bato-adv

آغاز طرح فروش فیروزه‌ای ایران خودرو

تخفیف خريد محصول ايراني، صرفاً در صورت واريز نقدي مابه التفاوت نھايي در مھلت تعیین شده در دعوتنامه و دريافت خودرو پرداخت مي گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و يا انصراف قرارداد قابل ارائه نمي باشد.
کد خبر: ۵۱۰۲۴
بازدید : ۲۴۵۹
۰۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۰

ایران خودرو شرايط پیش فروش عمومی محصولات خود را برای اسفند 96 در قالب طرح فیروزه‌ای به ھمراه «تخفیف خريد محصول ايراني» و «ھديه ويژه ھمكاري در تولید» اعلام کرد. متقاضیان می توانند از امروز چھارشنبه 96/12/02 لغایت 96/12/29 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام به ثبت نام در این طرح کنند.

آغاز طرح فروش فیروزه‌ای ایران خودرو

لازم به یادآوری است که تخفیف خريد محصول ايراني، صرفاً در صورت واريز نقدي مابه التفاوت نھايي در مھلت تعیین شده در دعوتنامه و دريافت خودرو پرداخت مي گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و يا انصراف قرارداد قابل ارائه نمي باشد.ھديه ھمكاري در تولید، صرفاً پس از صدور دعوتنامه و دريافت خودرو ارائه مي گردد؛ پرداخت اين ھديه در قراردادھاي انصرافي نیز مشروط به صدور دعوتنامه مي باشد. در عین حال امکان ایجاد تعھد برای شماره مشتری دوم نمایندگی وجود دارد. به ازاي ھر ثبت نام در این بخشنامه، مازاد بر سود مشاركت، تخفیف خرید محصول ایراني و ھدیه ھمكاري در تولید نیز پرداخت می‌گردد.

نظرات بینندگان
آخرین اخبار
bato-adv
پیشنهاد ویژه
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv