تصاویر/ پایان جنگ جهانی دوم
کد خبر: ۵۹۴۷۲
بازدید: ۶۴۴۴
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۴
بسیاری معتقد هستند که فرایند پایان جنگ جهانی دوم از نبرد نرماندی آغاز گردید. جایی که نیروهای متفقین با چیزی حدود 150000 سرباز به فرانسه تاختند تا آن جا را از نیروهای نازی نجات دهند.
فرادید| بسیاری معتقد هستند که فرایند پایان جنگ جهانی دوم از نبرد نرماندی آغاز گردید. جایی که نیروهای متفقین با چیزی حدود 150000 سرباز به فرانسه تاختند تا آن جا را از نیروهای نازی نجات دهند.