قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
متن کامل قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
کد خبر: ۶۰۵۰۴
بازدید : ۱۷۱۰
۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۳
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

فهرست مطالب:

علامت جمعی
طبقات علایم
آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه
بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه
انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه
ثبت علامت و تمدید ثبت
تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده
ابطال ثبت علامت
ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتکل مادرید

ضمائمفصل اول - اختراعات

‎‎‎ماده ۱ - اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید.

‎‎‎ماده ۲ - اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

‎‎‎ماده ۳ - گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.

‎‎‎ماده ۴ - موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است‌:

‎‎‎الف - کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و آثار هنری.
‎‎‎ب - طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی.
‎‎‎ج - روش‌های تشخیص و معالجه بیماری‌های انسان یا حیوان.
‎‎‎این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش‌های مزبور نمی‌شود.
‎‎‎د - منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن‌ها و همچنین فرآیند‌های بیولوژیک تولید آن‌ها.
‎‎‎هـ - آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد.
‎‎‎درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا درموارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
‎‎‎و - اختراعاتی که بهره‌برداری از آن‌ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد.

‎‎‎ماده ۵ - چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است‌:

‎‎‎الف - حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.
‎‎‎ب - اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می‌گیرد.
‎‎‎ج - هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زود‌تر تسلیم کرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده‌اند، مشروط بر این‌که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.
‎‎‎د - حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می‌شود.
‎‎‎هـ - درصورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آنکه خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.

‎‎‎و - نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر اینکه کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است.

‎‎‎ماده ۶ - اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌شود، تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه‌های مربوطه را دربر داشته باشد. هزینه‌های ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت می‌شود.

‎‎‎در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:
‎‎‎الف - نام و سایر اطلاعات لازم درخصوص متقاضی، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
‎‎‎ب - درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
‎‎‎ج - ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.

‎‎‎ماده ۷ - متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می‌تواند آن را مسترد کند.

‎‎‎ماده ۸ - اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته‌ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می‌دهند مربوط باشد. دراختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی‌شود. متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است‌:

‎‎‎الف - اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر آنکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.
‎‎‎ب - آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است.

‎‎‎ماده ۹ - متقاضی می‌تواند همراه بااظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می‌تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است. درصورت درخواست حق تقدم‌:

‎‎‎الف - اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می‌خواهد ظرف مدت معین، رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌ای که مبنای حق تقدم است، گواهی شده باشد.
‎‎‎ب - با پذیرش درخواست حق تقدم حمایت‌های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.
‎‎‎درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن، اعلامیه مذکور کأن لم یکن تلقی می‌شود.

‎‎‎ماده ۱۰ - بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است، ارائه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند:

‎‎‎الف - تصویر هرگونه نامه و اخطاریه‌ای که متقاضی درمورد نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص اظهارنامه‌های خارج دریافت کرده است.
‎‎‎ب - تصویر گواهینامه اختراع که براساس اظهارنامه‌های خارجی ثبت شده است.
‎‎‎ج - تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی.
‎‎‎د - تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی‌اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده براساس اظهارنامه خارجی.

‎‎‎ماده ۱۱ - اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر اینکه اظهارنامه در زمان دریافت، حاوی نکات زیر باشد:

‎‎‎الف - ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می‌شود.
‎‎‎ب - ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را می‌سر می‌کند.
‎‎‎ج - توصیف اجمالی اختراع.
‎‎‎اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود، ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کأن لم یکن تلقی خواهد شد.

‎‎‎ماده ۱۲ - چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است، اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می‌کند تا نقشه‌ها را ارائه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه‌های مورد اشاره را ارائه نماید، اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر این صورت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ها را کأن لم یکن تلقی خواهد کرد.

‎‎‎ماده ۱۳ - پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین‌نامه آن، بررسی خواهد کرد و درصورت تشخیص انطباق، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می‌دهد. درغیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می‌کند.

‎‎‎ماده ۱۴ - اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:

‎‎‎الف - درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.
‎‎‎ب - گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.
‎‎‎ج - رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.
‎‎‎د - به درخواست دارنده گواهینامه اختراع، تغییراتی را در مضمون و نقشه‌های اختراع، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه‌ای که اختراع براساس آن ثبت شده است، تجاوز نکند.

‎‎‎ماده ۱۵ - حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است‌:
‎‎‎الف - بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
‎‎‎۱ - درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد:
‎‎‎اول - ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده.
‎‎‎دوم - ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.
‎‎‎۲ - درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:
‎‎‎اول - استفاده از فرآیند.
‎‎‎دوم - انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف) این ماده درخصوص کالا‌هایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید.
‎‎‎ب - مالک می‌تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.
‎‎‎ج - حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود:
‎‎‎۱ - بهره‌برداری از کالا‌هایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می‌شود.
‎‎‎۲ - استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیما‌ها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشور‌ها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی، مرز‌های زمینی یا آب‌های کشور می‌شود.
‎‎‎۳ - بهره‌برداری‌هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود.
‎‎‎۴ - بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا درمواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده است.
‎‎‎د - حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء (۴) بند (ج) این ماده قید شده است، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.

‎‎‎ماده ۱۶ - اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده، پس از بیست‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به‌منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آئین‌نامه این قانون تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است.
درصورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌شود.

‎‎‎ماده ۱۷ - دولت یا شخص مجاز از طرف آن، با رعایت ترتیبات زیر، می‌توانند از اختراع بهره‌برداری نمایند:

‎‎‎الف - درمواردی که با نظر وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش‌های حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره‌برداری نماید و یا بهره‌برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره‌برداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، نماینده رئیس‌جمهور و وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط مطرح و درصورت تصویب، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهره‌برداری می‌نماید.
‎‎‎ب - بهره‌برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می‌باشد. درصورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی‌نفع دیگر توضیحی داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره‌برداری در فعالیت‌های غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره‌برداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آن‌ها در محدوده‌ای که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم‌گیری مجدد اقدام کند.
‎‎‎ج - درصورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن می‌سر نیست و یا اینکه ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع، وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط و بهره‌بردار، اجازه بهره‌برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره‌برداری برای مالک یا بهره‌بردار دیگر صادر می‌شود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده‌اند، بقاء تصمیم را ایجاب می‌نماید آن تصمیم را لغو نمی‌کند.
‎‎‎درمواردی که اجازه بهره‌برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است، می‌توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده ازطرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره‌برداری می‌شود، انتقال داد.
‎‎‎د - اجازه بهره‌برداری موضوع این ماده، مانع انجام امور زیر نیست‌:
‎‎‎۱ - انعقاد قرارداد بهره‌برداری توسط مالک اختراع، با رعایت مقررات این ماده.
‎‎‎۲ - بهره‌برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف) ماده (۱۵).
‎‎‎۳ - صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده.
‎‎‎هـ - درخواست اجازه بهره‌برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به‌موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری کرده، ولی نتوانسته است اجازه بهره‌برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.
‎‎‎رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاً به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آنکه در این قبیل موارد مالک اختراع دراولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
‎‎‎و - بهره‌برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده‌اند، برای عرضه در بازار ایران است.
‎‎‎ز - اجازه کمیسیون درخصوص بهره‌برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه‌هادی‌ها، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا درموردی باشد که وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است.
‎‎‎ح - پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می‌شود قابل صدور است‌:
‎‎‎۱ - درصورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره‌برداری نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را درحد ضرورت، بدون موافقت مالک آن، صادر می‌کند.
‎‎‎۲ - درمواقعی که طبق جزء (۱) این بند پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره‌برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند.
‎‎‎۳ - درصورت درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء (۱) و (۲) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه‌های مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی‌ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت، تعیین می‌شود.
‎‎‎۴ - درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (۱) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره‌برداری طبق جزء (۲) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.
‎‎‎۵ - درخواست صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می‌باشد.
‎‎‎۶ - درصورت صدور پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک، اجزاء (۱) و (۲) این بند و بند‌های (ب) تا (و) و نیز بند (ط) این ماده قابل اعمال است.
‎‎‎ط - تصمیمات کمیسیون درمحدوده بند‌های این ماده، در دادگاه‌عمومی تهران قابل اعتراض است.

‎‎‎ماده ۱۸ - هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی که ذی‌نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (۱)، (۲)، (۴) و صدر ماده (۶) و بند (ج) آن رعایت نشده است یا اینکه مالک اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می‌شود.

‎‎‎هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعا‌های مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه، آگهی مربوط به آن را دراولین فرصت ممکن منتشر می‌کند.

‎‎‎ماده ۱۹ – چنانچه مالک اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاه‌های ذی‌ربط منعکس می‌نماید.

‎‎‎دستگاه‌های مذکور در خصوص امکان بهره‌برداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره‌برداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می‌نماید.

فصل دوم – طرح‌های صنعتی

ماده ۲۰- از نظر این قانون، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط، رنگ‌ها و یا بدون آن، به‌گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد.
‎‎‎ماده ۲۱ - طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که ازطریق انتشار به طور محسوس و یا ازطریق استفاده به هرنحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر
بند (هـ) و بند (و) ماده (۴) این قانون درخصوص طرح‌های صنعتی نیز قابل اعمال است.
‎‎‎ماده ۲۲ - اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود، همراه نقشه، عکس وسایرمشخصات‌گرافیکی‌کالا که‌تشکیل‌دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده‌هایی که طرح صنعتی برای آن‌ها استفاده می‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می‌تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود.
‎‎‎اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی‌حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.
‎‎‎ماده ۲۳ - مفاد مواد (۵)، (۹) و بند (ج) مواد (۱۱) و (۱۵) این قانون درخصوص طرح‌های صنعتی نیز قابل اعمال است.
‎‎‎ماده ۲۴ - دو یاچند طرح صنعتی را می‌توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن‌که مربوط به یک طبقه‌بندی بین‌المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد.
‎‎‎ماده ۲۵ - ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تأخیر افتد.
‎‎‎ماده ۲۶ - متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است، آن را مسترد نماید.
‎‎‎ماده ۲۷ - بررسی، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود:
‎‎‎الف - تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را می‌سر سازد.
‎‎‎ب - اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (۲۲) و نیز این‌که طرح صنعتی مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴) و مقررات مربوط می‌باشد، بررسی می‌کند.
‎‎‎ج - درصورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع بند (ب) این ماده رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می‌نماید در غیر این‌صورت اظهارنامه را مردود اعلام می‌کند.
‎‎‎د - هرگاه درخواستی طبق ماده (۲۵) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی‌شود. در این صورت اداره مالکیت صنعتی، یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می‌کند. پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده، اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد. رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده درمدت تأخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفا‌تر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می‌شود به طور کتبی ابلاغ شده باشد.
‎‎‎ماده ۲۸ - حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است‌:
‎‎‎الف - بهره‌برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.
‎‎‎ب - بهره‌برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.
‎‎‎ج - مالک طرح صنعتی ثبت شده، می‌تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.
‎‎‎د - مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می‌توان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می‌شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.
‎‎‎ماده ۲۹ - هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن‌طرح یا قائم‌مقام قانونی او نیست. مفاد قسمت‌اخیر ماده (۱۸) دراین خصوص نیز اعمال می‌شود.


فصل سوم - علائم، علائم جمعی و نام‌های تجاری

‎‎‎ماده ۳۰ - علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
‎‎‎الف - علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالا‌ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
‎‎‎ب - علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.
‎‎‎ج - نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
‎‎‎ماده ۳۱ - حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
‎‎‎ماده ۳۲ - علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:
‎‎‎الف - نتواند کالا‌ها یا خدمات یک مؤسسه را از کالا‌ها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
‎‎‎ب - خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
‎‎‎ج - مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالا‌ها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند.
‎‎‎د - عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان‌های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان‌های بین‌الدولی یا سازمان‌هایی که تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آنکه توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
‎‎‎هـ - عین یا به طرز گمراه کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا‌ها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است.
‎‎‎و - عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آنکه عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
‎‎‎ز - عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
‎‎‎ماده ۳۳ - اظهارنامه ثبت‌علامت به همراه نمونه علامت وفهرست کالا‌ها یا خدماتی که ثبت علامت برای آن‌ها درخواست شده و براساس طبقه‌بندی قابل اجراء یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. پرداخت هزینه‌های ثبت علامت بر عهده متقاضی است.
‎‎‎ماده ۳۴ - درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است، طبق مفاد ماده (۹) این قانون رفتار می‌شود.
‎‎‎ماده ۳۵ - متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده، آن را مسترد کند.
‎‎‎ماده ۳۶ - اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می‌کند.
‎‎‎ماده ۳۷ - هر ذی‌نفع می‌تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. دراین صورت:
‎‎‎۱ - اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می‌دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی درصورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور می‌فرستد. درغیر این‌صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.
‎‎‎۲ - اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار می‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می‌گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند.
‎‎‎ماده ۳۸ - پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه‌انجام شده، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
‎‎‎ماده ۳۹ - هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به‌نام متقاضی صادر می‌نماید.
‎‎‎ماده ۴۰ - حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است‌:
‎‎‎الف - استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط
هر شخص غیراز مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.
‎‎‎ب - مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یاخدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد.
‎‎‎ج - حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالا‌ها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود.
‎‎‎د - مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود.

‎‎‎ماده ۴۱ - هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. دراین‌صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون رعایت نشده است.
‎‎‎ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممکن منتشر می‌شود.
‎‎‎هر ذی‌نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نکرده است، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی‌شود.
‎‎‎ماده ۴۲ - با رعایت این ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) این قانون درمورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است.
‎‎‎در اظهارنامه ثبت علامت جمعی، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت، نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می‌شود. مالک علامت جمعی ثبت شده، باید اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در صدر این ماده مطلع کند.
‎‎‎ماده ۴۳ - علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده (۴۲) از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می‌کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب‌مراکزتجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هرخصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می‌کند.
‎‎‎ماده ۴۴ - قرارداد اجازه بهره‌برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده‌بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌کننده را در برداشته باشد. درغیر این صورت یا درصورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار خواهد بود.
‎‎‎ماده ۴۵ - ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداری باشد.
‎‎‎ماده ۴۶ - اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه‌ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است، نمی‌تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.
‎‎‎ماده ۴۷ - با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام‌های تجارتی، این قبیل نام‌ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند.
‎‎‎هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتی یا علامت یاعلامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آن‌ها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می‌شود.

فصل چهارم - مقررات عمومی

‎‎‎ماده ۴۸ - هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذی‌نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی می‌شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است.
‎‎‎تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالا‌ها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست.
‎‎‎هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.
‎‎‎ماده ۴۹ - هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آنکه با نام مزبور شناخته می‌شود، صورت پذیرد.
‎‎‎ماده ۵۰ - هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداری از اختراع و طرح‌های صنعتی ثبت شده، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آن‌ها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. اداره مالکیت صنعتی، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ، ولی اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند. تأثیر این گونه قرارداد‌ها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.
‎‎‎ماده ۵۱ - درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است، می‌تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.
‎‎‎ماده ۵۲ - تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیون‌های ذی‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
‎‎‎ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می‌نمایند درصورتی از حمایت‌ها و امتیازات مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آن‌ها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.
‎‎‎ماده ۵۳ - اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه‌های نوین، دفا‌تر جداگانه‌ای برای ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی پیش‌بینی می‌کند. علائم جمعی در بخش ویژه‌ای در دفتر ثبت علائم، ثبت می‌شود.
‎‎‎ماده ۵۴ - اطلاعات موجود در دفا‌تر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می‌تواند برابر مقررات مندرج در آئین‌نامه اجرائی، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.
‎‎‎ماده ۵۵ - اداره مالکیت صنعتی، کلیه آگهی‌های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.
‎‎‎ماده ۵۶ - اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه‌برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت‌های انجام شده طبق این قانون یا آئین‌نامه اجرائی را تصحیح کند.
‎‎‎ماده ۵۷ - اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آئین‌نامه اجرائی آن پیش‌بینی شده است، پس از بررسی شرایط موجود می‌تواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذی‌نفع طبق مقررات مذکور در آئین‌نامه انجام می‌شود.
‎‎‎ماده ۵۸ - اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی، به طرفی که می‌خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می‌دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. دراین صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ می‌شود.
‎‎‎ماده ۵۹ - رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران می‌باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.
‎‎‎تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی‌نفع و یا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
‎‎‎ماده ۶۰ - نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد.
‎‎‎علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.
‎‎‎ماده ۶۱ - هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد (۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده‌میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود.
‎‎‎در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات اینکه فرآورده ازطریق آن فرآیند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارک، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت‌:
‎‎‎۱ - فرآورده جدید باشد.
‎‎‎۲ - احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی‌رغم تلاش‌های معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعاً استفاده شده، تعیین نماید.
‎‎‎ماده ۶۲ - درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.
‎‎‎ماده ۶۳ - باپیش‌بینی درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیون‌های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت‌صنعتی که از تاریخ تصویب این‌قانون عاید می‌گردد، برای‌ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت‌صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می‌یابد.
‎‎‎پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین‌المللی این حقوق برابر تعرفه‌های مذکور در کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.
‎‎‎ماده ۶۴ - آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. در آئین‌نامه مذکور به‌ویژه باید تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی، ثبت علائم و علائم جمعی و تمدید ثبت آن‌ها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیون‌های مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آن‌ها را پذیرفته است، تعیین شود و درصورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدید نظر می‌باشد.
‎‎‎ماده ۶۵ - اختراعات و علائم تجارتی که قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرد. در این صورت:
‎‎‎الف - درمورد اختراعات باید هزینه‌های سالانه مقرر در این قانون، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.
‎‎‎ب - علائم باید درموعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید براساس طبقه‌بندی بین‌المللی مجدداً طبقه‌بندی شود.
‎‎‎ماده ۶۶ - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن و آئین‌نامه‌های مربوط به آن ملغی می‌شود.
‎‎‎قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. /ن
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

لیست طبقات علایمطبقه ١ - مواد شیمیائی مورد استفاده در صنایع علوم عکاسی و همچنین کشاورزی باغبانی و جنگلبانی رزین‌های مصنوعی پردازش نشده پلاستیک‌های پردازش نشده کود‌های گیاهی ترکیبات اطفای حریق مواد آبکاری و جوشکاری فلزات مواد شیمیائی برای نگهداری مواد غذائی مواد دباغی چسب‌های صنعتی.
طبقه ٢- رنگ روغن جلا لاک موادضد زنگ زدگی و جلوگیری کننده از فاسد شدن چوب مواد رنگی مواد تثبیت رنگ رزین یا صمغ‌های خام طبیعی فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان چاپگر‌ها و هنرمندان.
طبقه ٣- ترکیبات سفید کننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس مواد مخصوص تمیزکردن براق کردن لکه گیری و سائیدن صابون عطریات روغن‌های اسانس مواد آرایشیلوسیون‌های مو گرد و خمیردندان.
طبقه ۴- روغن‌ها و گریس‌های صنعتی روان کننده هاترکیبات گردگیری مرطوب کردن و جذب رطوبت انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و موادروشنائی انواع شمع و فتیله چراغ.
طبقه ۵- مواد داروئی و بیطاری مواد بهداشتی برای مصارف پزشکی مواد رژیمی برای مصارف پزشکی غذای کودکان انواع گچ شکسته بندی لوازم زخم بندی مواد پرکردن دندان موم دندان سازی ضدعفونی کننده‌ها مواد نابودکننده حشرات موذی قارچ کش مواد دفع نبات هرزه.
طبقه ۶- فلزات عادی و آلیاژ‌های آن‌ها مواد ساختمانی فلزی ساختمان‌های فلزی قابل حمل مواد فلزی خطوط مجرا‌های فلزی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند سنگ‌های معدنی فلزات.
طبقه ٧- انواع ماشین و ماشین‌های افزار انواع موتور (استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی) قفل وبست و حلقه‌های اتصال قطعات ماشین‌ها و قطعات انتقال قوه (به غیر از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی) لوازم و ابزارکشاورزی (به استثنای ابزار‌های دستی) ماشین جوجه کشی.
طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستی (که با دست کارمی کنند) سرویس کارد و قاشق و چنگال سلاح کمری تیغ.
طبقه ٩- اسباب و آلات علمی دریانوردی مساحی عکاسی سینمایی بصری وزن کردن اندازه گیری علامت دادن کنترل ومراقبت (نظارت) نجات و آموزش اسباب و لوازم هدایت قطع و وصل تبدیل ذخیره سازی تنظیم یا کنترل جریان برق آلات واسباب ضبط ماشین‌های فروش خودکار ومکانیسم دستگاه‌هایی که با سکه کار می‌کنند صندوق‌های ثبت مبلغ دریافتی ماشین‌های حساب تجهیزات داده‌پردازی و رایانه‌ای دستگاه آتش نشانی.
طبقه ١٠- آلات وابزار جراحی پزشکی دندانسازی وبیطاری اندام‌های مصنوعی دندان و چشم مصنوعی اقلام ارتوپدی مواد بخیه زنی.
طبقه ١١- دستگاه‌های روشنائی حرارتی مولد بخار طبخ خنک کردن تهویه تامین آب بهداشتی.
طبقه ١٢- وسایط نقلیه دستگاه‌های حمل و نقل زمینی دریائی و هوائی.
طبقه ١٣- اسلحه گرم مهمات و انواع پرتابه (از قبیل: موشک خمپاره و ...) مواد منفجره مواد وسایل آتش بازی.
طبقه ١۴- فلزات گرانبها وآلیاژ‌های آن‌ها و کالاهائی که با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آن‌ها روکش شده‌اند ودرسایر طبقات ذکر نشده‌اند جواهرات سنگ‌های گران بها اسباب و لوازم ساعت سازی و زمانسنجی.
طبقه ١۵- آلات موسیقی.
طبقه ١۶- کاغذ مقوا و کالا‌های ساخته شده ازآن‌ها که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند مطاب چاپ نشده مواد صحافی عکس نوشت افزار چسب برای مصارف تحریری یا خانگی لوازم نقاشی قلم مو نقاشی ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری (به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس (به استثنائ دستگا‌ها) موادپلاستیکی برای بسته بندی (که در سایرطبقات ذکر نشده‌اند) حروف و کلیشه چاپ.
طبقه ١٧- لاستیک کائوچو صمغ آزبست (پنبه نسوز) می‌کا (سنگ طلق) و کالا‌های ساخته شده از این مواد که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند پلاستیک دارای شکل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر کالا‌ها مواد بسته بندی در پوش گذاری انسداد و عایق بندی لوله‌های قابل ارتجاع غیر فلزی.
طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و کالا‌های ساخته شده از آن‌ها که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند پوست حیوانات چمدان کیسه و کیف‌های مسافرتی چتر چترآفتابگیر و عصا شلاق یراق و زین و برگ.
طبقه ١٩- مواد و مصالحساختمانی) (غیر فلزی) لوله‌های غیر فلزی سخت و غیر قابل انعطاف برای استفاده درساختمان آسفالت غیرو قطران ساختمان‌های متحرک غیر فلزی بنا‌های یادبود غیر فلزی.
طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثیه آئینه قاب عکس کالا‌های ساخته شده از چوب چوب پنبه نیحصیر شاخ استخوان عاج استخوان آرواره نهنگ صدف کهربا صدف مروارید کف دریا وبدل کلیهاین مواد یا ساخته شده از پلاستیک (که در سایر طبقات ذکر نشده‌اند).
طبقه ٢١- ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه (که از فلزات قیمتی ساخت یا روکش نشده‌اند) شانه وابر و اسفنج انواع برس و قلم مو (به استثنای قلم مو‌های نقاشی) مواد ساخت برسلوازم نظافت و تمیزکاری سیم ظرف شویی شیشه کارشده یا نیمه کارشده (به استثنای شیشه مورد استفاده در ساختمان‌ها) شیشه آلات اشیائ ساخته شده از چینی و سفال که در طبقاتذکر نشده‌اند.
طبقه ٢٢- طناب ریسمان تور چادر سایبان برزن (تارپولین) بادبانوشراع ریسه و گونی که در طبقات دیگر ذکر نشده است مواد لائی و لایه گذاری و پوشال (به استثنائ لاستیک و پلاستیک) مواد خام لیفی برای نساجی.
طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی.
طبقه ٢۴- محصولات نساجی و پارچه‌ای که درطبقات دیگر ذکر نشده‌اند انواع روتختی و رومیزی.
طبقه ٢۵- انواع لباس و پوشاک پاپش و پوشش سر.
طبقه ٢۶- انواع توری و قلاب دوزی روبان بند (نوار) حاشیه وقیطان دگمه قزن قفلی سنجاق و سوزن ته گرد گل‌های مصنوعی.
طبقه ٢٧- انواع فرشقالیچه حصیر وزیرانداز لینویوم و سایر کف پوش‌ها آویز‌های دیواری (غیر پارچه‌ای).
طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی لوازم ورزشی و ژیمناستیک که در طبقات دیگرذکر نشده‌اند تزئینات درخت کریسمس.
طبقه ٢٩- گوشت گوشت ماهی گوشت طیور وشکارعصاره گوشت سبزیجات ومیوه جات به صورت کنسرو خشک شده و پخته شده انواع ژله مربا وکمپوت تخم مرغ شبر و محصولات لبنی روغن‌ها و چربی‌های خوارکی.
طبقه ٣٠ - قهوه چای کاکائو شکر برنج نشاسته نشاسته کاساریا مانیوک (تاپیوکا) نشاسته نخل خرما (ساگو) بدل قهوه آرد و فراورده‌های تهیه شده از غلات نان نان شیرینی شرینی جاتشیرینی یخی عسل ملاس یا شیره قند مایه خمیر گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان نمک خردل سرکه انواع سس (چاشنی) ادویه جات یخ.
طبقه ٣١- محصولات کشاورزی باغداریو جنگلبانی و دانه‌هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند حیوانات زنده میوه و سبزیجات تازه بذر گیاهان و کل‌های طبیعی غذای حیوانات مالت (جو سبز خشک شده).
طبقه ٣٢- ماء الشعیر آب‌های معدنی و گازدار و سایر نوشیدنی‌های غیر الکلی آب میوه وشربت‌های میوه‌ای شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه.
طبقه ٣٣-.......
طبقه ٣۴- تنباکو لوازم تدخین کبریت.
طبقه ٣۵- تبلیغات مدیریت تجاری امور اداری تجارت کار‌های دفتری و اداری.
طبقه ٣۶- بیمهامور مالی امور پولی امر مربوط به معاملات املاک و مستغلات.
طبقه ٣٧- ساختمانسازی تعمیرو بازسازی خدمات نصب.
طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور.
طبقه ٣٩- حمل و نقل بسته بندی و نگهداری کالا‌ها تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت‌ها.
طبقه ۴٠- بهسازی و عمل آوری مواد.
طبقه ۴١- آموزش و پرورش دوره هایکارآموزی و تعلیمی تفریح و سرگرمی فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی.
طبقه ۴٢- خدمات عملی و فن آوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه خدمات تجزیه و تحیل و تحقیقات صنعتی طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه‌ای خدمات حقوقی.
طبقه ۴٣- خدمات عرضه اغذیه و نوشابه تامین مسکن و محل اقامت موقت.
طبقه ۴۴- خدمات پزشکی خدمات بیطاری مراقبت‌های بهداشتی و زیبائی برای انسان‌ها یا حیوانات خدمات کشاورزی باغداری و جنگلداری.
طبقه ۴۵- خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع نیاز‌های افراد ارائه می‌شوند خدمات امنیتی برای محافظت از افراد اموال و دارائی‌هاآیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری


بخش اول: کلیات
ماده ۱
اصطلاحات به کار برده شده در این آئین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند:
۱ – قانون: منظور قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری است که در تاریخ ۷/۸/۸۶ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و اجراء آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ ۳/۱۱/۸۷ مورد موافقت مجلس قرار گرفته است.
۲ – آئین‌نامه: منظور آئین‌نامه اجرایی حاضر موضوع ماده ۶۴ قانون می‌باشد.
۳ – سازمان: منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
۴ – مرجع ثبت: منظور اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد املاک کشور است.
۵ - دفتر بین‌المللی: منظور دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی است.
۶ – طبقه‌بندی بین‌المللی: منظور طبقه‌بندی‌های مرسوم بین‌المللی، برحسب مورد، به منظور ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، و علائم تجاری، براساس جدیدترین ویرایش آن‌ها است.
۷ – کنوانسیون پاریس: منظور کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۱۸۸۳ میلادی با اصلاحات بعدی) است که در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۷ نیز مجلس شورای اسلامی اصطلاحات بعدی آن را پذیرفته است.
۸– معاهده همکاری در ثبت اختراعات: منظور معاهده همکاری در ثبت اختراعات مورخ ۱۳۴۹ هجری شمسی (۱۹۷۰ میلادی با اصلاحات بعدی) است که در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
۹- آیین‌نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعات: منظور آیین‌نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعات قابل اجرا از سال ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۰۰۲ میلادی) می‌باشد.
۱۰ – موافقت‌نامه مادرید: منظور موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم مورخ ۱۲۷۰ هجری شمسی (۱۸۹۱ میلادی با اصلاحات بعدی) است که در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
۱۱ – پروتکل مادرید: منظور پروتکل مربوط به موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم مورخ ۱۳۶۸ هجری شمسی (۱۹۸۹ میلادی) است که در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
۱۲ – آئین‌نامه مشترک: منظور آئین‌نامه مشترک موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل مربوط به موافقت‌نامه مذکور قابل اجرا از سال ۱۳۷۹ هجری شمسی (۲۰۰۰ میلادی) می‌باشد که در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
۱۳ – ثبت بین‌المللی: منظور ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری از طریق دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی است.

بخش دوم: ثبت اختراعات
فصل اول: تسلیم اظهارنامه
ماده ۲
ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده ۳
اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف – ۱) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
تبصره- در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن‌ها الزامی است. مع‌ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد، می‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صورت لزوم می‌تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاحات کفایت می‌کند.
ماده ۴
متقاضی باید اظهارنامه ثبت اختراع را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا در چارچوب ماده ۱۶۷ این آیین‌نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی می‌گردد.
ماده ۵
اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:
۱- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است؛
۲- اسم، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود؛
۳- اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ‌ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛
۴- اسم، نشانی و شغل مخترع، در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد؛
۵- عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل «بهتر» و ... نبوده و ترجیحاً بین سه تا ۱۰ کلمه باشد؛
۶- تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی‌نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛
۷- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع؛
۸- تعداد صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف اختراع و نقشه‌ها؛
۹- تعیین طبقه اختراع براساس طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات؛
۱۰- تعیین ضمائم.
تبصره ۱- در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.
تبصره ۲- اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور، علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.

ماده ۶
مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:
۱- توصیف اختراع؛
۲- ادعا یا ادعا‌های اختراع؛
۳- خلاصه‌ای از توصیف اختراع؛
۴- نقشه یا نقشه‌ها، در صورت لزوم؛
۵- مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع؛
۶- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛
۷- مدارک مربوط به حق تقدم که بایدهمزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم شود؛
۸- رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی؛
۹- مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
تبصره ۱- چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف ۳۰ روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود. اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد.
تبصره ۲- اگر در اظهارنامه به نقشه‌هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضی دعوت می‌کند تا نقشه‌ها را ظرف ۳۰ روز ارائه دهد. در صورت ارائه، تاریخ دریافت نقشه‌ها، تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد. در غیر این صورت، مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد.
ماده ۷
هر صفحه از توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه اختراع باید توسط متقاضی یا نماینده قانونی او امضاء گردد.
ماده ۸
اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته‌ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می‌دهند مربوط باشد. در غیر این صورت، متقاضی می‌تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو یا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسیم نماید.
ماده ۹
اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده و در تسلیم آن نکات زیر رعایت گردد:
۱- شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه؛
۲- در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین، همراه با محل حق تقدم؛
۳- اصلاح توصیف، ادعا، نقشه و خلاصه توصیف مذکور در اظهارنامه اصلی؛
۴- مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه‌های تقسیمی.
تبصره- در صورت ادعای حق تقدم‌های متعدد برای اظهارنامه اصلی، متقاضی اظهارنامه تقسیمی می‌تواند از حق تقدم یا حق تقدم‌هایی که از نظر موضوعی مرتبط با آن اظهارنامه تقسیمی باشد، استفاده کند.
ماده ۱۰
توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱- عنوان اختراع به گونه‌ای که در اظهارنامه ذکر گردیده است؛
۲- زمینه فنی اختراع مربوط؛
۳- مشکل فنی و بیان اهداف اختراع؛
۴- شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت‌هایی که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد، به نحوی که برای درک و بررسی جدید بودن اختراع کفایت کند؛
۵- ارائه راه‌حل برای مشکل فنی موجود، همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع؛
۶- توضیح اشکال، نقشه‌ها، نمودار‌ها در صورت وجود، به‌نحوی که یک متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درک و ارتباط اجزای آن را دریابد. ارجاع به شماره‌هایی که برای بیان ویژگی‌های اختراع در نقشه آمده است الزامی است؛
۷- بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعات پیشین، به نحوی که ویژگی جدید بودن اختراع و تاثیر فنی آن را روشن سازد؛
۸- توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به‌کارگیری اختراع؛
۹- ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع د. ر. صورتی که ماهیت اختراع گویای این امر نباشد.
ماده ۱۱
ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه‌های فنی تعیین کند. هر اختراع می‌تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعا‌ها باید صریح و منجّز بوده و دارای شرایط زیر باشند:
۱- معقول بودن تعداد آن‌ها با توجه به ماهیت اختراع و شماره‌گذاری ترتیبی آن‌ها در صورت تعدّد؛
۲- از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد؛
۳- ویژگی‌های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت، بیان نماید؛
۴- جز در موارد غیرقابل اجتناب، از ارجاع به نقشه‌ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند «همان‌طور که در توصیف آمد» یا «همان‌طور که در نقشه‌ها نشان داده شده» خودداری شود؛
۵- در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص کننده آن در داخل پرانتز ذکر گردد؛
۶- مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.
ماده ۱۲
ادعا یا ادعا‌ها ممکن است ناظر بر فرآورده، فرایند، فرایند دستیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرایند و فرآورده باشد، مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد.
ماده ۱۳
خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماً زمینه فنی‌ای که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد. در خلاصه اختراع نکات زیر باید در نظر گرفته شود:
۱- با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر ۷۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد؛
۲- مشکل فنی، اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربرد‌های اصلی اختراع را اجمالاً روشن نماید؛
۳- در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول‌های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آن‌ها ویژگی‌های اختراع به بهترین شکل بیان شود؛
۴- در صورتی که برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضیح خلاصه هر قسمت باید نشانه‌های ارجاع دهنده به هریک از نقشه‌ها در داخل پرانتز ذکر گردد؛
۵- عدم بیان ارزش و مزایای اختراع.
ماده ۱۴
خلاصه توصیف فقط برای بیان اطلاعات اختراع به کار می‌رود و نمی‌تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد.
ماده ۱۵
چنانچه نقشه‌ها، نمودارها، و جداول، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن‌ها باید نکات زیر رعایت شوند:
۱ – در یک روی صفحه کاغذ بادوام و در قطع A۴، با خطوط پررنگ و یکدست مشکی و غیررنگی کشیده شده و ترجیحاً در رسم آن‌ها از ابزار‌های فنی نقشه‌کشی استفاده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا ۵/۲ سانتی‌متر از چپ ۵/۱ سانتی‌متر، از راست ۵/۲ سانتی‌متر و از پایین ۱ سانتی‌متر باشد؛
۲ – وضوح و شفافیت نقشه‌ها به‌نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر‌برداری آن میسر شود؛
۳ – تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آنکه برای فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد؛
۴ – تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد؛
۵- اعداد، حروف و نشانه‌ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند؛
۶ – شامل نشانه‌هایی باشد که در توصیف بتوان به آن‌ها ارجاع داد؛
۷ – صفحات باید به ترتیب شماره‌گذاری شده و ترجیحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد؛
۸– هیچ توضیحی نباید روی نقشه‌ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛
۹ – در صورتی که هریک از نقشه‌ها، نمودار‌ها و جداول در بیش از یک صفحه باشد، کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن‌ها، شامل نشانه‌هایی مستقل از شماره صفحات باشد به‌نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت‌ها را با یکدیگر روشن سازد.
ماده ۱۶
در صورتی که در اظهارنامه، توصیف، خلاصه توصیف، ادعا یا ادعا‌ها و نقشه‌ها، به واحد‌های اندازه‌گیری وزن و حرارت، انرژی، نور، صدا، مغناطیس، و از این قبیل امور اشاره شده باشد، از قواعد متعارف باید استفاده شود.
ماده ۱۷
سایر ضمائم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، باید روی کاغذ دارای قطع A۴ درج و نکات ذیل در مورد آن‌ها مراعات گردد:
۱ – متن آن‌ها به صورت تایپ شده ارائه گردد و فاصله بین سطور بیش از ۵/۱ سانتی‌متر نباشد؛
۲- فرمول‌های شیمیایی و ریاضی ممکن است به صورت دستی نوشته شوند؛
۳- صفحات باید دارای حاشیه ۳ سانتی متری در بالا و سمت راست و ۲ سانتی‌متری از پایین و سمت چپ باشند؛
۴– شماره‌گذاری صفحات، باید به عدد فارسی و به نحوی باشد که شروع قسمت توصیف اختراع با شماره یک آغاز و به ترتیب تا پایان ادعا‌ها و خلاصه اختراع شماره گذاری شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه، نمودار و جدول باشد ابتدای آن‌ها باید با شماره‌های جدید از یک شماره‌گذاری شوند؛
۵- اوراق نباید تا خورده و پاره شده باشند و فقط یک روی کاغذ نوشته می‌شود.
ماده ۱۸
در صورتی که متقاضی طبق ماده ۹ قانون، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت اختراع باید درخواست خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱ – تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛
۲ – طبقه‌بندی بین‌المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛
۳– کشور یا کشور‌هایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌ای یا بین‌المللی منبای حق تقدم باشد، ذکر مأخذ آن.
ماده ۱۹
در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترین آن‌ها محاسبه می‌گردد.
ماده ۲۰
مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، ۱۲ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل، محاسبه خواهد شد.
فصل دوم: انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه
ماده ۲۱
انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطاء هرگونه اجازه بهره‌برداری از آن باید حسب مورد به درخواست کتبی منتقل‌الیه یا مالک اختراع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مربوط خواهد بود.
ماده ۲۲
چنانچه متقاضی بخواهد اصلاحاتی را در مورد توصیف، خلاصه توصیف اختراع یا نقشه‌ها انجام دهد باید صفحاتی از ضمائم که این اصلاحات مربوط به آن‌ها است را دوباره تایپ کند، به نحوی که کل آن‌ها یک سند یکپارچه را تشکیل دهد.
اضافه کردن بین خطوط، چسباندن، حاشیه نویسی، یا اصلاح به صورت زیرنویس و اقداماتی از این قبیل ممنوع است.
ماده ۲۳
متقاضی می‌تواند تا قبل از ثبت اختراع، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها انجام می‌پذیرد.
ماده ۲۴
اظهارنامه اختراع ممکن است با درخواست کتبی متقاضی مسترد گردد. در صورت تعدد متقاضیان، این درخواست باید به امضای همه آن‌ها رسیده و متضمن عنوان اختراع، شماره و تاریخ اظهارنامه باشد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.
تبصره – در صورتی که اظهارنامه مسترد شده مبنای اظهارنامه‌های تقسیم شده دیگری قرار گرفته باشد، اظهارنامه‌های بعدی هم مسترد شده تلقی می‌گردد.
ماده ۲۵
توسعه یا بهبود یک اختراع می‌تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی نیز قرار گیرد، مشروط بر اینکه مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است. در این صورت:
۱- شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی در اظهارنامه تکمیلی ذکر می‌گردد؛
۲- تکمیلی بودن اختراع در قسمت توصیف بعد از عنوان درج می‌شود؛
۳- اعطای گواهی‌نامه اختراع به اظهارنامه تکمیلی مشروط به اعطای گواهی‌نامه اختراع به اظهارنامه اصلی است؛
۴- در صورت ثبت اختراع اصلی، آگهی ثبت اختراع تکمیلی متضمن شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی است.
تبصره ۱- در صورت رد اظهارنامه تکمیلی در مهلتی که برای اعتراض به رد وجود دارد، متقاضی می‌تواند اظهارنامه خود را به طور مستقل ارائه دهد، مشروط بر آنکه مفهوم اختراعی آن با اظهارنامه اصلی یکسان نباشد در این صورت، شماره‌ای جدید به اظهارنامه مستقل داده می‌شود و از همان تاریخ اظهارنامه تکمیلی حق تقدم خواهد داشت.
تبصره ۲- صدور گواهی‌نامه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای گواهی‌نامه اصلی تعیین شده است، ولی مدت اعتبار گواهی‌نامه تکمیلی نمی‌تواند از مدت اعتبار گواهی‌نامه اصلی تجاوز نماید.
ماده ۲۶
استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند هـ ماده ۴ قانون از جمله ناظر بر موارد زیر است:
۱- افشاء به دلیل یا در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث یا ذی‌حق قبلی متقاضی انجام شده باشد؛
۲- افشاء در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی باشد که در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در این نمایشگاه را که به تأیید مسئولان ذی‌ربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته شده است، ظرف ۳۰ روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.
تبصره – منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی‌است که توسط دولت یا ادارات ذی‌صلاح داخلی تشکیل می‌شود و یا توسط دولت یا اشخاص ذی‌صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین‌المللی برگزار می‌گردد. در فرض اخیر گواهی مسؤولان ذی‌ربط نمایشگاه رسمی باید به تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.
ماده ۲۷
مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمایم مربوط و احراز شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون، آن را در دفتر ثبت وارد و بر روی هریک از نسخ اظهارنامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را همرا با ضمائم، که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.
تبصره – درخصوص اظهارنامه‌هایی که با پست سفارشی ارسال می‌شوند، در صورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به‌اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه‌های واصله در چارچوب ماده ۱۶۷ این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود.


فصل سوم: بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع
ماده ۲۸
مرجع ثبت، پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، آن را ظرف ۶ ماه از حیث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون و این آیین‌نامه بررسی می‌نماید.
تبصره ۱- مرجع ثبت در صورت ضرورت می‌تواند از مراجع ذی‌ربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعلام و کسب نظر نماید. مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداکثر ۳ ماه خواهد بود.
تبصره ۲- اظهارنظر مراجع و اشخاص مذکور جنبه مشورتی داشته و عدم پاسخ به استعلام و کسب نظر مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست.
تبصره ۳- استعلام و کسب نظر از مراجع و اشخاص مذکور می‌تواند براساس قرارداد‌های منعقده با آن‌ها صورت گیرد.
ماده ۲۹
چنانچه پس از بررسی اظهارنامه و ضمائم آن، انجام اصلاحات یا تکمیل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین مواردی که نیاز به اصلاح یا تکمیل دارند کتباً از متقاضی می‌خواهد تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات یا تکمیل مدارک اقدام نماید. در غیر این صورت اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. مهلت تعیین شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد.
ماده ۳۰
تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی‌نامه اختراع کتباً به متقاضی اعلام شده و متقاضی باید ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه‌های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی موضوع ماده ۳۲ این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها درمهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می‌گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد.
ماده ۳۱
اختراع با قید مراتب زیر طبق فرم (الف-۲) در دفتر ثبت اختراع ثبت می‌شود:
۱ – شماره وتاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال؛
۲ – شماره و تاریخ ثبت اختراع؛
۳– اسم و نشانی و تابعیت مالک اختراع؛
۴ – اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی که متقاضی شخص مخترع نیست مگر اینکه مخترع کتباً تقاضا نموده باشد که نامش در گواهی‌نامه اختراع ذکر نشود؛
۵ - اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع، اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد؛
۶ – عنوان اختراع؛
۷– طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع با ذکر زمینه علمی‌ای که اختراع در آن طبقه قرار می‌گیرد؛
۸ – در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛
۹ – مدت حمایت.
تبصره ۱- در دفتر ثبت اختراع، برای هر اختراع دو صفحه اختصاص می‌یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاً یا کلاً نسبت به موضوع اختراع صورت می‌گیرد، در صفحات مزبور قید می‌گردد.
تبصره ۲- درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک اختراع یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.
ماده ۳۲
پس از ثبت اختراع، آگهی مربوط به ثبت، ظرف ۳۰ روز با قید مراتب مذکور در ماده ۳۱ این آیین‌نامه در روزنامه رسمی منتشر می‌گردد. آگهی مزبور به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی می‌شود.
ماده ۳۳
پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس درسایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت، گواهی‌نامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد. گواهی‌نامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه‌ای از توصیف – ادعا – خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهی‌نامه اختراع طبق فرم (الف – ۳) باید حاوی نکات زیر باشد:
۱ – شماره وتاریخ اظهارنامه؛
۲ – شماره و تاریخ ثبت اختراع؛
۳ – اسم، نشانی و تابعیت دارنده اختراع؛
۴ – اسم، نشانی و تابعیت مخترع، مگر اینکه مخترع کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را نماید؛
۵- عنوان اختراع؛
۶ – طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع؛
۷- ذکر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، درصورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن؛
۸– مدت حمایت.
ماده ۳۴
در صورت تعدد متقاضی ثبت اختراع، به درخواست آن‌ها، میزان سهم هریک در گواهی‌نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد. در غیر این صورت، حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.
ماده ۳۵
در صورت تقاضای مالک اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره‌برداری، مرجع ثبت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه‌هایی که مرتبط با موضوع اختراع تشخیص می‌دهد، منعکس و پس از اخذ نظرات آن‌ها نسبت به صدور پروانه مذکور اقدام خواهد کرد. چنانچه مراجع یادشده ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۹ قانون پاسخ ندهندیا پاسخ منفی دهند، مرجع ثبت تکلیفی برای صدور مجوز بهره‌برداری ندارد.
تبصره - درصورتی که اخذ نظرات مراجع ذی‌ربط قانوناً مستلزم پرداخت هزینه باشد، تأدیه این هزینه به عهده متقاضی پروانه بهره‌برداری است.

فصل چهارم: صدور پروانه اجباری بهره‌برداری
ماده ۳۶
درخواست صدور پروانه اجباری بهره‌برداری اختراع باید از جانب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه دولتی یا اشخاص مجاز از سوی آن‌ها، تسلیم دبیرخانه کمیسیون گردد. این درخواست باید همراه دلیل و مدرکی باشد که به موجب آن ثابت شود، دستگاه دولتی یا شخص مجاز از طرف او، از مالک درخواست بهره‌برداری کرده، ولی نتوانسته اجازه بهر‌ه‌برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید. رعایت مراتب فوق، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی در کشور به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۱۷ قانون لازم نخواهد بود و تصمیم کمیسیون در این خصوص بلافاصله به اجرا درمی‌آید، مشروط بر آنکه در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
ماده ۳۷
دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه اجباری بهره‌برداری، ظرف ۱۰ روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ می‌کند. مالک اختراع موظف است مراتب را به اشخاصی که مجوز بهره‌برداری از اختراع مورد نظر را دارند اطلاع دهد. مخترع و اشخاصی که مجوز بهره‌برداری از اختراع مورد نظر را دارند باید ظرف ۳۰ روز نظرات خود را به صورت مدلل و مستند کتباً به دبیرخانه ارائه نمایند که دردفتر مخصوص به ثبت رسیده وجهت تصمیم‌گیری تسلیم کمیسیون خواهد شد.
ماده ۳۸
دبیرخانه حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون، باید زمان آن را به متقاضی پروانه اجباری و مالک اختراع و اشخاص ذی‌نفع اطلاع دهد. اشخاص مذکور می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند. کمیسیون پس از استماع اظهارات آن‌ها تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.
ماده ۳۹
درصورت اعطای پروانه اجباری، کمیسیون باید شرایط بهره‌برداری، نام سازمان دولتی بهره‌بردار یا شخص مجاز از طرف او، مدت بهره‌برداری، مبلغ مذکور در بند ب. ماده ۱۷ قانون به تشخیص کارشناس رسمی، اقدامات اجرایی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره‌بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید.
تبصره- پرداخت هزینه‌های کارشناسی برای تعیین مبلغ مذکور در این ماده به عهده بهره‌بردار خواهد بود.
ماده ۴۰
تصمیم کمیسیون مبنی بر اعطاء پروانه اجباری بهره‌برداری باید در دفتر ثبت اختراع قید و به هزینه متقاضی در روزنامه رسمی کشور منتشر و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذی‌نفع ابلاغ گردد.
ماده ۴۱
چنانچه پس از بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین، کمیسیون تشخیص دهد که درخواست ارائه شده منطبق با شرایط مندرج در ماده ۱۷ قانون نمی‌باشد، درخواست را رد و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی و اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌نماید.
ماده ۴۲
مالک اختراع یا سازمان دولتی و همین‌طور شخص ثالثی که پروانه اجباری بهره‌برداری برای او صادر شده است ظرف ۲۰ روز پس از دریافت ابلاغ موضوع ماده ۴۰ این آیین‌نامه می‌تواند نسبت به تصمیم کمیسیون درخواست بررسی مجدد نماید. چنانچه کمیسیون درخواست تجدید نظر را قانع کننده تشخیص دهد، جلسه‌ای را حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از وصول درخواست، برای رسیدگی به اظهارات متقاضی تجدید نظر و در صورت لزوم طرف او تشکیل خواهد داد و در مورد شرایط و مدت پروانه اجباری بهره‌برداری اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت درخواست مذکور رد می‌گردد. نحوه تشکیل کمیسیون، مهلت‌ها و ابلاغ تصمیمات کمیسیون مطابق با این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۴۳
مالک اختراع می‌تواند درخواست لغو پروانه اجباری بهره‌برداری صادره از سوی کمیسیون را بنابه دلائلی که در بند (ج) ماده ۱۷ قانون آمده است، همراه با مدارک و مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید. دبیرخانه موظف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ تسلیم درخواست، مراتب را همراه با دلائل به بهره‌بردار اعلام تا چنانچه پاسخی داشته باشد ظرف ۳۰ روز به دبیرخانه اعلام نماید. مرجع مذکور اظهارات طرفین به انضمام مدارک و مستندات ارائه شده را جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال می‌دارد. کمیسیون پس از بررسی اظهارات مالک اختراع، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و بهره‌بردار، تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید. چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر لغو پروانه بهره‌برداری باشد، حسب مورد اجازه بهره‌برداری برای مالک یا بهره‌بردار دیگر صادر می‌گردد. در صورتی که حفظ حقوق قانونی اشخاصی که اجازه را کسب کرده‌اند، ابقاء تصمیم را ایجاب نماید، کمیسیون نسبت به ابقاء آن اقدام می‌نماید.
تصمیم کمیسیون مبنی بر لغو یا ابقاء پروانه اجباری بهره‌برداری همراه با مدت و شرایط مربوط از سوی دبیرخانه به طرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۴
هرگونه تصمیم کمیسیون مبنی بر اعطای پروانه اجباری بهره‌برداری یا رد آن از سوی متقاضی یا مالک اختراع قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون می‌باشد. این اعتراض باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون به ذینفع و یا اطلاع او از آن
صورت گیرد.

ماده ۴۵
به منظور انجام کلیه وظایف اداری کمیسیون موضوع بند (الف) ماده ۱۷ قانون، دبیرخانه‌ای به ریاست مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی در مرجع ثبت تشکیل می‌شود.
ماده ۴۶
مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه اجباری بهره‌برداری، موضوع بند (ح) ماده ۱۷ قانون، باید آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف ۱۰ روز از زمان دریافت همراه با دلایل، مدارک و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر ابلاغ نماید. دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر باید نظرات و دلایل و مدارک خود را ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید. مرجع ثبت، مدارک و مستندات طرفین را جهت اتخاذ تصمیم تسلیم کمیسیون مذکور در ماده ۱۷۰ این آیین‌نامه خواهد کرد. کمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین، در مورد اعطای پروانه اجباری بهره‌برداری و شرایط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخیص کارشناس رسمی، یا رد درخواست، تصمیم‌گیری خواهد کرد. در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون، تا قبل از نهایی شدن تصمیم دادگاه در این مورد، پروانه اجباری بهره‌برداری صادره از سوی کمیته معلق خواهد بود.
تبصره – چنانچه دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر مقیم ایران نباشد، مهلت‌های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.

فصل پنجم: تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده
ماده ۴۷
مالک اختراع مکلف است هرنوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت، اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره – چنانچه در طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک اختراع می‌تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی‌نامه اختراع اعمال شود.
ماده ۴۸
درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه‌های اختراع، باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد. انجام این تغییرات، مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در گواهی‌نامه اختراع، از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه، تجاوز نکند.
ماده ۴۹
هرنوع انتقال گواهی‌نامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
۱ – اصل گواهی‌نامه اختراع؛
۲ – مدرک قانونی که دلالت بر انتقال نماید؛
۳ – مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
۴ – رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.
ماده ۵۰
در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است:
۱ – عنوان اختراع، با ذکر طبقه‌بندی مربوط؛
۲ – تاریخ ثبت انتقال؛
۳ – شماره ثبت اختراع در ایران؛
۴ – اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید؛
۵- اسم ونشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران، در صورت وجود.
ماده ۵۱
مالک اختراع می‌تواند بهره‌برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده ۱۷ قانون به طور جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت، به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید. اجازه بهره‌برداری می‌تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد. مجوز بهره‌برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره‌برداری که به ثبت می‌رسد غیرانحصاری تلقی می‌گردد، مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد. درخواست ثبت مجوز بهره‌برداری باید مشتمل بر مدارک زیر باشد:
۱– نسخه‌ای از مجوز بهره‌برداری که حاوی امضاء گواهی شده طرفین باشد؛
۲ – اصل گواهی‌نامه اختراع؛
۳- مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
۴ – رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.
تبصره – مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده ۵۲
در موارد زیر مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره‌برداری خودداری کرده و مراتب را به اطلاع متقاضی می‌رساند:
۱ – درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلا در مورد آن مجوز بهره‌برداری انحصاری به ثبت رسیده است؛
۲ – اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد؛
۳ – هزینه سالانه گواهی‌نامه اختراع پرداخت نشده باشد.

ماده ۵۳
چنانچه مانعی برای ثبت مجوز بهره‌برداری از اختراع وجود نداشته باشد، مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. این آگهی مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
۱ – اسامی مالک و بهره‌بردار؛
۲ – عنوان اختراع؛
۳ – تاریخ و شماره ثبت اختراع؛
۴ – مدت بهره‌برداری؛
۵- انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن.
ماده ۵۴
در صورت فوت مالک گواهی‌نامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار اختراع، مرجع ثبت به درخواست وراث یا احداز وراث نام ورثه یا وراث را به عنوان مالک در ظهر گواهی‌نامه اختراع قید و مراتب را با ذکر میزان سهم هریک در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد کرد. درخواست ثبت باید کتبی و همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
۱ – اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت مصدق آن؛
۲ – اصل گواهی‌نامه اختراع؛
۳ – مدارک دال بر پرداخت هزینه‌ها؛
۴ –مدارک نمایندگی قانونی.
ماده ۵۵
مالک اختراع می‌تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید. مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
۱- اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک اختراع رسیده است؛
۲- اصل گواهی‌نامه اختراع ثبت شده؛
۳- مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
۴- رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.
تبصره ۱- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که بهره‌برداری از اختراع، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره ۲- در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه‌های پرداختی به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.
ماده ۵۶
در صورتی که انتقال، اعطاء اجازه بهره‌بردای، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالکیت ثبت شده در خارج انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران قید و به تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالکیت اختراع، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
ماده ۵۷
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت اختراع، ثبت و در ظهر گواهی‌نامه اختراع درج می‌گردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی‌نفع ظرف ۳۰ روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.
موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزینه‌های مقرر در جدول هزینه‌ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

فصل ششم: اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع
ماده ۵۸
تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین‌نامه، تسلیم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد.
تبصره – در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.
ماده ۵۹
هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض‌نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتباً از متقاضی می‌خواهد که ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه کان‌لم یکن تلقی خواهد شد.
تبصره – مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز‌
می‌باشد.
ماده ۶۰
هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است، در صورتی که اختراع قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت با رعایت ماده ۵۹ این آیین‌نامه موظف است ظرف ۱۰ روز از وصول اعتراض، نسخه‌ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود. هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض تمکین نماید درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می‌گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می‌شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده است، برطبق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ ۲۰ روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده، ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است؛ مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده ۱۷۲ این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.
تبصره ۱- در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره ۲- در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره ۳ - در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد، مهلت‌های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.
ماده ۶۱
در صورت درخواست ابطال گواهی‌نامه اختراع، ذی‌نفع می‌تواند با اثبات یکی از موارد مذکور در ماده ۱۸ قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون نماید. دادخواست ابطال باید همراه مدارک ذیل باشد:
۱ – اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛
۲- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛
۳- وکالت‌نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.
ماده ۶۲
هرگاه ثبت اختراع باطل شود، از تاریخ ثبت باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم‌له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. محکوم‌له می‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه‌ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.
فصل هفتم: اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات
ماده ۶۳
اظهارنامه بین‌المللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت می‌گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا عمل خواهد نمود.
ماده ۶۴
در صورتی که در اظهارنامه‌های بین‌المللی، ایران به عنوان «کشور تعیین شده» و «کشور منتخب» جهت ثبت بین‌المللی معرفی شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین‌نامه مربوط تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این آیین‌نامه مورد بررسی قرار خواهد داد.
ماده ۶۵
علاوه بر هزینه‌هایی که برای ثبت بین‌المللی طبق معاهده و آیین‌نامه مربوط پرداخت می‌گردد، جهت بررسی اظهارنامه بین‌المللی و مدارک آن، هزینه‌ای طبق جدول هزینه‌ها دریافت خواهد شد. در صورت تأیید اظهارنامه، چگونگی ارسال آن به دفتر بین‌المللی و هزینه‌های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود.
فصل هشتم: هزینه‌ها
ماده ۶۶
با توجه به ماده ۱۶ قانون، اعتبار گواهی‌نامه اختراع بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. برای حفظ اعتبار گواهی‌نامه باید، هزینه‌ای سالانه ظرف دوماه قبل از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهی‌نامه، طبق جدول هزینه‌ها تادیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
اگر مالک اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد، علاوه بر هزینه سالانه جریمه‌ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند.

بخش سوم: ثبت طرح‌های صنعتی
فصل اول: تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه
ماده ۶۷
ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده ۶۸
اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در ۲ نسخه و در فرم مخصوص (ط – ۱) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
تبصره – در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن‌ها الزامی است، مع‌ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صورت لزوم می‌تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاحات کفایت می‌کند.
ماده ۶۹
متقاضی باید اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا درچارچوب ماده ۱۶۷ این آیین‌نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی می‌گردد.
ماده ۷۰
اظهارنامه طرح صنعتی باید حاوی نکات زیر باشد:
۱- اسم، نشانی، کدپستی، شماره ملی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است؛
۲- اسم، اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ‌ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛
۳- اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد؛
۴- ذکر کالا و طبقه‌ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد؛
۵- تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی‌نامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق‌تقدم؛
۶- تعیین ضمائم.
تبصره ۱ – در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.
تبصره ۲- اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه برفارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.
ماده ۷۱
دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقه‌بندی بین‌المللی و یا به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف چنانچه با هم استعمال گردند، را می‌توان در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود.

ماده ۷۲
در صورتی که متقاضی، دو اظهارنامه دارای طرح‌های صنعتی مشابه را در یک تاریخ تسلیم نماید، بنابه درخواست متقاضی، مرجع ثبت می‌تواند یکی از اظهارنامه‌ها را به عنوان طرح صنعتی اصلی و دیگری را به صورت طرح صنعتی متمم بپذیرد.
ماده ۷۳
مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شوند:
۱- مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛
۲- مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید؛
۳- اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه؛
۴- اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح؛
۵- در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می‌تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می‌دهد، باید حداکثر ۲۰×۲۰×۲۰ سانتی متر و وزن آن حداکثر ۲ کیلوگرم و از ماده‌ای بادوام و غیرفاسد شدنی باشد. شکل‌های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد ۲۰×۱۰ سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A۴ و با جوهر مشکی باشد؛
۶- درخواست کتبی به تأخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل؛
۷- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود؛
۸- رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است، رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های اضافی؛
۹- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم شود.
تبصره ۱- طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده، موضوع بند‌های ۳ و ۴ فوق، باید حداکثر در ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد.
تبصره ۲- در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح، مرجع ثبت می‌تواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ نموده به متقاضی اعاده نماید.
تبصره ۳- در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح‌های صنعتی متعدد باشد، تصاویر یا اشکال یا مدل‌ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یکدیگر متمایز می‌گردند.
ماده ۷۴
در صورتی که متقاضی طبق ماده ۹ قانون، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱- تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛
۲- طبقه‌بندی بین‌المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛
۳- کشور یا کشور‌هایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌ای یا بین‌المللی مبنای حق تقدم باشد، ذکر مأخذ آن.
ماده ۷۵
در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترین آن‌ها محاسبه می‌شود.
ماده ۷۶
مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی، ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهد شد.

ماده ۷۷
استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند هـ ماده ۴ قانون برای ثبت طرح صنعتی، با انجام تغییرات لازم، مشمول مقررات ماده ۲۶ این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۷۸
متقاضی می‌تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها انجام می‌پذیرد.
ماده ۷۹
متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل ازثبت طرح صنعتی می‌تواند ضمن تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.
درصورت استرداد اظهارنامه، هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهدشد.
ماده ۸۰
انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای هرگونه اجازه بهره‌برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذی‌نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها خواهد بود.
ماده ۸۱
مرجع ثبت، مقدمتاً صحت تنظیم اظهارنامه را از لحاظ شناسایی هویت متقاضی و نمایش گرافیکی طرح صنعتی مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت، نسخه دوم آن را همراه با ضمائم که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضا و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه و سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.
تبصره – در خصوص اظهارنامه‌هایی که با پست سفارشی ارسال می‌شوند، درصورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی، به‌عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه‌های واصله در چارچوب ماده ۱۶۷ این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود.


فصل دوم: بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی
ماده ۸۲
مرجع ثبت ظرف ۶۰ روز از تاریخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه‌های شکلی و سایر شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه‌بندی بین‌المللی، مورد بررسی قرار می‌دهد.
ماده ۸۳
مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در این آیین نامه اقدام به رفع نقص نماید.
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را کتباً با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.
تبصره - مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا ۳۰ روز و برای متقاضیان مقیم خارج از کشور تا ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می‌شود.
ماده ۸۴
طرح‌های صنعتی زیر قابل حمایت نیستند:
۱- طرح‌هایی که جدید یا اصیل نباشند؛
۲- طرح‌هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می‌شوند؛
۳- طرح‌های حاوی نماد‌ها یا نشان‌های رسمی؛
۴- طرح‌های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه.
طرح صنعتی جدید با رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون، طرحی است که قبل از تسلیم اظهارنامه و یا قبل از تاریخ ادعای حق تقدم، همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.
طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می‌شود که به‌طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح‌های موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح‌هایی باشد که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است.
ماده ۸۵
هرگاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد، مراتب کتباً به متقاضی اعلام شده و وی باید ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ اعلام، جهت پرداخت هزینه‌های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی موضوع ماده ۸۶ این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می‌گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد.
ماده ۸۶
مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتی، مراتب را ظرف ۳۰ روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌نماید. آگهی مزبور شامل موارد زیر می‌باشد:
۱- شماره و تاریخ اظهارنامه؛
۲- شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی؛
۳- اسم و نشانی طراح مگر آن که طراح کتباً درخواست کند که نامش ذکر نشود؛
۴- اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی؛
۵- ذکر کالا و طبقه‌ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می‌باشد؛
۶- تعیین تاریخ، محل و شماره حق تقدم، در صورت وجود؛
۷- تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیررنگی بودن تصویر؛
۸- اشاره به ماکت طرح، در صورت ارائه؛
۹- مدت اعتبار ثبت.
تبصره- هرگاه درخواستی طبق ماده ۲۵ قانون ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی‌شود. در این صورت مرجع ثبت، یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت‌مالک طرح ثبت شده و تاریخ تنظیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می‌کند. پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده، مرجع ثبت آگهی طرح صنعتی ثبت شده را صادر و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی خواهد کرد. هزینه انتشار آگهی‌های مذکور در این تبصره به عهده متقاضی ثبت طرح صنعتی خواهد بود.
ماده ۸۷
ثبت طرح صنعتی با قید مراتب زیر و طبق فرم (ط – ۲) در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می‌پذیرد:
۱- تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه؛
۲- تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی؛
۳- اسامی کالا‌ها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن‌ها اختیار شده است؛
۴- ذکر مشخصات طرح یا طرح‌های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی که متقاضی می‌خواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد؛
۵- در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛
۶- اسم، محل اقامت و تابعیت مالک طرح و نماینده او در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد؛
۷- اسم و نشانی و تابعیت طراح، در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست، مگر اینکه طراح کتباً تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهی‌نامه طرح صنعتی ذکر نشود؛
۸- مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی.
تبصره ۱ – در دفتر ثبت طرح صنعتی برای هر طرح دو صفحه اختصاص می‌یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که نسبت به طرح صنعتی صورت می‌گیرد، در صفحات مزبور قید می‌گردد.
تبصره ۲- درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی برسد.
ماده ۸۸
پس از ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی مربوط به آن و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس درسایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت، گواهی‌نامه‌ای طبق فرم (ط – ۳) که حاوی نکات زیر باشد با الصاق تصویر یک نمونه کامل از طرح و منگنه و ممهور کردن آن، به مالک طرح یا نماینده قانونی وی تسلیم می‌شود:
۱- تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه؛
۲- تاریخ و شماره ثبت طرح یا طرح‌ها؛
۳- اسم و اقامتگاه و تابعیت مالک طرح؛
۴- اسم، نشانی و تابعیت طراح، مگر اینکه طراح کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر اسم خود را نماید؛
۵- ذکر کالا یا کالا‌هایی که طرح ثبت شده مربوط به آن‌ها می‌باشد و طبقه و یا طبقاتی که مورد تایید قرار گرفته است؛
۶- مدت اعتبار طرح و تاریخ انقضای آن؛
۷- ذکر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن؛
۸- تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیررنگی بودن آن.
این گواهی‌نامه با استفاده از فناوری روز تهیه و به امضاء رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی می‌رسد.
 
***
 

فصل سوم: تمدید ثبت طرح صنعتی
ماده ۸۹
با توجه به بند د. ماده ۲۸ قانون، مالک طرح صنعتی می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی را برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر بنماید. درخواست تمدید ثبت، ظرف شش‌ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره، به عمل خواهد آمد.
تبصره – در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی، با پرداخت جریمه تأخیر طبق جدول هزینه‌ها وجود دارد، والا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده ۹۰
درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی در دو نسخه توسط مالک طرح ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه مربوط، به مرجع ثبت تسلیم می‌گردد.
مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و برروی هریک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر به‌عنوان رسید به درخواست‌کننده مسترد خواهد کرد.

ماده ۹۱
درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی باید حاوی نکات ذیل باشد:
۱- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی‌ای که تمدید آن مورد درخواست است؛
۲- طبقه یا طبقات کالا‌های موضوع طرح صنعتی؛
۳- اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
مدارک مثبت هویت متقاضی، رسید مربوط به پرداخت هزینه تمدید، حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی، درصورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید، باید به همراه درخواست تمدید ارائه شود.
ماده ۹۲
تمدید ثبت، دنباله ثبت اصلی، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی مربوط، گواهی‌نامه تمدید ثبت طبق فرم (ط – ۴) صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده قانونی وی خواهد شد. گواهی‌نامه تمدید شامل مندرجات گواهی‌نامه اصلی، با انجام تغییرات لازم، و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود.
تبصره ۱- در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه‌بندی بین‌المللی در دفتر، ثبت و گواهی‌نامه تمدید ثبت طرح صنعتی را براساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه‌بندی بین‌المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود.
تبصره ۲ – تمدید ثبت طرح صنعتی نمی‌تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به‌وجودآورد. در غیر این صورت، مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده ۹۳ این آیین‌نامه قابل اعمال خواهد بود.

 

فصل چهارم: تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت شده
ماده ۹۳
مالک طرح صنعتی مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از طرح یا انتقال و یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره – چنانچه در طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک طرح صنعتی می‌تواند از مرج ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی‌نامه طرح صنعتی اعمال شود.
ماده ۹۴
در مواردی که مالک طرح اجازه بهره‌برداری از طرح را به دیگری واگذار کند، مدارک و اسناد رسمی مثبت این اجازه باید جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در این فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لکن اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند.
تبصره – مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
ماده ۹۵
هرنوع انتقال گواهی‌نامه طرح صنعتی باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
۱- آخرین گواهی‌نامه معتبر طرح صنعتی؛
۲- سند رسمی حاکی از انتقال؛
۳- مدارک نمایندگی قانونی؛
۴- رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.
ماده ۹۶
درآگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است:
۱- عنوان طرح
۲- تاریخ ثبت انتقال؛
۳- شماره ثبت طرح در ایران، با ذکر کالا یا کالا‌هایی که طرح ثبت شده مربوط به آن می‌باشد؛
۴ – اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید؛
۵ – اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران، در صورت وجود.
ماده ۹۷
مالک طرح صنعتی می‌تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده معتبر، اعراض حاصل نماید. مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
۱- اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک طرح صنعتی رسیده است؛
۲- اصل گواهی‌نامه طرح صنعتی ثبت شده؛
۳- مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
۴- رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.
تبصره ۱- اعراض مالک طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده مشروط به این است که بهره‌برداری از طرح‌صنعتی، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره ۲- در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه‌های پرداختی به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.
ماده ۹۸
در صورتی که انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی در ایران قید و به تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء‌اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری، یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
ماده ۹۹
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتی، ثبت و در ظهر گواهی‌نامه طرح صنعتی درج می‌گردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی‌نفع ظرف ۳۰ روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزینه‌های مقرر در جدول هزینه‌ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

فصل پنجم: اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی‌نامه طرح صنعتی
ماده ۱۰۰
تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آئین‌نامه تسلیم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد.
تبصره – در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.
ماده ۱۰۱
هرشخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دونسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت باتعیین موارد، کتباً از متقاضی می‌خواهد که ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
تبصره – مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز‌
می‌باشد.
ماده ۱۰۲
هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت، نسبت به طرح صنعتی‌ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که طرح صنعتی قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده ۱۰۱ این آیین‌نامه، ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه‌ای از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.
هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می‌گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می‌شود تا در صورتی که طرح صنعتی وی به ثبت نرسیده باشد، برطبق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ ۲۰ روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به طرح صنعتی‌ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده، ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه طرح صنعتی قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده ۱۷۲ این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.
تبصره ۱– در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت طرح صنعتی نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره ۲- در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره ۳- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت‌های مذکور در این ماده به دوبرابر افزایش می‌یابد.
ماده ۱۰۳
هر ذینفع می‌تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون، ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید طی دادخواستی ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) قانون رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده، پدیدآورنده واقعی آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.
دادخواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم زیر باشد:
۱- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛
۲- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛
۳- وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.
ماده ۱۰۴
هرگاه ثبت طرح صنعتی باطل شود، از تاریخ ثبت، باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم‌له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. محکوم‌له می‌تواند مخارج مزبور را درجزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل مشخصات طرح صنعتی و ذکر خلاصه‌ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.
بخش چهارم: ثبت علائم

 

فصل اول: تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه

ماده ۱۰۵
ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده ۱۰۶
اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص (ع – ۱) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
تبصره- در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن الزامی است. مرجع ثبت در صورت لزوم می‌تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند.
ماده ۱۰۷
متقاضی باید اظهارنامه ثبت علامت را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا در چارچوب ماده ۱۶۷ این آیین‌نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.
ماده ۱۰۸
اظهارنامه ثبت علامت باید حاوی نکات زیر باشد:
۱- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است.
۲- اسم، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود؛
۳- اسم، نشانی و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ‌ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛
۴- الصاق نمونه‌ای از علامت در کادر مربوط؛
۵- توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد؛
۶- ذکر کالا‌ها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن‌ها به کار می‌رود، با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه‌بندی بین‌المللی؛
۷- ذکر حق تقدم، در صورت درخواست؛
۸- رشته فعالیت مالک علامت؛
۹- ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد؛
۱۰- در صورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد، درج آوانویسی و ترجمه آن؛
۱۱- ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی‌خاص علامت باشد؛
۱۲- ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن؛
۱۳- تعیین ضمائم.
تبصره ۱- در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.
تبصره ۲- در صورت تعدد متقاضی ثبت، شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم، جز دریافت گواهی‌نامه علامت، را دارد، باید با ذکر اقامتگاه، تعیین شود.
تبصره ۳- اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.
تبصره ۴ – در کلیه امور راجع به ثبت و انتشار علائم، مرجع ثبت طبقه‌بندی کالا و خدمات را براساس طبقه‌بندی بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهد. در صورت وجود عناصر تصویری در علامت، رعایت طبقه‌بندی مربوط الزامی و به عهده مرجع ثبت است.
ماده ۱۰۹
برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه جداگانه استفاده شود. استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت یک علامت جهت کالا‌ها و خدمات مندرج در یک یا چند طبقه بلامانع است.
ماده ۱۱۰
شخصی که تقاضای ثبت چندین علامت را به طور همزمان می‌نماید باید برای هریک از آن‌ها مطابق مقررات این آیین‌نامه، اظهارنامه جداگانه‌ای تسلیم کند. در این صورت، اگر تقاضا‌ها توسط نماینده قانونی به عمل آمده باشد، مدرک اصلی نمایندگی به یکی از اظهارنامه‌ها و یک رونوشت مصدق آن به هریک از اظهارنامه‌های دیگر باید ضمیمه شود.

ماده ۱۱۱
مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:
۱- با لحاظ ماده ۱۱۰ این آیین‌نامه، نسخه اصلی نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید؛
۲- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر ۱۰  ۱۰ سانتی‌متر باشد. اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد، ارائه خواهد شد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می‌نماید. درهرحال، علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می‌شود استعمال گردد؛
۳- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه‌های گرافیکی یا تصویر دوبعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند، الزامی است؛
۴- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم شود؛
۵- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی‌ربط بنابه تشخیص مرجع ثبت؛
۶- نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار، اتحادیه یا دستگاه مرتبط، در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد؛
۷- مدارک مثبت هویت متقاضی؛
۸- رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی؛
۹- مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
ماده ۱۱۲
در صورتی که متقاضی طبق ماده ۹ قانون درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت علامت باید درخواست خود را به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛
۲- کشوری که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده و یا در صورت منطقه‌ای یا بین‌المللی بودن اظهارنامه، اداره‌ای که اظهارنامه در آنجا تسلیم شده است.
تبصره ۱- درخواست حق تقدم باید همزمان با تاریخ تسلیم اظهارنامه تسلیم شود.
تبصره ۲- هرگاه حق تقدم دو یا چند اظهارنامه اصلی ادعا شود، می‌توان با رعایت تبصره (۱) فوق، اطلاعات آن‌ها را در یک درخواست قید و تسلیم نمود. در این صورت مبنای احتساب حق تقدم تاریخ تسلیم نخستین اظهارنامه خواهد بود.
تبصره ۳- در صورتی که حق تقدم ادعایی شامل کلیه کالا‌ها و خدمات مندرج در اظهارنامه قبلی نباشد، اشاره به کالا‌ها یا خدماتی که مورد ادعا است، ضروری است.
ماده ۱۱۳
مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت، ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۱۴
تاریخ اظهارنامه همان تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام است، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱- اسم متقاضی؛
۲- نشانی‌ای که ابلاغ‌ها باید در آنجا صورت گیرد؛
۳- نمونه‌ای از علامت؛
۴- کالا‌ها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن‌ها ثبت می‌شود؛
۵- پرداخت حق ثبت اظهارنامه.
ماده ۱۱۵
متقاضی می‌تواند تا قبل از انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۰ این آیین‌نامه ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت نسبت به اصلاح نشانی، تغییر نماینده قانونی و کاهش کالا‌ها و خدمات موضوع علامت اقدام نماید. اعمال این اصلاح منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها خواهد بود.
ماده ۱۱۶
متقاضی یا نماینده قانونی وی در هر زمان قبل از ثبت علامت می‌تواند ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.
ماده ۱۱۷
مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، و احراز شرایط مقرر در ماده ۱۱۴ این آیین‌نامه، آن را در دفتر ثبت وارد و برروی هریک از نسخ اظهارنامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضا و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.
تبصره – درخصوص اظهارنامه‌هایی که با پست سفارشی ارسال می‌شوند، در صورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه‌های واصله درچارچوب ماده ۱۶۷ این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود.

فصل دوم: بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه

ماده ۱۱۸
مرجع ثبت ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم، آن را از لحاظ رعایت جنبه‌های شکلی و شرایط مقرر در قانون و این آیین‌نامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه‌بندی بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهد.
ماده ۱۱۹
مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ می‌کند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید.
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد و مراتب را کتباً با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ
خواهد کرد.
تبصره – مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم در ایران ۳۰ روز و برای اشخاص مقیم در خارج از کشور ۶۰ روز از زمان ابلاغ محاسبه می‌شود.
ماده ۱۲۰
مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت، مراتب را به متقاضی ابلاغ وآگهی مربوط را جهت اطلاع عموم منتشر می‌نماید. آگهی مزبور باید شامل موارد ذیل باشد:
۱ – تاریخ و شماره اظهارنامه؛
۲ – در صورت ادعای حق تقدم، تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که درخواست ثبت اولیه در آنجا صورت گرفته است؛
۳ – نمونه علامت؛
۴- اجراء علامت با ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد؛
۵– فهرست کالا‌ها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با اشاره به طبقه یا طبقات مربوط طبق طبقه‌بندی بین‌المللی؛
۶ - نام و نشانی متقاضی؛
۷ – نام و نشانی نماینده قانونی در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده تسلیم شده باشد.
تبصره – در صورتی که متقاضی ظرف ۳۰ روز پس از دریافت ابلاغ، هزینه انتشار آگهی فوق را پرداخت نکند، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
ماده ۱۲۱
در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت به استناد بند‌های (الف) و (ب) ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون، مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را کتباً به متقاضی ابلاغ نماید.
از لحاظ مواد اشاره شده، در مواردی علامت عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شده و رد می‌گردد که علامت مذکور قبلاً به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد یا شباهت آن از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت و یا سایر ویژگی‌ها با علامت دیگری که قبلا ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازه‌ای باشد که مصرف‌کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد.
متقاضی می‌تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین‌نامه تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد.
مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
تبصره – در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

 

فصل سوم: انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه
ماده ۱۲۲
انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای اجازه بهره‌برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذی‌نفع، به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها خواهد بود.
تبصره – انتقال جزئی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مستلزم تسلیم اظهارنامه جداگانه توسط منتقل‌الیه است.
ماده ۱۲۳
بعد از انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۰ این آیین‌نامه، هر گونه اصلاحی که به وسیله متقاضی در خود علامت و یا درکالا‌ها یا خدمات مربوط به آن صورت گیرد مستلزم تسلیم اظهارنامه جدید است. چنین اظهارنامه‌ای به ترتیب مقرر در قانون و این آیین نامه بررسی می‌گردد. هرگاه اصلاحات تقاضا شده مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد موضوع آگهی می‌شود.
ماده ۱۲۴
هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۰ این آیین‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بند‌های (الف) و (ب) ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون به مرجع ثبت تسلیم نماید.
پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتباً از متقاضی می‌خواهد که ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
تبصره – مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد.
ماده ۱۲۵
هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است، در صورتی که علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای علامت خود، مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده ۱۲۴ این آیین‌نامه، ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه‌ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مکتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.
هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض معترض تمکین نماید درخواست او برای ثبت علامت مسترد شده تلقی می‌گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می‌شود تا در صورتی که علامت وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ ۲۰ روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیراز حق مالکیت، نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده، ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده ۱۷۲ این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.
تبصره ۱– در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره ۲- در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره ۳- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت‌های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.

 

فصل چهارم: ثبت علامت و تمدید ثبت
ماده ۱۲۶
پس از انتشار آگهی ثبت علامت، موضوع ماده ۱۲۰ این آیین‌نامه و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار، در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون و این آیین‌نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزینه‌های مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت می‌کند.
تبصره – در صورت عدم تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه‌رسمی به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در این ماده، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهدشد.
ماده ۱۲۷
متقاضی باید ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تأیید نهایی علامت، نسبت به پرداخت هزینه‌های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۹ این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می‌گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد.
ماده ۱۲۸
ثبت علامت در دفترثبت طبق فرم (ع- ۲) با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد:
۱ – اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت؛
۲ – اسم و نشانی نماینده قانونی او، در صورت وجود؛
۳ – الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است؛
۴ - تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد؛
۵ – تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت؛
۶ - فهرست کالا‌ها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن‌ها استفاده می‌شود، با اشاره به طبقه یا طبقات آن‌ها طبق طبقه‌بندی بین‌المللی؛
۷ – در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛
۸- مدت اعتبار ثبت علامت.
تبصره ۱ – در دفتر ثبت برای هرعلامت دو صفحه اختصاص می‌یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاً یا کلاً نسبت به علامت صورت می‌گیرد، در صفحات مزبور قید می‌گردد. در صورت نیاز به صفحات اضافی مرجع ثبت می‌تواند از دفتر متممی به این منظور استفاده نماید.
تبصره ۲ – درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک علامت یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت علائم تجاری برسد.
ماده ۱۲۹
مرجع ثبت مکلف است ظرف ۳۰ روز پس از ثبت علامت، آگهی حاوی کلیه مراتب مندرج در ماده ۱۲۸ این آیین‌نامه را جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده ۱۳۰
پس از ثبت علامت و انتشار آگهی آن و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی، گواهی‌نامه‌ای طبق فرم (ع – ۳) که حاوی موارد مذکور در بند‌های (۱) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) ماده ۱۲۸ این آیین‌نامه و همچنین مدت اعتبار علامت ثبت شده و تاریخ انقضای آن باشد، پس از امضاء و مهر رئیس اداره ثبت علائم تجاری، به مالک علامت یا نماینده قانونی او تسلیم می‌شود.
تبصره - گواهی‌نامه علامت با استفاده از فناوری روز تهیه می‌شود.
ماده ۱۳۱
با توجه به بند د. ماده ۴۰ قانون، مالک علامت می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت را برای دوره‌های متوالی ده ساله بنماید. درخواست تمدید ثبت ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره، به عمل خواهد آمد.
تبصره – در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تأخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده ۱۳۲
درخواست تمدید ثبت علامت در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می‌شود.
مرجع یادشده پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوطه وارد و برروی هریک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.
ماده ۱۳۳
درخواست تمدید ثبت باید حاوی موارد ذیل باشد:
۱ – شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است؛
۲ – طبقه یا طبقات کالا‌ها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن‌ها ثبت شده است؛
۳- اسم و نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
تبصره ۱ – درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می‌شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد.
تبصره ۲- در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مکلف است طبقه کالا‌ها و خدمات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه‌بندی بین‌المللی علامت، در دفتر ثبت و گواهی‌نامه تمدیدثبت علامت را براساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه‌بندی بین‌المللی به عهده مالک علامت خواهد بود.
تبصره ۳- مالک علامت می‌تواند ضمن درخواست تمدید، درخواست جداگانه‌ای را برای تقلیل طبقه یا کالا‌ها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است، بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر، تسلیم مرجع ثبت نماید.
تبصره ۴- در صورت تغییر طبقات یا کالاها، مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم، به هزینه مالک علامت، در روزنامه‌رسمی آگهی می‌شود.
ماده ۱۳۴
مدارک زیر باید به درخواست تمدید ضمیمه گردد:
۱- مدارک مثبت هویت متقاضی؛
۲- حداقل شش نمونه از علامت با رعایت ماده ۱۰۸ این آیین‌نامه؛
۳- رسید مربوط پرداخت هزینه‌ها؛
۴- مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

ماده ۱۳۵
با رعایت تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۳۳ این آیین‌نامه، تمدید ثبت علامت نمی‌تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد. در غیر این صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۱۳۶
تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می‌شود و گواهی‌نامه تمدید ثبت طبق فرم (ع – ۴) صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می‌گردد.
گواهی‌نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی‌نامه اصلی با انجام تغییرات لازم، و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود

 

فصل پنجم – علامت جمعی
ماده ۱۳۷
مقررات مواد ۱۰۵ تا ۱۳۶ این آیین‌نامه، با انجام تغییرات لازم، و به شرط رعایت موارد زیر در مورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است:
۱- اظهارنامه ثبت علامت جمعی در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده ۴۲ قانون، در اظهارنامه به جمعی بودن علامت اشاره شده و نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه گردد؛
۲- در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالا‌ها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن‌ها اشخاص می‌توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجرا‌های مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یادشده تعیین گردد؛
۳- آگهی ثبت علامت جمعی که مطابق ماده ۱۲۰ این آیین نامه انجام خواهد شد، باید همچنین شامل خلاصه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن علامت باشد؛
۴- هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. اعلامیه یاد شده باید در دفتر ثبت قید شود. تغییرات مذکور قبل از ثبت هیچگونه اثری ندارد.
خلاصه‌ای از تغییرات به عمل آمده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.
۵- علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده، سایر اشخاص مجاز نیز می‌توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط، از علامت یادشده استفاده نمایند.
تبصره – متقاضی ثبت علامت جمعی در ارتباط با بند‌های (۱) و (۲) فوق مکلف است گواهی مقام صلاحیتدار، اتحادیه یا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید.

 

فصل ششم – تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده

ماده ۱۳۸
مالک علامت مکلف است هرنوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجاره بهره‌برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره – چنانچه در طبقه‌بندی بین‌المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک علامت می‌تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی‌نامه علامت اعمال شود.
ماده ۱۳۹
هرگونه انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید نکات زیر صریحاً قید شود:
۱- شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران؛
۲- اسم و نشانی و تابعیت منتقل‌الیه (مالک جدید) یا نماینده قانونی وی، در صورت وجود؛
۳- در صورت انتقال جزئی، بیان کالا‌ها و خدماتی که علامت نسبت به آن‌ها منتقل شده است.
اصل آخرین گواهی‌نامه معتبرعلامت، سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین علامت و منتقل‌الیه رسیده است، مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود، و رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها باید ضمیمه درخواست شود.
تبصره ۱ – تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت.
تبصره ۲ – انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارایه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می‌رسد.
ماده ۱۴۰
اگر انتقال راجع به قسمتی از کالا‌ها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت، به صورت مشخص درپی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، یا طبقاتی کلاً از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد، در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره‌های فرعی از شماره (۱) به تعداد طبقات مزبور تعلق می‌گیرد و هرگاه انتقال صرفاً مربوط به کالا‌ها یا خدمات، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواً به طریق فوق شماره‌گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می‌گردد.
تبصره ۱- هرگاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد، می‌بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.
تبصره ۲– در صورت انتقال جزیی کالا‌ها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی‌تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی‌نامه ثبت آن باشد.
تبصره ۳- در صورت انتقال جزئی کالا‌ها و خدمات موضوع علامت، منتقل‌الیه می‌تواند درخواست صدور گواهی‌نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.
تبصره ۴- چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد، مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالا‌ها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاً منتقل شده‌اند، نخواهد بود.
تبصره ۵- نقل و انتقالات جزئی کالا‌ها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهی‌نامه معتبر علامت نیز منعکس گردد.
ماده ۱۴۱
مالک علامت می‌تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید.
در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحاً به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می‌شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازه‌های بعدی را دارد یا خیر. اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره‌برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره‌برداری که به ثبت می‌رسد، غیر انحصاری تلقی می‌گردد.
ماده ۱۴۲
مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا‌ها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره‌برداری احراز کند، در غیر این صورت، مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.
ماده ۱۴۳
درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالک علامت با تصریح به موارد ذیل تسلیم مرجع ثبت شود:
۱ – اسم و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود؛
۲- بیان کالا‌ها یا خدماتی که اجازه بهره‌برداری نسبت به آن‌ها اعطاء شده است، در صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشی از کالا‌ها یا خدمات باشد.
مدارک ذیل باید به درخواست ثبت مجوز بهره‌برداری منضم گردد:
۱- مدرک قانونی مبنی بر اعطاء اجاره بهره‌برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است؛
۲- اصل آخرین گواهی‌نامه معتبر علامت؛
۳- مدارک نمایندگی قانونی، درصورت وجود؛
۴- رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.
تبصره ۱- مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره‌برداری وا نتشار آگهی موضوع ماده ۱۴۶ این آیین‌نامه، در صورت درخواست، گواهی ثبت مجوز بهره‌برداری را برای اجازه گیرنده صادر خواهد کرد.
تبصره ۲- مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
ماده ۱۴۴
مالک علامت می‌تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، از حقوق خودنسبت به علامت ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید. مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
۱- اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء‌مالک علامت رسیده است؛
۲- اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت،
۳- مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
۴- رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.
تبصره ۱- اعراض مالک علامت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده مشروط به این است که بهره‌برداری از علامت، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، جزئاً یا کلاً به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره ۲- در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه‌های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
ماده ۱۴۵
در صورتی که انتقال، اعطاء اجازه بهره‌بردای، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالکیت علامت، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
ماده ۱۴۶
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت، ثبت و در ظهر گواهی‌نامه علامت درج می‌گردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی‌نفع ظرف ۳۰ روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزینه‌های مقرر در جدول هزینه‌ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

 

فصل هفتم – ابطال ثبت علامت

ماده ۱۴۷
ابطال ثبت علامت مطابق مواد ۴۱ و ۴۳ قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون و با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید.
دادخواست ابطال باید دارای ضمائم زیر باشد:
۱- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛
۲- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛
۳- وکالت‌نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.
تبصره – ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از کالا‌ها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق مقررات همین فصل به عمل می‌آید.
ماده ۱۴۸
هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رأی نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می‌کند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه، بخشی از علامت یا ثبت علامت را به‌طور کامل یا فقط نسبت به بعضی از کالا‌ها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.
ماده ۱۴۹
آگهی مربوط به ابطال براساس مفاد رأی دادگاه با درج موارد زیر منتشر خواهد شد:
۱- ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن؛
۲ – اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینکه علامت به‌طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالا‌ها و یا خدمات ابطال شده است؛
۳ – اعلام عدم اعتبار گواهی‌نامه‌ای که به موجب رأی نهایی دادگاه باطل شده است.
تبصره- هزینه آگهی مزبور به عهده محکوم‌له می‌باشد. وی می‌تواند هزینه مذکور را در جزء خسارت از محکوم‌علیه مطالبه نماید.

 

فصل هشتم – ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتکل مادرید

ماده ۱۵۰
ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت است.
ماده ۱۵۱
اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته ویادارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، می‌توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضای ثبت بین‌المللی نمایید.
ماده ۱۵۲
اظهارنامه ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان‌های تعیین شده، در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد.
تبصره - اظهارنامه ثبت بین المللی توسط مرجع ثبت و متقاضی امضاء می‌شود.
ماده ۱۵۳
اظهارنامه ثبت بین‌المللی وقتی پذیرفته می‌شود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد:
۱- مدارک مثبت هویت متقاضی؛
۲- اظهارنامه یا گواهی نامه ثبت علامت در ایران؛
۳- وکالت نامه، چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد،
۴- رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه.
ماده ۱۵۴
مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ثبت بین‌المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ثبت شده در ایران مطابقت نماید.
در صورت احراز مطابقت مشخصات و پس از پرداخت هزینه‌های مقرر طبق موافقت‌نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی، مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین‌المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و برروی هریک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره آن را قید نموده و با امضاء آن، نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه مذکور در آیین‌نامه مشترک می‌باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین‌المللی تسلیم می‌نماید. اظهارنامه مذکور باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین‌المللی فرستاده شود. نسخه دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه اول است، به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می‌شود. نسخه سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می‌گردد.
در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضی باید آن را اصلاح نماید. در غیر این صورت اظهارنامه بین‌المللی پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۵۵
هرگاه اظهارنامه اصلی، ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف ۵ سال از تاریخ ثبت بین‌المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد، مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه‌ای به دفتر بین‌المللی اعلام کرده و در آن کالا‌ها و خدماتی که مشمول تصمیم لغو قرار گرفته‌اند ذکر و از دفتر بین‌المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین‌المللی را در حدود لازم باطل نماید.
هرگاه اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای ۵ سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را به دفتر بین‌المللی اطلاع دهد. در صورت اتخاذ تصمیم قطعی، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالا‌ها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته‌اند، به دفتر بین‌المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین‌المللی را در حدود لازم باطل نماید.
ماده ۱۵۶
چنانچه براساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی، ایران به عنوان یکی از کشور‌های تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین‌المللی باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت‌نامه و پروتکل مادرید، اظهارنامه مذکور را طبق قانون و این آیین‌نامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می‌دهد. بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.
ماده ۱۵۷
مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین‌المللی در روزنامه رسمی و انقضای مهلت ۳۰ روز، در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین‌المللی، در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.
ماده ۱۵۸
متقاضی ثبت بین‌المللی علامت، در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت، می‌تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد ۱۲۱، ۱۲۴ و ۱۲۵ این آیین‌نامه تسلیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آئین‌نامه نماید.
ماده ۱۵۹
هرگاه متقاضی ثبت بین‌المللی علامت، در ایران اقامت نداشته باشد، جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه‌ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.
ماده ۱۶۰
هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباً ثبت بین‌المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند، ثبت بین‌المللی آن علامت بنابه درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران، جایگزین ثبت در ایران می‌گردد، مشروط بر اینکه تمامی کالا‌ها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالا‌ها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.
جایگزینی ثبت بین‌المللی، به حقوق مکتسبه‌ی علامت ثبت شده‌ی قبلی هیچ لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
در صورت درخواست مالک، مراتب جایگزینی یادشده، توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

بخش پنجم: مقررات عمومی
فصل اول: هزینه‌ها
ماده ۱۶۱
هزینه‌های مقرر در قانون و آیین‌نامه حاضر مطابق جدول هزینه‌ها، که ضمیمه این
آیین‌نامه است در حسابی خاص که به نام اداره کل مالکیت صنعتی مفتوح می‌گردد، پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۶۲
هزینه‌های مقرر در جدول هزینه‌ها جهت انجام اقدامات لازم باید طبق مقررات قانون و این آیین‌نامه پرداخت گردد. در غیر این صورت مرجع ثبت از انجام اقدامات مربوط خودداری خواهد نمود.
تبصره – پرداخت هزینه‌های پیش‌بینی شده مستقیماً یا درچارچوب ماده ۱۶۷ این آیین‌نامه، از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۶۳
حق ترجمه و هزینه رونوشت مصدق اسناد و مدارک تسلیمی به مرجع ثبت مطابق آیین‌نامه‌های مربوط به‌مترجمین و این آیین‌نامه توسط ذی‌نفع پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۶۴
کلیه هزینه‌های بررسی و ثبت بین‌المللی اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم طبق معاهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها ملحق شده است و همچنین هزینه انتشار آگهی‌های مربوط در روزنامه رسمی طی فرایند ثبت، در بودجه سالانه سازمان پیش‌بینی شده و برای این منظور در اختیار مرجع ثبت قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۶۵
هزینه سالانه اختراعاتی که تا پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون و این آیین‌نامه به ثبت رسیده‌اند برای مدت باقی‌مانده حمایت، بر مبنای این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد. درخصوص علائم تجاری ثبت شده‌ای که پس از تاریخ فوق تمدید می‌شوند، هزینه تمدید طبق جدول هزینه‌ها محاسبه خواهد شد.
سایر امور مرتبط با اختراعات و علائم ثبت شده براساس مقررات قانون و این آیین‌نامه انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۶۶
سازمان در اجرای ماده ۶۳ قانون هر ساله باید حداکثر تا ۵۰ درصد معادل ریالی عواید حاصل از اجراء مفاد کنوانسیون‌های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی را در بودجه کل کشور در ردیف‌های هزینه‌ای جداگانه پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد نماید.
وجوه مذکور به تشخیص مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی صرف ارتقاء و تجهیز اداره کل مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی، استفاده از مشاوره‌های تخصصی، اطلاع‌رسانی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی در زمینه حقوق مالکیت صنعتی و انتشار کتب و نشریات و سایر اقدامات لازم به منظور ارتقاء و تجهیز اداره کل مالکیت صنعتی در این خصوص خواهد شد.

 

فصل دوم: ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات
ماده ۱۶۷
مرجع ثبت مکلف است با تجهیز امکانات فنی نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل اعم از ثبت داخلی یا بین‌المللی اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم، از قبیل: تسلیم، بررسی، اصلاح و ثبت اظهارنامه، انتشار‌آگهی و ثبت این مالکیت‌ها و تمدید اعتبار آن یا اعمال هرگونه تغییرات و انتقالات و همچنین پرداخت‌های مقرر، اقدامات مقتضی را معمول دارد.
تبصره – تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم با سازمان‌ها و مؤسسات ذی‌ربط می‌تواند به صورت الکترونیکی انجام شود.
ماده ۱۶۸
اطلاعات اولیه مربوط به اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم ثبت شده، به تشخیص مرجع ثبت قابل دسترسی عموم به طور مستقیم یا از طریق الکترونیکی خواهد بود. به منظور تسهیل در جستجوی سوابق و کسب اطلاعات مورد نیاز، مرجع ثبت می‌تواند سوابق مربوط به اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم ثبت شده را از طریق مؤسسات طرف قرارداد نیز به طور الکترونیکی ارائه نماید؛ که در این صورت متقاضیان می‌بایست هزینه‌های مقرر در این قرارداد‌ها را برای دریافت خدمات مورد نیاز پرداخت نمایند.
ماده ۱۶۹
سه سال پس از انقضای مدت حمایت یا در صورت ابطال، پرونده‌های مربوط به ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علامت، حسب مورد، امحاء و فقط نسخه الکترونیکی آن‌ها نگهداری می‌شود
فصل سوم: کمیسیون
ماده ۱۷۰
در اجرای بند ح. ماده ۱۷ و ماده ۵۸ قانون، کمیسیونی مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
۱- رئیس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح‌های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری، حسب مورد؛
۲- نماینده‌ای از جانب مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی؛
۳- یک کارشناس یا متخصص که در صورت لزوم می‌تواند خارج از سازمان باشد.
تبصره ۱- ریاست کمیسیون به عهده نماینده مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی قرار دارد.
تبصره ۲- تصمیم‌گیری در کمیسیون با اکثریت آراء است. این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره ۳ – کارشناس رسیدگی کننده نمی‌تواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید.
تبصره ۴ – کمیسیون دارای یک عضو علی‌البدل خواهد بود که از بین کارشناسان و توسط مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی تعیین خواهد شد.
تبصره ۵- چنانچه حضور اعضاء کمیسیون مستلزم پرداخت حق‌الزحمه باشد، پس از تأیید مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی، از محل اعتبارات سازمان تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۷۱
رئیس کمیسیون موضوع ماده فوق حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون، تاریخ تشکیل جلسه، ساعت و محل آن را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف و یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ خواهد کرد. این اشخاص می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند.
ماده ۱۷۲
کمیسیون پس از رسیدگی، تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می‌نماید. تصمیم کمیسیون از سوی مرجع ثبت به متقاضی یا به طرفین اختلاف ابلاغ شده و ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است. در این صورت معترض به تصمیم کمیسیون باید مبلغی را به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها، به عنوان ودیعه در صندوق دادگستری گذاشته و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید. از مبلغ مزبور در صورتی که معترض محکوم به بی‌حقی شود، خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بیش از مبلغ مذکور خسارت دیده باشد، برای مازاد به دادگاه مذکور رجوع خواهد کرد.

 

فصل چهارم: اطلاع‌رسانی و صدور گواهی‌اصلی و المثنی
ماده ۱۷۳
مرجع ثبت موظف است در اجرای ماده ۱۲ کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون‌های مالکیت صنعتی مرتبط با آن، ازجمله موافقت‌نامه مادرید و پروتکل آن و همچنین معاهده همکاری در ثبت اختراعات، نشریه‌ای را به منظور انتشار خلاصه اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم ثبت شده با ذکر مشخصات مالکان آن‌ها و هرگونه اطلاع‌رسانی در زمینه مالکیت‌های صنعتی و مباحث راجع به آن در اداره کل مالکیت صنعتی منتشر نماید. درآمد حاصل از انتشار نشریه فوق، در چارچوب ماده ۱۶۶ این آیین‌نامه هزینه می‌گردد.
ماده ۱۷۴
مرجع ثبت مکلف است گواهی‌نامه‌های اختراع، طرح صنعتی و علامت را با استفاده از جدیدترین شیوه‌های فناوری موجود به منظور جلوگیری از جعل، صادر نماید.

ماده ۱۷۵
در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی‌نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، مالک می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها، تقاضای صدور المنثی نماید. بدین منظور وی بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن گواهی‌نامه را کتباً به مرجع‌ثبت اعلام و استشهادیه‌ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل ۳ نفر که هویت و امضاء آن‌ها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، ضمیمه نماید. مراتب فقدان گواهی نامه‌های اختراع، طرح صنعتی و علامت به هزینه درخواست کننده یک نوبت در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌شود. در صورتی که تا ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور، اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض، اصل گواهی نامه توسط معترض ارائه نشده باشد، اداره مالکیت صنعتی اقدام به صدور المثنی گواهی نامه مفقودی می‌نماید. رسیدگی به اعتراضات واصله با دادگاه صالح می‌باشد.
تبصره- صدور المثنی برای گواهی نامه‌های مفقودشده و یا از بین رفته که به اشخاص مقیم خارج از کشور تعلق داشته باشد، مستلزم تسلیم اعلامیه‌ای است که از سوی دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر شده و به تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران رسیده و تشریفات مقرر در فوق نیز رعایت شده باشد.

فصل پنجم: تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال
ماده ۱۷۶
تصحیح اشتباهات اداری اعم از اشتباهات تایپی، املایی و از قلم افتادن حروف و اعداد یا نظایر آن به درخواست متقاضی یا به تشخیص مرجع ثبت، توسط این مرجع انجام می‌پذیرد. درخواست تصحیح اشتباهات اداری توسط اشخاص باید همراه با ارائه نسخه‌ای از سند که اشتباه در آن مشخص شده صورت گیرد. اشتباهات اداری تصحیح شده به تشخیص مرجع ثبت در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.
ماده ۱۷۷
هرگونه درخواست تمدید مهلت در ارتباط با مراحل ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت علاوه بر موعد تعیین شده در قانون و این آیین‌نامه باید کتباً توسط متقاضی تسلیم مرجع ثبت گردد. مرجع مذکور می‌تواند پس از بررسی شرایط فقط برای یک بار مهلت‌های تعیین شده در این آیین‌نامه را تمدید نماید. تمدید مهلت از طرف این مرجع به اطلاع اشخاص ذی‌نفع رسانده می‌شود.
ماده ۱۷۸
انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبت شده یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از آن‌ها یا اعراض از حق نسبت به اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبت شده، به موجب سند رسمی به عمل می‌آید. دفترخانه اسناد رسمی قبل از تنظیم سند مربوط، نسبت به آخرین وضعیت اظهارنامه مورد نظر یا اختراع، طرح‌صنعتی و علامت ثبت شده از لحاظ تمدید، تغییر، انتقال، صدور اجازه بهره‌برداری و سایر موارد لازم از مرجع ثبت استعلام می‌نماید. پاسخ استعلام مذکور مستلزم پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها است.
فصل ششم: دادخواهی و مقررات مختلف
ماده ۱۷۹
با توجه به ماده ۵۹ قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین‌نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می‌شوند. در مورد دعاوی کیفری، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‌های مذکور در فوق ارجاع می‌شود.
ماده ۱۸۰
چنانچه در ضمن رسیدگی کیفری، متهم برای دفاع از خود موضوع مالکیت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری را مطرح کند، دادگاه صالح مقرر درماده ۵۹ قانون، خود باید به این موضوع رسیدگی نماید.
ماده ۱۸۱
در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط به اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری مطالبه می‌شود، خسارت شامل ضرر‌های وارده خواهد بود.
ماده ۱۸۲
مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی برحسب مورد می‌تواند به موجب امر نزدیک‌ترین دادگاه عمومی محلی که کالا‌های مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از کالا‌هایی که به ادعای او با حق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است بردارد. اجرای امر فوق در صورتی که کالا‌ها هنوز در گمرک باشند، به وسیله مأمورین گمرک والا به وسیله مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.
توقیف کالا‌های مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هریک از دو صورت فوق بنابه دادخواست مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی صادر می‌گردد. به دادخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، حسب مورد، ضمیمه گردد. اگر مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری تقاضای توقیف کالا‌های مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد.
ماده ۱۸۳
در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری، معترض می‌تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تامین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید. مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و می‌توانند قبل از صدور قرار‌های مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات درگمرک باشند توسط مامورین گمرک والا توسط ضابطین خواهد بود.
تبصره ۱– دادسرا می‌تواند رأساً دستور توقیف کالا‌های دارای علامت تقلبی، اعم از اینکه وارد چرخه تجاری شده یا نشده باشند، را صادر نماید.
تبصره ۲- صدور دستور موقت و قرار تامین وفق مقررات آیین دادرسی خواهد بود.
ماده ۱۸۴
اگر مدعی تا ۳۰ روز از تاریخ امر مذکور در ماده ۱۸۲ این آیین‌نامه از مجرای حقوقی یا از طریق کیفری در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون طرح دعوی ننماید، توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و وی طبق ماده مذکور مسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.
ماده ۱۸۵
مرجع ثبت مکلف است احکام نهایی صادره از دادگاه را در آن قسمت که مربوط به ادارات تابعه است اجرا نماید. چنانچه در جریان اجرای حکم، ابهامی وجود داشته باشد، دادگاهی که حکم را صادرکرده است، رفع ابهام می‌نماید.
تبصره – حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض، تجدید نظر و فرجام، دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده ۱۸۶
طریقه ابلاغ‌های موضوع قانون و این آیین‌نامه همان است که در مقررات آیین‌دادرسی مدنی مقرر است.
ماده ۱۸۷
نحوه اعتراض به اظهارنامه ثبت بین‌المللی اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری و رسیدگی به آن براساس قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۱۸۸
رسیدگی به اعتراضات وارده به تقاضای ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری متعلق به اشخاص مقیم خارج از کشور مستلزم معرفی نماینده قانونی در ایران است.
ماده ۱۸۹
تجدید نظر از آراء محاکم و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا کیفری است.
ماده ۱۹۰
در اجرای ماده ۵۲ قانون که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی واتحادیه‌های مربوط به کنوانسیون‌های ذی ربط، و در داخل کشور، تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی، به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهاده شده است، رئیس سازمان می‌تواند دستور العمل‌های لازم در اجرای مقررات مربوط و این آئین نامه را صادر نماید.
ماده ۱۹۱
ضمائم این آئین‌نامه جزء لاینفک آن محسوب می‌شود.
ماده ۱۹۲
این آئین‌نامه در ۱۹۲ ماده و ۱۰۴ تبصره و سه ضمیمه مشتمل بر جدول هزینه‌ها، طبقه‌بندی‌های بین‌المللی و فرم‌های اظهارنامه، گواهی‌نامه، گواهی‌نامه تمدید و مندرجات دفاتر ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تنظیم شده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأمور اجرای آن است و در تاریخ تصویب می‌گردد و از تاریخ اجرای این آیین‌نامه، آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات، مصوب ۱۳۳۷، ملغی می‌شود.

 

ضمائم

ضمیمه یک
جدول هزینه‌ها
(به ریال)
۱- اختراع
اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی
۱- حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی ۱۰. ۰۰۰، ۱۰۰. ۰۰۰،
۲- هزینه ثبت سالانه سال اول تا پنجم، هر سال معادل ۱۰۰۰۰۰ ریال
سال ششم تا سال دهم، هر سال معادل ۲۰۰۰۰۰ ریال
سال یازدهم تا پانزدهم، هر سال معادل ۳۰۰۰۰۰ ریال
سال شانزدهم تا بیستم، هر سال معادل ۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۰ برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی
۳- جریمه تأخیر در پرداخت هزینه سالانه معادل نصف قسط سالانه در دوره‌های پنج ساله مربوط
۴- هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اعراض ۵۰. ۰۰۰، ۵۰۰. ۰۰۰،
۵- حق‌ثبت انتقال قراردادی و قهری ۳۰۰. ۰۰۰، ۳۰۰۰. ۰۰۰

اقلام هزینه شخص حقیقی
۶- حق ثبت مجوز بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آن نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری
۷- هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن معادل حق ثبت اظهارنامه
۸- حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره‌برداری از آن ۵۰. ۰۰۰، ۵۰۰. ۰۰۰،
۹- حق ثبت تغییرات (غیراز انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری) ۵۰. ۰۰۰، ۵۰۰. ۰۰۰،
۱۰- هزینه صدور گواهی المثنی ۱۰۰. ۰۰۰، ۱۰۰۰. ۰۰۰،
۱۱- هزینه رونوشت مصدق ۵۰۰۰، ۵۰. ۰۰۰،
۱۲- هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه اختراع ۱۵. ۰۰۰، ۱۵۰. ۰۰۰،
۱۳- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت ۵۰۰. ۰۰۰، ۷۵۰. ۰۰۰،
۱۴- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت ۱. ۵۰۰. ۰۰۰، ۳. ۰۰۰. ۰۰۰،
۱۵- ودیعه تسیلم دادخواست ابطال به دادگاه ۳. ۰۰۰. ۰۰۰، ۴. ۵۰۰. ۰۰۰،
۱۶- هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ ۵۰. ۰۰۰، ۵۰۰. ۰۰۰

توضیح: در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس، تقاضا‌های خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می‌نمایند، می‌بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه‌ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.
۲- طرح صنعتی
اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی
۱- حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه ۵۰. ۰۰۰، ۱۵۰. ۰۰۰
هزینه هر طبقه اضافی در اظهارنامه ۲۰. ۰۰۰، ۶۰. ۰۰۰،
۲- حق ثبت به ازاء یک طبقه برای پنج سال اول
حق ثبت هر طبقه اضافی برای پنج سال اول ۴۵۰. ۰۰۰،

۱۰۰. ۰۰۰، ۱. ۳۵۰. ۰۰۰،

۳۰۰. ۰۰۰،
۳- حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم
حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال دوم ۹۰۰. ۰۰۰،

۲۰۰. ۰۰۰، ۲. ۷۰۰. ۰۰۰،

۶۰۰. ۰۰۰،

۴- حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم
حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال سوم ۴۵۰. ۰۰۰،

۱۰۰. ۰۰۰، ۱. ۳۵۰. ۰۰۰،

۳۰۰. ۰۰۰،
۵- جریمه تأخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله دوم ۲۰۰. ۰۰۰، ۶۰۰. ۰۰۰،
۶- جریمه تأخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله سوم ۱۰۰. ۰۰۰، ۳۰۰. ۰۰۰،
۷- هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اعراض ۵۰. ۰۰۰، ۱۵۰. ۰۰۰

 

اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی
۸- حق ثبت انتقال قراردادی و قهری ۳۰۰. ۰۰۰، ۹۰۰. ۰۰۰،
۹- حق ثبت مجوز بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آن نصف هزنیه انتقال قراردادی و قهری
۱۰- هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن ۲۵. ۰۰۰، ۷۵. ۰۰۰،
۱۱- حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره‌برداری از آن ۵۰. ۰۰۰، ۱۵۰. ۰۰۰،
۱۲- حق ثبت تغییرات (غیر از انتقال‌مالکیت‌واجازه بهره‌برداری) ۵۰. ۰۰۰، ۱۵۰. ۰۰۰،
۱۳- هزینه صدور گواهی المثنی ۱۰۰. ۰۰۰، ۳۰۰. ۰۰۰،
۱۴- هزینه رونوشت مصدق ۵. ۰۰۰، ۱۵. ۰۰۰،
۱۵- هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه طرح صنعتی ۱۵. ۰۰۰، ۴۵. ۰۰۰،
۱۶- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت ۵۰۰. ۰۰۰، ۷۵۰. ۰۰۰،
۱۷- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت ۱. ۵۰۰. ۰۰۰، ۳. ۰۰۰. ۰۰۰،
۱۸- ودیعه سلیم دادخواست ابطال به دادگاه ۳. ۰۰۰. ۰۰۰، ۴. ۵۰۰. ۰۰۰،
۱۹- هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ ۵۰. ۰۰۰، ۱۵۰. ۰۰۰

توضیح: در مورد متقاضیان خـارجی کـه در اجـرای مقررات کنوانسیون پـاریس، تقـاضـاهـای خـود را مستقیمـاً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت طرح‌های صنعتی اداره کل مالکیت صنعتی) می‌نمایند، می‌بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده درجدول هزینه‌ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.
۳- علامت تجاری
اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی
۱- حق ثبت اظهارنامه به ازاء یک طبقه
هر طبقه اضافی ۲۰۰. ۰۰۰،

۲۰. ۰۰۰، ۴۰۰. ۰۰۰،

۴۰. ۰۰۰،
۲- حق ثبت علامت به ازاء یک طبقه
حق ثبت هر طبقه اضافی ۱. ۲۰۰. ۰۰۰،
۱۰۰. ۰۰۰، ۲. ۴۰۰. ۰۰۰،
۲۰۰. ۰۰۰،
۳- حق ثبت تمدیددوره‌های ده ساله معادل حق ثبت علامت
۴- جریمه تأخیر در تمدید ثبت معادل نصف حق ثبت علامت
۵- هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اعراض ۵۰. ۰۰۰، ۱۰۰. ۰۰۰،
۶- حق ثبت انتقال قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه (با هر تعداد کالا و خدمات)
حق ثبت انتقال برای هر طبقه اضافی ۱۰۰. ۰۰۰،

۵۰. ۰۰۰، ۲۰۰. ۰۰۰،

۱۰۰. ۰۰۰،
۷- حق ثبت مجوز بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آن به ازاء یک طبقه (با هر تعداد کالا و خدمات)
حق ثبت اجازه بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آن به ازای هر طبقه اضافی ۱۰۰. ۰۰۰،

۵۰. ۰۰۰، ۲۰۰. ۰۰۰،

۱۰۰. ۰۰۰

اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی
۸- هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن ۵۰. ۰۰۰، ۱۰۰. ۰۰۰،
۹- حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهر‌ه‌برداری از آن ۵۰. ۰۰۰، ۱۰۰. ۰۰۰،
۱۰- حق ثبت تغییرات (غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری) ۵۰. ۰۰۰، ۱۰۰. ۰۰۰،
۱۱- هزینه صدور گواهی المثنی ۱۰۰. ۰۰۰، ۲۰۰. ۰۰۰،
۱۲- هزینه رونوشت مصدق ۵۰۰۰، ۱۰. ۰۰۰،
۱۳- هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدورگواهی‌نامه ۱۵. ۰۰۰، ۳۰. ۰۰۰،
۱۴- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت ۵۰۰. ۰۰۰، ۷۵۰. ۰۰۰،
۱۵- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت ۱. ۵۰۰. ۰۰۰، ۳. ۰۰۰. ۰۰۰،
۱۶- ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه ۳. ۰۰۰. ۰۰۰، ۴. ۵۰۰. ۰۰۰،
۱۷- هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ ۲۰۰. ۰۰۰، ۴۰۰. ۰۰۰

توضیح: در مورد متقاضیان خـارجی کـه در اجـرای مقررات کنوانسیون پـاریس، تقـاضـاهـای خـود را مستقیمـاً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی) می‌نمایند، می‌بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده درجدول هزینه‌ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.
ضمیمه دو
طبقه‌بندی‌های بین‌المللی برای ثبت مالکیت‌های صنعتی
۱- طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات

 

بخش الف: نیاز‌های انسانی
زیر بخش: کشاورزی
زیربخش: مواد غذایی ـ. تنباکو
زیربخش: اقلام شخصی یا خانگی
زیربخش: سلامتی و بهداشت، سرگرمی و تفریحات
بخش ب: انجام عملیات مختلف؛ حمل ونقل و ترابری
زیربخش: جداسازی، مخلوط کردن
زیربخش: عملیات مختلف شکل دادن
زیربخش: چاپ ونشر
زیربخش: حمل ونقل، ترابری
زیربخش: فناوری ساختار‌های ذره‌بینی، نانو فناوری

بخش ج: شیمی ـ. متالورژی
زیربخش: شیمی
زیربخش: متالورژی
بخش د: منسوجات، کاغذ
زیربخش: منسوجات یا سایر مواد قابل انعطاف که به صورت دیگری ارائه نمی‌شوند
زیربخش: کاغذ
بخش هـ: ساختمان‌ها و بنا‌های ثابت
زیربخش: ساختمان
زیربخش: حفاری زمین و صخره، استخراج معدن
بخش و: مهندسی مکانیک، روشنایی، گرمایش و اسلحه‌ها و انفجار
زیربخش: انواع موتور یا پمپ
زیربخش: مهندسی به مفهوم عام آن
زیربخش: روشنایی، گرمایش
زیربخش: انواع اسلحه، انفجار
بخش ز: فیزیک
زیربخش: وسایل
زیربخش: صنعت هسته‌ای
بخش ح: برق

 

۲- طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی
طبقه ۱ مواد غذایی
طبقه ۲ پوشاک و اقلام و لوازم خرازی
طبقه ۳ کالا‌های مسافرتی، چمدان، چتر آفتابی و لوازم شخصی که در جای دیگر ذکر نشده‌اند
طبقه ۴ انواع برس و قلم‌مو
طبقه ۵ اقلام ساخته شده از منسوجات، مواد ورقی طبیعی یا مصنوعی
طبقه ۶ اسباب و اثاثیه منزل
طبقه ۷ اقلام خانگی، که در جای دیگری قید نشده‌اند
طبقه ۸ ابزارآلات و یراق آلات
طبقه ۹ بسته‌بندی‌ها و ظروف مخصوص حمل ونقل یا جابه‌جایی کالا
طبقه ۱۰ ساعت مچی و دیواری و سایر لوازم اندازه‌گیری، کنترل و علامت دادن
طبقه ۱۱ اقلام تزئینی و زیورآلات
طبقه ۱۲ وسایل حمل و نقل یا بالا بردن
طبقه ۱۳ تجهیزات تولید، توزیع یا تبدیل برق
طبقه ۱۴ تجهیزات ضبط، ارتباطات یا بازیابی اطلاعات
طبقه ۱۵ ماشین‌آلاتی که در جای دیگر قید نشده‌اند
طبقه ۱۶ دستگاه‌های عکاسی، سینماتوگرافی و بصری
طبقه ۱۷ آلات موسیقی
طبقه ۱۸ ماشین‌آلات چاپ و ماشین‌های اداری
طبقه ۱۹ نوشت‌افزار و لوزم اداری، مواد تدریس و آموزش و مواد مورد استفاده نقاشان
طبقه ۲۰ تجهیزات فروش و تبلیغات، تابلو‌ها
طبقه ۲۱ انواع بازی، اسباب‌بازی، چادر و اقلام ورزشی
طبقه ۲۲ تسلیحات، اقلام آتش بازی و نورافشانی، لوازم برای شکار، ماهیگیری و دفع آفات
طبقه ۲۳ تجهیزات توزیع مایعات، لوازم بهداشتی، تجهیزات گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع، سوخت جامد
طبقه ۲۴ لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
طبقه ۲۵ واحد‌های ساختمانی و عناصر ساختمانی
طبقه ۲۶ دستگاه‌های روشنایی
طبقه ۲۷ ملزومات استفاده از توتون و ملزومات مورد استفاده سیگاری‌ها
طبقه ۲۸ محصولات دارویی و آرایشی، اقلام و دستگاه‌های پیرایشی
طبقه ۲۹ تجهیزات و ادوات ضدخطر آتش‌سوزی، برای پیش‌گیری از سوانح و برای نجات
طبقه ۳۰ اقلام لازم برای مراقبت از حیوانات و جابه‌جایی آن‌ها
طبقه ۳۱ ماشین‌ها و لوازم برای تهیه مواد خوراکی و آشامیدنی که در جای دیگر ذکر نشده‌اند
طبقه ۹۹ موارد مختلف و گوناگون

 

۳- طبقه‌بندی بین‌المللی علائم صنعتی و تجاری

طبقه ۱ – مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عکاسی و همچنین کشاورزی، باغبانی و جنگلبانی؛ رزین‌های مصنوعی پردازش نشده؛ پلاستیک‌های پردازش نشده؛ کود‌های گیاه؛ ترکیبات اطفاء حریق؛ مواد آبکاری و جوشکاری فلزات؛ مواد شیمیایی برای نگهداری مواد غذایی؛ مواد دباغی؛ چسب‌های صنعتی.
طبقه ۲ – رنگ، روغن؛ جلا؛ لاک؛ موادضدرنگ زدگی و جلوگیری کننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ، رزین یا صمغ‌های خام طبیعی؛ فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان، چاپگر‌ها و هنرمندان.
طبقه ۳ – ترکیبات سفیدکننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس؛ مواد مخصوص تمیز کردن، براق کردن، لکه‌گیری و سائیدن؛ صابون؛ عطریات، روغن‌های اسانس، مواد آرایشی؛ لوسیون‌های مو؛ گرد و خمیر دندان.
طبقه ۴ – روغن‌ها و گریس‌های صنعتی؛ روان‌کننده‌ها، ترکیبات گردگیری، مرطوب کردن و جذب رطوبت؛ انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و مواد روشنایی؛ انواع شمع و فتیله چراغ.
طبقه ۵ – مواد داروئی و بیطاری؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشکی؛ مواد رژیمی برای مصارف پزشکی، غذای کودکان؛ انواع گچ شکسته‌بندی، لوازم زخم‌بندی؛ مواد پرکردن دندان، موم د. ندانسازی؛ ضدعفونی کننده‌ها؛ مواد نابودکننده حشرات موذی؛ قارچ کش، مواد دفع نباتات هرزه.
طبقه ۶ – فلزات عادی و آلیاژ‌های آن‌ها؛ مواد ساختمانی فلزی؛ ساختمان‌های فلزی قابل حمل؛ مواد فلزی خطوط راه‌آهن؛ کابل و سیم‌های غیربرقی از جنس فلزات عادی؛ آهن‌آلات، اقلام کوچک فلزی؛ لوله و مجرا‌های فلزی؛ گاوصندوق؛ اجناس ساخته شده از فلزات عادی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ سنگ‌های معدنی فلزات.
طبقه ۷ – انواع ماشین و ماشین‌های افزار؛ انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی)؛ قفل و بست حلقه‌های اتصال قطعات ماشین‌ها و قطعات انتقال قوه (به غیر از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی)؛ لوازم و ابزار کشاورزی (به استثنای ابزار‌های دستی)؛ ماشین جوجه کشی.
طبقه ۸ – انواع ابزار و لوازم دستی (که با دست کار می‌کنند)؛ سرویس کارد و قاشق و چنگال، سلاح کمری، تیغ.
طبقه ۹ – اسباب و آلات علمی، دریانوردی، مساحی، عکاسی، سینمایی، بصری، وزن کردن، اندازه‌گیری، علامت دادن، کنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدایت، قطع و وصل، تبدیل، ذخیره‌سازی، تنظیم یا کنترل جریان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال یا تکثیر صوت یا تصویر؛ اسباب ذخیره اطلاعات مغناطیسی، دیسک‌های قابل ضبط؛ ماشین‌های فروش خودکار و مکانیسم دستگاه‌هایی که به سکه کار می‌کنند؛ صندوق‌های ثبت مبلغ دریافتی، ماشین‌های حساب، تجهیزات داده‌پردازی و رایانه‌ای؛ دستگاه آتش نشانی.
طبقه ۱۰ – آلات و ابزار جراحی، پزشکی، دندانسازی و بیطاری، اندام‌های مصنوعی، دندان و چشم‌مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخیه زنی.
طبقه ۱۱ – دستگاه‌های روشنایی، حرارتی، مواد بخار، طبخ، خنک کردن، تهویه، تأمین آب بهداشتی.
طبقه ۱۲ – وسائط نقلیه، دستگاه‌های حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی.
طبقه ۱۳ – اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه (از قبیل: موشک، خمپاره و ...)؛ مواد منفجره؛ مواد وسایل آتشبازی.
طبقه ۱۴ – فلزات گرانبها و آلیاژ‌های آن‌ها و کالا‌هایی که با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آن‌ها روکش شده‌اند و در سایر طبقات ذکر نشده‌اند؛ جواهرات، سنگ‌های گرانبها؛ اسباب و لوازم ساعت‌سازی و زمان سنجی.
طبقه ۱۵ – آلات موسیقی.
طبقه ۱۶ – کاغذ، مقوا و کالا‌های ساخته شده از آن‌ها که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ مطالب چاپ شده، مواد صحافی؛ عکس؛ نوشت‌افزار؛ چسب برای مصارف تحریری یا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری (به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس (به استثنای دستگاه‌ها)؛ مواد پلاستیکی برای بسته‌بندی (که در سایر طبقات ذکر نشده‌اند)؛ حروف و کلیشه چاپ.
طبقه ۱۷ – لاستیک، کائوچو، صمغ، آزبست (پنبه نسوز)، میکا (سنگ طلق) و کالا‌های ساخته شده از این مواد که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ پلاستیک دارای شکل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر کالاها؛ مواد بسته‌بندی، درپوش‌گذاری، انسداد و عایق‌بندی؛ لوله‌های قابل ارتجاع غیرفلزی.
طبقه ۱۸ – چرم و چرم مصنوعی و کالا‌های ساخته شده از آن‌ها که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ پوست حیوانات؛ چمدان، کیسه و کیف‌های مسافرتی؛ چتر، چتر آفتابگیر و عصا؛ شلاق، یراق و زین و برگ.
طبقه ۱۹ – مواد و مصالح ساختمانی (غیرفلزی)؛ لوله‌های غیرفلزی سخت و غیرقابل انعطاف برای استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قیر و قطران؛ ساختمان‌های متحرک غیرفلزی؛ بنا‌های یادبود غیرفلزی.
طبقه ۲۰ – مبلمان و اثاثیه، آیینه، قاب عکس؛ کالا‌های ساخته شده از چوب، چوب پنبه، نی، حصیر، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، کهربا، صدف مروارید، کف دریا و بدل کلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیک (که در سایر طبقات ذکر نشده‌اند).
طبقه ۲۱ – ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه (که از فلزات قیمتی ساخته یا روکش نشده‌اند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس قلم مو (به استثنای قلم مو‌های نقاشی)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تمیزکاری؛ سیم ظرفشویی؛ شیشه کار شده یا نیمه کار شده (به استثنای شیشه مورد استفاده درساختمان‌ها) شیشه آلات، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند.
طبقه ۲۲ – طناب، رسیمان، تور، چادر، سایبان، برزنت (تارپولین)، بادبان و شراع، کیسه و گونی که در طبقات دیگر ذکر نشده است؛ مواد لایی و لایه‌گذاری و پوشال (به استثنای لاستیک و پلاستیک)؛ مواد خام لیفی برای نساجی.
طبقه ۲۳ – انواع نخ و رشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی.
طبقه ۲۴ – محصولات نساجی و پارچه‌ای که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ انواع روتختی و رومیزی.
طبقه ۲۵ – انواع لباس و پوشاک، پاپوش و پوشش سر.
طبقه ۲۶ – انواع توری و قلابدوزی، روبان، بند (نوار) حاشیه و قیطان؛ دکمه، قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته‌گرد؛ گل‌های مصنوعی.
طبقه ۲۷ – انواع فرش، قالیچه، حصیر و زیرانداز، لینولیوم و سایر کف پوش‌ها، آویز‌های دیواری (غیرپارچه‌ای).
طبقه ۲۸ – انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژیمناستیک که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ تزئینات درخت کریسمس.
طبقه ۲۹ – گوشت، گوشت ماهی، گوشت طیور و شکار؛ عصاره گوشت؛ سزیجات و میوه‌جات به صورت کنسرو، خشک شده و پخته شده؛ انواع ژله، مربا و کمپوت؛ تخم مرغ، شیر و محصولات لبنی؛ روغن‌ها و چربی‌های خوراکی.
طبقه ۳۰– قهوه، چای، کاکائو، شکر، برنج، نشاسته کاسار یا مانیوک (تاپیوکا)، نشاسته نخل خرما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد و فراورده‌های تهیه شده از غلات، نان، نان شیرینی، شیرینی‌جات، شیرینی یخی؛ عسل، ملاس یا شیره قند؛ مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی‌پزی یا پخت نان؛ نمک، خردل؛ سرکه، انواع سس (چاشنی) ادویه جات، یخ.
طبقه ۳۱ – محصولات کشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه‌هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ حیوانات زنده؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر؛ گیاهان و گل‌های طبیعی؛ غذای حیوانات؛ مالت (جو سبز خشک شده).
طبقه ۳۲ – ماءالشعیر؛ آب‌های معدنی وگازدار و سایر نوشیدی‌های غیرالکلی؛ آبمیوه و شربت‌های میوه‌ای؛ شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه.
طبقه ۳۳ –.
طبقه ۳۴– تنباکو، لوازم تدخین؛ کبریت.

خدمات
طبقه ۳۵ – تبلیغات؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت؛ کار‌های دفتری و اداری.
طبقه ۳۶ – بیمه؛ امور مالی؛ امور پولی؛ امور مربو به معاملات املاک و مستغلات.
طبقه ۳۷ – ساختمان‌سازی؛ تعمیر و بازسازی؛ خدمات نصب.
طبقه ۳۸ – مخابرات از راه دور.
طبقه ۳۹ – حمل و نقل؛ بسته‌بندی و نگهداری کالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت‌ها.
طبقه ۴۰ – بهسازی و عمل‌آوری مواد.
طبقه ۴۱ – آموزش و پروش؛ دوره‌های کارآموزی وتعلیمی؛ تفریح و سرگرمی؛ فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی.
طبقه ۴۲ – خدمات علمی و فناوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه؛ خدمات تجزیه و تحلیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم‌افزار و سخت افزار‌های رایانه‌ای.
طبقه ۴۳ – خدمات عرضه اغذیه و نوشابه؛ تأمین مسکن و محل اقامت موقت.
طبقه ۴۴ – خدمات پزشکی؛ خدمات بیطاری؛ مراقبت‌های بهداشتی؛ و زیبایی برای انسان‌ها یاحیوانات؛ خدمات کشاورزی، باغداری و جنگلداری.
طبقه ۴۵ – خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع نیاز‌های افراد ارائه می‌شوند؛ خدمات امنیتی برای محافظت از افراد، اموال و دارایی‌ها؛ خدمات حقوقی.

ضمیه سه
فرم‌ها
۱- فرم‌های مربوط به ثبت اختراع
قوه‌قضاییه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
اظهارنامه ثبت اختراع

(توسط اداره تکمیل می‌شود)
شماره اظهارنامه تاریخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)

 

مهر و امضاء اداره ثبت اختراعات

۱- عنوان اختراع ۲- طبقه بندی بین‌المللی اختراع

 

۳- تعداد کل صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف و نقشه‌ها

 

 

ادامه فرم الف. - ۱،

۴- مشخصات متقاضی / متقاضیان
شخص حقیقی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
تابعیت
کشور محل اقامت
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)
شخص حقوقی
نام....... نوع شخص حقوقی..... رشته فعالیت..... محل و شماره ثبت... تابعیت..... اقامتگاه........ مرکز اصلی..... نشانی...... سایر اطلاعات............................
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

۵- مشخصات نماینده قانونی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

۶- مشخصات دریافت کننده ابلاغ‌ها در ایران (در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد)
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی

 

ادامه فرم الف. - ۱،

۷- مشخصات مخترع
اطلاعات تکمیلی در مورد مخترع چنانچه خود متقاضی باشد
شغل و رشته فعالیت

مشخصات مخترع چنانچه خود متقاضی نباشد
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شغل و رشته فعالیت
سمت متقاضی

۸- اظهارنامه تقسیمی یا تکمیلی
شماره اظهارنامه اصلی
تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی

۹- استثنائات قابل قبول در افشاء اختراع
افشاء اختراع در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین‌المللی
سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالک قبلی

۱۰- ادعای حق تقدم (در صورت وجود)
نام کشور تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی

 

ادامه فرم الف. - ۱

شماره اظهارنامه اصلی طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع
در صورتی که اظهارنامه مقدم یک اظهارنامه بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد، تعیین اداره‌ای که در آن و

کشور‌هایی که برای آن‌ها، اظهارنامه تسلیم شده است.

۱۱- این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زیر می‌باشد
مدارک مربوط به خود اختراع با امضاء متقاضی
۱- توصیف. صفحه
۲- ادعا (ادعاها) .. صفحه
۳- خلاصه.. صفحه
۴- نقشه یا نقشه‌ها (در صورت وجود) .. صفحه
جمع صفحات ضمائم
مدارک مربوط به مندرجات اظهارنامه
مدارک مثبت هویت متقاضی
مدارک نمایندگی قانونی
مدرک مشخص کننده سمت متقاضی
مدرک مربوط به افشاء اختراع
اسناد حق تقدم که به تأیید اداره مبدأ رسیده است
درخواست عدم ذکر اسم مخترع
رسید پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه

 

 

ادامه فرم الف. - ۱
سایر اسناد و مدارک

امضاء متقاضی یا نماینده قانونی وی تاریخ

فرم الف. - ۲
مندرجات دفتر مخصوص ثبت اختراعات

۱- شماره و تاریخ ثبت اختراع
۲- شماره و تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
۳- مشخصات و سهم مالک / مالکان اختراع
اسم
نشانی
تابعیت
۴- مشخصات مخترع (در صورتی که متقاضی نباشد)
اسم
نشانی
تابعیت
۵- مشخصات نماینده قانونی
اسم
نشانی
۶- عنوان اختراع
۷- طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع (با ذکر زمینه علمی مربوط)
۸ - شماره، تاریخ و محل ثبت اظهارنامه یا گواهی‌نامه مبنای حق تقدم (در صورت وجود)
۹- مدت حمایت

امضاء امضاء
مالک اختراع یا نماینده قانونی وی رئیس اداره ثبت اختراعات
فرم الف. - ۳
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه ثبت اختراع

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت اختراع
مشخصات و سهم مالک / مالکان اختراع
۱- اسم
۲- نشانی
۳- تابعیت
مشخصات مخترع / مخترعان
۱- اسم
۲- نشانی

 

 

ادامه فرم الف. - ۳،
۳- تابعیت
عنوان اختراع
طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع
استفاده از حق تقدم
شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی
کشور محل ثبت اظهارنامه اصلی
مدت حمایت
توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه اختراع ضمیمه می‌باشد.

امضاء (با ذکرتاریخ)
رئیس اداره ثبت اختراعات

فرم ط. – ۱،
۲- فرم‌های مربوط به ثبت طرح‌های صنعتی

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

 

(توسط اداره تکمیل می‌شود)
شماره اظهارنامه تاریخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)

مهر و امضاء اداره ثبت اختراعات

۱- مشخصات متقاضی / متقاضیان
شخص حقیقی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
تابعیت
کشور محل اقامت

ادامه فرم ط. - ۱
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

شخص حقوقی
نام....... نوع شخص حقوقی..... رشته فعالیت..... محل و شماره ثبت...... تابعیت..... اقامتگاه..... مرکز اصلی...... نشانی........ سایر اطلاعات..........................
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

۲- مشخصات نماینده قانونی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

۳- مشخصات دریافت کننده ابلاغ‌ها در ایران (در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد)
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی

۴- مشخصات طراح
اطلاعات تکمیلی در مورد طراح چنانچه خود متقاضی باشد
شغل و رشته فعالیت
مشخصات طراح چنانچه خود متقاضی نباشد
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شغل و رشته فعالیت

ادامه فرم ط. - ۱

سمت متقاضی

۵- مشخصات طرح صنعتی
تعریف اجمالی طرح صنعتی

 

طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی
ذکر کالا / کالا‌های مربوط به طرح

۶- استثنائات قابل قبول در افشاء طرح صنعتی
افشاء طرح در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین‌المللی
سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالک قبلی

۷- ادعای حق تقدم (در صورت وجود)
نام کشور تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی
شماره اظهارنامه اصلی طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی

در صورتی که اظهارنامه مقدم، یک اظهارنامه بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد، تعیین اداره‌ای که در آن و کشور‌هایی که برای آن‌ها، اظهارنامه تسلیم شده است.

 

 

ادامه فرم ط. - ۱،

۸- تقاضای تأخیر در انتشار آگهی ثبت
آیا متقاضی خواهان تأخیر در انتشار آگهی است بلی خیر
در صورت پاسخ مثبت تعیین مدت تأخیر به ماه

۹- این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زیر می‌باشد:
۱- مشخصات طرح صنعتی:
پنج نمونه از تصویر گرافیکی یا
پنج نمونه از طرح ترسیم شده
پنج نمونه از تصویر گرافیکی یا پنج نمونه
از طرح ترسیم شده از تمام جوانب (طرح سه‌بعدی)
ارائه ماکت (در صورت درخواست)
۲- مدارک مربوط به مندرجات اظهارنامه:
مدارک مثبت هویت متقاضی
مدارک نمایندگی قانونی
مدارک مشخص کننده سمت متقاضی
مدارک مربوط به افشاء طرح
اسناد حق تقدم، که به تأیید اداره مبدأرسیده است
درخواست عدم ذکر اسم طراح
رسید پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه
سایراسناد و مدارک

 

ادامه فرم ط. - ۱

امضاء متقاضی تاریخ

 

فرم ط. - ۲
مندرجات دفتر مخصوص ثبت طرح صنعتی

۱- شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
۲- شماره و تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
۳- مشخصات و سهم مالک / مالکان طرح صنعتی
اسم
نشانی
تابعیت
۴- مشخصات طراح (در صورتی که متقاضی نباشد)
اسم
نشانی
تابعیت
۵- مشخصات نماینده قانونی
اسم
نشانی
۶- مشخصات طرح صنعتی
تعریف اجمالی طرح صنعتی، با تعیین اجزاء موضوع استعمال انحصاری

 

شماره طبقه‌بندی بین‌المللی
اسامی و اوصاف کالا‌ها و طبقات موضوع طرح

۷- شماره، تاریخ و محل ثبت اظهارنامه یا گواهی‌نامه مبنای حق تقدم (در صورت وجود)
۸- مدت اعتبار ثبت

 

امضاء امضاء
مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی

فرم ط. - ۳
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه ثبت طرح صنعتی

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
مشخصات و سهم مالک / مالکان طرح صنعتی
۱- اسم
۲- نشانی
۳- تابعیت
مشخصات طراح / طراحان
۱- اسم
۲- نشانی
۳- تابعیت

 

ادامه فرم ط. - ۳

مشخصات طرح صنعتی
۱- عنوان طرح
۲- طبقه‌بندی بین‌المللی طرح
۳- کالا / کالا‌های مرتبط با طرح
استفاده از حق تقدم
۱- شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی
۲- کشور محل ثبت اظهارنامه اصلی
مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی ۵ سال از تاریخ... لغایت... می‌باشد.
تصویر کامل طرح ضمیمه می‌باشد.

امضاء (با ذکر تاریخ)
رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی

فرم ط. - ۴
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه تمدید ثبت طرح صنعتی

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
مشخصات و سهم مالک / مالکان طرح صنعتی
۱- اسم
۲- نشانی
۳- تابعیت
مشخصات طراح / طراحان
۱- اسم
۲- نشانی
۳- تابعیت

 

ادامه فرم ط. - ۴
مشخصات طرح صنعتی
۱- عنوان طرح
۲- طبقه‌بندی بین‌المللی طرح
۳- کالا / کالا‌های مرتبط با طرح
مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی ۵ سال از تاریخ... لغایت..... می‌باشد.
تصویر کامل طرح ضمیمه می‌باشد.

امضاء (با ذکر تاریخ)
رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی

۳- فرم‌های مربوط به ثبت علائم

 

فرم ع. – ۱ قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
اظهارنامه ثبت علامت

 

(توسط اداره تکمیل می‌شود)
شماره اظهارنامه تاریخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)

مهر و امضاء اداره ثبت علائم تجاری

۱- مشخصات متقاضی / متقاضیان
شخص حقیقی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
تابعیت
کشور محل اقامت
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

ادامه فرم ع. – ۱

شخص حقوقی
نام....... نوع شخص حقوقی...... رشته فعالیت..... محل و شماره ثبت.... تابعیت..... اقامتگاه.... مرکز اصلی........ نشانی.........

سایر اطلاعات.......................
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

۲- مشخصات نماینده قانونی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

۳- رشته فعالیت متقاضی / متقاضیان

۴- مشخصات دریافت کننده ابلاغ‌ها در ایران (در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد)
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی

۵- علامت جمعی توضیح اجمالی موضوع علامت جمعی

 

ادامه فرم ع. – ۱،

۶- نمونه علامت
توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص که ویژگی علامت محسوب می‌شوند.

 

در صورتی که علامت مشتمل بر کلماتی غیرفارسی باشد
درج آوانویسی و ترجمه آن

ذکر سه بعدی بودن علامت

ذکر رنگ به عنوان صفت مشخصه
یا ویژگی خاص علامت

 

ادامه فرم ع. – ۱،

۷- کالا‌ها و خدمات، با ذکر طبقه یا طبقات

۸- ادعای حق تقدم
نام کشور تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی
شماره اظهارنامه اصلی طبقه‌بندی بین‌المللی کالا و خدمات موضوع علامتدر صورتی که اظهارنامه مقدم، یک اظهارنامه بین‌المللی یامنطقه‌ای باشد، تعیین اداره‌ای که در آن و کشور‌هایی که برای آن‌ها اظهارنامه تسلیم شده است.

۹- این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زیر می‌باشدمدارک مثبت هویت ده نمونه گرافیکی یا تصویر از علامت در ابعاد ۱۰*۱۰ سانتی متر در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه تهیه شود نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت‌دارمدارک نمایندگی قانونی ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط اسناد حق تقدم که به تأیید اداره مبدأ رسیده است رسید پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه سایر اسناد و مدارک

 

ادامه فرم ع. – ۱

امضاء متقاضی یا نماینده قانونی وی تاریخ

فرم ع. – ۲
مندرجات دفتر مخصوص ثبت علامت

۱- شماره و تاریخ ثبت علامت
۲- شماره و تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
۳- مشخصات مالک / مالکان علامت
اسم
نشانی
تابعیت
۴- مشخصات نماینده قانونی
اسم
نشانی
۵- مشخصات علامت
اجزاء علامت
فهرست کالا‌ها و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی آن‌ها
نمونه علامت

ادامه فرم ع. – ۲،

 

۶- شماره، تاریخ و محل ثبت اظهارنامه یا گواهی‌نامه مبنای حق تقدم (در صورت وجود)
۷- مدت اعتبار ثبت علامت

امضاء امضاء
مالک علامت یا نماینده قانونی وی رئیس اداره ثبت علائم تجاری

 

فرم ع. – ۳ قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه ثبت علامت

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت علامت
مشخصات مالک علامت
۱- اسم
۲- نشانی
۳- تابعیت

مشخصات علامت
۱- تعیین اجزاء علامت
۲- فهرست کالا‌ها و خدمات موضوع علامت و طبقه یا طبقات بین‌المللی آن‌ها

 

ادامه فرم ع. – ۳،

۳- نمونه علامت

 

استفاده از حق تقدم
شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی
کشور محل ثبت اظهارنامه اصلی

مدت اعتبار ثبت علامت ۱۰ سال از تاریخ..... لغایت...... می‌باشد.
امضاء (با ذکرتاریخ)
رئیس اداره ثبت علائم تجاری

فرم ع. – ۴
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه تمدید ثبت علامت

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت علامت
مشخصات مالک علامت
۱- اسم
۲- نشانی
۳- تابعیت
مشخصات علامت تجاری
۱- اجزاء علامت
۲- فهرست کالا‌ها و خدمات موضوع علامت و طبقه یا طبقات بین‌المللی آن‌ها

ادامه فرم ع. –۴،
۳- نمونه علامت

مدت اعتبار تمدید ثبت علامت ۱۰ سال از تاریخ..... لغایت...... می‌باشد.

امضاء (با ذکر تاریخ)
رئیس اداره ثبت علائم تجاری

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین