضوع برای حفظ سلامت بهینه‌ی قلب اهمیت دارد. یکی دیگر از دلایل مفید بودن کدو سبز برای قلب وجود فیبر در آن است. مصرف زیاد فیبر با کاهش خطر ابتلا به سکته، فشار خون بالا و بیماری قلبی در ارتباط است.

این اعتقاد وجود دارد که کدو سبز حاوی ترکیبات ضد پیری بسیار خوبی است. آنتی اکسیدان‌های موجود در آن موجب تقویت حافظه و کاهش مشکلات وابسته به سن به میزان ۴۰ درصد می‌شود.

سبزیجات و میوه‌های سبز، مانند کدو سبز، استحکام دندان‌ها و استخوان‌ها را افزایش می‌دهد؛ و سلول‌های خون را نیز تقوی می‌کنند. کدو سبز حاوی ویتامین K است که سبب تقویت استخوان‌ها می‌شود.

در کدو سبز مقادیر بالایی ویتامین C، منگنز، بتا کاروتن، لووتیان و زاکسنتین وجود دارد که برای سلامت چشم‌ها و پیشگیری از ژنراسیون ماکولا، آب مروارید و گلوکوم مفید می‌باشد.

برچسب ها: املت طرز تهیه
نظرات بینندگان
آخرین اخبار
bato-adv
پیشنهاد ویژه
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv