ثبت موسسات غیر تجاری
متن کامل قانون ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

قانون ثبت موسسات غیر تجاری در ایران
کد خبر: ۶۰۶۱۴
بازدید : ۵۵۸
۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۱
ثبت موسسات غیر تجاری
 

فهرست مطالب:


توضیح مختصر

مدارک لازم

روش تعیین نام

تقاضا نامه ثبت موسسه

اساسنامه

صورتجلسات

مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی

 


توضیح مختصر:
در کنار شرکت‌ها که به کار تجارت اشتغال دارند قانونگذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می‌باشد جهت انجام اموری که جنبه غیر تجارتی دارد از قبیل: کار‌های علمی یا ادبی یا امور خیریه و خدماتی پیش بینی نموده است ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، موسسه غیر تجارتی را چنین تعریف نموده است: مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵٨۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل: امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند؛ بنابراین ارائه خدمات علمی و آموزشی و خدمات شهری و ارائه کمک‌های انسانی در قالب شخصیت حقوقی متصور بوده و از این جهت موسسات غیر تجارتی به دوقسمت تقسیم می‌شوند:

الف: موسساتی که مقصود از تشکیل آن‌ها جلب منافع وتقسیم آن بین اعضای خود نباشد اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شود کلیه فعالیت‌های اجتماعی از قبیل: انجمن‌های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسین آن هنگامی که در خواست ثبت می‌نمایند توسط اداره ثبت شرکت‌ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می‌شود و پس از وصول پاسخ مثبت نسبت به ثبت اقدام می‌گردد.

ب: موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد اینگونه موسسات موسسات غیر تجارتی نامیده می‌شوند بنابراین فعالیت‌هایی از قبیل: آموزشگاه‌های علمی و فنی و کلاس‌های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه‌های فوق در قالب موسسات غیرتجارتی متصور می‌باشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری:
١-اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت‌ها وتکمیل و امضا توسط شرکاء
٢- تنظیم اساسنامه حداقل در ٢ جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکاء
٣-تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در ٢ نسخه.
۴-فتوکپی صفحه اول شناسنامه وکارت ملی شرکاء ودرصورت داشتن توضیح درشناسنامه یک کپی ازآن.
۵-اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم.
۵ -١-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است.
۵-٢-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می‌باشد.
۵-٣-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است.
روش ومراحل ثبت موسسه:
١-تکمیل فرم تقاضانام ثبت موسسه و امضا توسط شرکاء
٢-تکمیل فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکاء
٣-تظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکاء
۴-چند نام انتخاب و به مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت‌ها ارائه گردد (توجه شود نام انتخاب شده اولا باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته و ثانیا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از نام‌های خارجی نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسی گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می‌نماید.
۵-پس از تعیین نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و ممیز مربوطه پس از برسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد عنداللزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی می‌شود.
۶-پس از وصول و ارائه مجوز لازم (در رابطه با موضوع موسسه) ممیز ثبت شرکت‌ها بشرط عدم وجود نقص مدارک متقاضی را جهت پرداختن حق الثبت به حسابداری راهنمایی و مسئول حسابداری با توجه به سرمایه موسسه و تعیین مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک ملی ایران هدایت و پس از پرداخت وجه مذکور و ارائه فیش پرداختی به حسابداری حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامه متقاضی می‌کند و ممیز مربوطه دستور ثبت را صادر و متقاضی به قسمت ثبت شرکت‌ها مراجعه می‌نماید.
٧-در قسمت ثبت شرکت‌ها پیش نویس آگهی تاسیس تهیه شده پس از امضای رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و تایپ آگهی مربوط متقاضی مجددا به قسمت ثبت شرکت‌ها مراجعه و پس از احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذیل ثبت دفتر (اصالتا یا وکالتا) امضا اخذ می‌نماید و سپس یک نسخه از مدارک (اساسنامه، صورتجلسه، تقاضانامه) که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد به متقاضی تسلیم می‌گردد و متقاضی به دبیرخانه اداره مراجعه و پرونده را تحویل داده یک برگ آگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین المللی برده و پس از تعیین مبلغ جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار به بانک مراجعه و همراه فیش پرداخت شده به دبیرخانه مراجعه می‌کند پس از امضای نسخ تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکت‌ها در این مرحله آگهی صادر و دو نسخه تایپی به متقاضی تحویل می‌گردد یک نسخه جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و نسخه دیگر همراه فیش پرداختی به قسمت دایره آگهی‌ها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار داده می‌شود. در این مرحله کار ثبت موسسه پایان یافته است.

روش تعیین نام شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری
روش ثبت تعیین نام شرکت و مؤسسات غیر تجاری که در نظر است در تهران و یا در ادارات ثبت شهرستان‌ها به ثبت برسدکه فقط در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی انجام می‌شود.

اقدام‌های این مرحله بشرح زیر است:
تعیین نام شرکت و مؤسسات غیر تجاری که قبلاً سابقه‌ای نداشته مؤسسین قصد تاسیس آن را دارند.
تعیین نام شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری که قبلاً سابقه ثبت داشته حال قصد تعویض نام آن را دارند.
تعیین نام شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری خارجی که در کشور‌های خارجی سابقه ثبت داشته و شعبا تی از آن‌ها در ایران تاسیس می‌شود.

در اقدام اول کسانیکه قصد تاسیس شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری را در تهران دارند، پس از تکمیل شرکتنامه و اظهار نامه که از قسمت فروش اوراق بهادار تهیه می‌شود و اساسنامه که بوسیله متقاضیان تکمیل می‌گردد و سایر مدارک لازم در شرکت‌های با مسئولیت محدود و سهامی خاص و در مورد مؤسسات فرم مخصوص مؤسسه و پروانه تاسیس مؤسسه که قبلاً بوسیله شهربانی جمهوری اسلامی ایران بطور محرمانه به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شده و در قسمت تعیین نام نگهداری می‌شود، پس از بررسی و اینکه دستور تعیین نام در بالای اوراق داده شده و اطمینان کامل از هویت متقاضی اقدام و کوشش در جهت انتخاب یک اسم از سری اسامی پیشنهادی که بطور جداگانه و به ترتیب اولویت بوسیله متقاضی ارائه شده صورت می‌گیرد، با مراجعه به دفا‌تر موجود بطوریکه اولاً با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت نماید، ثالثاً با مراجعه به دفا‌تر موجود و کثرت نام شرکت‌های ثبت شده موجود سعی می‌شود که همواره نام انتخابی تشابه اسمی با نام شرکت‌های ثبت شده را پیدا نکند پس از حصول اطمینان از اینکه نام انتخابی یک اسم مطلوب می‌باشد در دفتر مربوطه با توجه به نوع شرکت و تاریخ ماه و سال وارد می‌شود. علاوه بر این در بالای اوراق ارائه شده نیز نام شرکت را با توجه به نوع آن نوشته و امضاء می‌شود که باید مورد تایید و موافقت مدیر کل و یا معاون و یا رئیس اداره مربوطه واقع شود که در بالای اوراق نظر خود را اعلام می‌دارد.

چون در قسمت تعیین نام کنترل اسامی کلیه شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری که در ایران به ثبت می‌رسند مورد بررسی است. اشخاصی که در شهرستان‌ها قصد تاسیس شرکت را دارند، بایستی حتماً برای تعیین نام شرکت خود از مرکز کسب تکلیف نمایند. اینکار بوسیله نامه یا تلگرافی از ادارات ثبت استعلام می‌شود و یا متقاضی خود مستقیماً با درخواست کتبی مراجعه نموده و تقاضای نام می‌نماید. کلیه این نامه‌ها پس از اینکه وارد دفتر اندیکاتور اداره شود در قسمت نام مورد بررسی قرار می‌گیرد و از اسامی انتخابی نام مطلوب انتخاب و بوسیله نامه برای شهرستان مربوطه صادر می‌شود. برای هر نام مدت دو ماه اعتبار در نظر گرفته شده است سپس اسم شرکت و نام شهرستان و شماره دفتر اداره و تاریخ روز در دفا‌تر وارد می‌شود.

ب- در اقدام نوع دوم نسبت به تغییر نام شرکت‌ها بایستی صورتجلسه تغییر نام را که شرکاء موافقت خود را بوسیله آن تغییر نام شرکت را نموده‌اند را تسلیم نمایند. پس از بررسی نام جدید انتخاب و در صورتجلسه ارائه شده منعکس می‌شود و در دفا‌تر تعیین نام نیز وارد می‌شود و برای اقدام و صدور آگهی نزد مسئول مربوطه فرستاده می‌شود.

ج- در اقدام نوع سوم نسبت به شرکت‌های با تابعیت خارجی بنحو شرکت‌های با تابعیت ایرانی عمل می‌شود و در دفتر مخصوص شرکت‌های خارجی منعکس می‌شود.

د- پرونده کلیه شرکت‌ها که تازه تاسیس و در قسمت بایگانی وارد دفا‌تر کل شده‌اند در مرحله نهائی به قسمت تعیین نام آورده می‌شوند در این قسمت در مقابل هر نام شرکت در دفا‌تر موجود که شماره ثبت و تاریخ روز و ماه تاسیس شرکت که بصورت خالی مانده بود تکمیل می‌شود و در پرونده در قسمت و در ردیف خود ضبط می‌شود.

ه- در مورد اسامی شرکتهائی که برای شهرستان‌ها بوسیله نامه صادر شده و مدت دو ماه اعتبار در نظر گرفته شده مسئولین ادارات ثبت بوسیله نامه یا تلگراف ثبت شرکت جدید را با قید تاریخ و شماره ثبت به مرکز اعلام و کلیه این نامه‌ها در قسمت تعیین نام جمع آوری شده و در مقابل نام هر شرکت تاریخ ثبت و شماره ثبت که به شهرستان‌ها داده شده در دفا‌تر مربوطه وارد می‌شود و اسامی انتخاب شده هر سه ماه یکبار جهت ثبت در دفا‌تر سال آینده به ماشین‌های کامپیوتری داده می‌شود.

و- در مورد تاسیس شرکت‌های تعاونی در مرحله نهائی اینگونه پرونده‌ها به قسمت تعیین نام فرستاده می‌شود که در این قسمت نام شرکت تعاونی و شماره ثبت و تاریخ ثبت آن‌ها در دفا‌تر مربوطه وارد و به قسمت بایگانی شدن فرستاده می‌شود.

ر- دیگر اقداماتی که در قسمت تعیین نام صورت می‌گیرد با توجه به کثرت شرکت‌های ثبت شده در ایران تعیین شماره ثبت شرکت‌ها می‌باشد.

۱- نامه‌هایی که از دادگاه و سازمان‌ها و دیگر نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی و شرکت‌ها که فقط نام شرکت در آن مشخص است به اداره ثبت شرکت‌ها فرستاده شده برای استخراج پرونده و دادن اطلاعات مورد نظر در قسمت تعیین نام با توجه به نام شرکت و شماره ثبت آن‌ها از دفا‌تر موجود استخراج و در روی نامه‌های ارسالی نوشته و کلیه نامه‌ها به بایگانی فرستاده می‌شوند.

۲- اکثر مراجعین که فقط نام شرکت را می‌دانند به قسمت تعیین نام مراجعه نموده و با توجه به اسم شرکت شماره ثبت آن‌ها از دفا‌تر موجود استخراج و به آن‌ها داده می‌شود.

بطور کلی در قسمت تعیین نام‌های ارسالی از وزارتخانه‌ها و دادگاه‌ها و سازمان‌ها و ادارات و شرکت‌ها همگی بطور جداگانه تفکیک شده و مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.

ص- در مورد اعتراض شرکت‌ها به اسامی متشابه که بعلت عدم مشاهده در دفا‌تر و یا به نظر مدعی یا مدعیان به اسم اعلام شده در این قسمت اعتراض آن‌ها مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد و حتی در مواقع ضروری با مراجعه به دادگاه‌ها، ذینفع را در این مرحله یاری می‌دهد.

تقاضا نامه ثبت موسسه

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی
تقاضا نامه ثبت موسسه

امضا کنندگان ذیل: موسسین موسسه.......
ثبت موسه مزبور را با مشخصات زیر تقاضا می‌نمایم:
۱-نام موسسه
۲-مقصود از تشکیل دراین قسمت موضوع موسسه قید گردد:
۳-تابعیت:......
۴-مر کز اصلی و نشانی صحیح آن: تهران – خیابان.... کوچه...... پلاک
۵-مرکز شعب مختلف در صورتی که موسسه دارای شعبه باشد نام محل و نشانی شعبه قید شود.
۶-اسامی موسسین فقط نام و نام خانوادگی درج شود.


۷-تاریخ تشکیل از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۸-مدیر یا مدیران موسسه و حق امضای آنان قید گردد مثل آقای..... بعنوان مدیر عامل و آقای...... بعنوان عضو هیات مدیر ه. تعیین و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل: چک، سفته، برات و...... با امضای.... و با مهر موسسه معتبر است.
۹-اسامی مدیران شعب در صورتی که مدیران شعب مشخص شده باشند نام و نام خانوادگی مدیران شعبه قید شود.
۱۰-دارایی موسسه در این قسمت سرمایه موسسه قید شود

امضای موسسیناساسنامه موسسه غیر تجارتی

ماده ١: نام ونوع موسسه:................
ماده ٢:موضوع موسسه:...........................
ماده ٣: مرکز اصلی موسسه:.................
ماده ۴: سرمایه موسسه:
ماده ۵: مدت موسسه: از تاریخ...... بمدت نامحدود
ماده ۶: تابعیت موسسه: تابعیت ایرانی است.
ماده ٧: هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی
ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل، ولی ممکن است بنابه دعوت هریک از اعضای هیات مدیره یا شرکا بطور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده ٩: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه ١٢ روز خواهد بود.
ماده ١٠: در صورتی که کلیه شرکا در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده ١١: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می‌باشد:
الف. - استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج. - تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
د. - انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده ١٢: وظایف مجمع عمومی فوق العاده بقرار زیر است:
الف: تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
ب: افزایش یاتقلیل سرمایه موسسه
ج: ورود شریک یا شرکا جدید موسسه
ماده ١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ١٠۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهدبود.
ماده ۱۴: هیات مدیره موسسه مرکب از.... نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می‌نماید.
ماده ۱۵: هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می‌تواند برای اعضای خود سمت‌های دیگری تعیین نماید.
ماده ۱۶:..... نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می‌تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:
امور اداری موسسه از هر قبیل انجام تشریفات قانونی حفظ و تنظیم فهرست دارایی موسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه‌ها و رسیدگی به محاسبات پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه تهیه آیین نامه‌های داخلی اجرای تصمیمات مجامع عمومی ادای دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب واگذاری وقبول نمایندگی انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران عقد هر گونه پیمان با شرکت‌ها و بانک‌ها و ادارات و اشخاص خرید وفروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب موسسه مشارکت با سایر موسسات و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک‌ها و اشخاص وموسسات و بازکردن حسابجاری و ثابت در بانک‌ها دریافت وجه از حساب‌های موسسه صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد وسفته‌ها و هزینه‌ها طرح مرافعات موسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از جمله رجوع به دادگاه‌های صالحه بدوی و تجدید نظر و دیوان کشور انتخاب وکیل و وکیل در توکیل دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید معتبر می‌باشد.

ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضوراکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است.

ماده ١٨: دارندگان حق امضا در موسسه: دارندگان حق اکضای اوراق واسناد بهادار از قبیل: چک سفته برات اسناد تعهدآور و قرارداد‌ها را هیات مدیره تعیین می‌کند.

ماده ١٩- هر یک از اعضای هیات مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می‌تواند تمام یاقسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ٢٠: سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.

ماده ٢١: تقسیم سود: از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیات سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.

ماده ٢٢: فوت یا محجوریت هریک از شرکا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی ویا، ولی محجور می‌توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویا به شریک دیگر منتقل و از موسسه خارج شوند.

ماده ٢٣: انحلال: موسسه مطابق ماده ١١۴ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع شرکا رای به انحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج موسسه به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می‌باشد.

ماده ۲۴: اختلافات حاصله بین شرکای موسسه از طریق حکمیت و داوری حل وفصل خواهد شد.

ماده ۲۵: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران عمل و رفتار خواهدشد.

ماده ۲۶: این اساسنامه در ۲۶ ماده تنظیم و به امضای کلیه موسسین موسسه به اسامی ذیل رسید و تمام مشخصات امضا شد.صورتجلسات موسسات غیر تجاری
صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین مؤسسه

بسمه تعالی
مجمع عمومی مؤسسین مؤسسه.......... در ساعت.. صبح مورخ... /... /. ۱۳ با حضورکلیه شرکاء درمحل شرکت تشکیل:
ابتدا آقای........ به سمت رئیس مجمع آقای.......... به سمت ناظر مجمع آقای....... به سمت ناظر مجمع وآقای......... به سمت منشی مجمع انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه اعلام وتصمیمات ذیل با تفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:
۱- آقایان:.........، ...........،

...........، به سمت اعضاء هیأت امناء انتخاب گردیدند.
۲- اسا سنا مه مؤسسه مشتمل بر... ماده و... تبصره تنظیم وبه تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل تما م. صفحات آن امضاء شد..
۳- فرم تقاضانامه مؤسسه نیزتکمیل وامضاء شد.
۴-جهت ا. نتخاب اعضاء هیأت مدیره ودارندگان حق امضاءاخذرأی بعمل آ. مد و در نتیجه:
- آقای/خانم.......... فرزند........ به سمت رئیس هیأ ت. مدیره
- آقای/خانم......... فرزند........ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
- آقای/خانم......... فرزند........ به سمت مدیرعا مل
- آقای/خانم......... فرزند........ به سمت عضو هیأت مدیره
برای مدت.. سال انتخاب شدند وهرکدا م. ا. زا عضاء هیأت مدیره با ا. مضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.
۵-کلیه اوراق واسنادرسمی وبهادار وبا نکی و تعهدآورشرکت از قبیل: چک، سفته، بروات وقرارداد‌ها به امضاء................ همرا ه. با مهر شرکت و نا‌مه‌های عادی و اداری به امضاء..................... همراه با مهر شرکت معتبرمیبا شد.
۶- مبلغ............. ریال سرمایه مؤسسه که ا. زطرف مؤسسین پردا خت گردیده تحویل ودر اختیا ر. مدیر عا مل مؤسسه قرا ر. گرفت و مدیر عا مل با ا. مضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرا اعلام نمود.
۷-مجمع به آقای/خانم........... (احد از مؤسسین) وکا لت دادند تا ضمن مراجعه به ثبت شرکت‌ها نسبت به پرداخت هزینه‌های قا نو نی و ا. مضاء دفا‌تر ثبت شرکت‌ها ا. قد ا. م. نما ید.

محل امضاء کلیه نامبردگان فوق الذکر و مؤسسین:نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی یاعادی بطورفوق العاده در خصوص انتخاب تغییر احدی از مدیران در موسسه
نام مؤسسه:................
شماره ثبت مؤسسه:...........
سرمایه ثبت شده مؤسسه:........
مجمع عمومی عادی (یا عادی فوق‌العاده) مؤسسه........ ثبت شده به شماره......... مورخ.... باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
۲-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
۳-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
دستورجلسه: انتخاب اعضای هیات مدیره
انتخاب اعضای هیات مدیره موردشورواقع و در نتیجه:
۱- .............. به سمت رئیس هیات مدیره
۲ -............ به سمت نایب رئیس هیات مدیره
۳ -............. به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.
امضای اسناد وارواق بهاداروعادی با امضاء متفق....... و........
همراه بامهرمؤسسه معتبراست.
به............. (احدی ازشرکا یامدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت دادهمی شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضا شرکاء واعضای هیئت مدیره:
تذکرات:
۱-صورتجلسه درچند نسخه تنظیم وبه امضاءکلیه شرکاءبرسدویک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شده ومابقی نسخ جز مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲-درصورتی که جلسه با اکثریت شرکاءتشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه مؤسسه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی است.
۳-صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۴-مدیر یا مدیران یا مدیر عامل درمؤسسه می‌تواند جز شرکاء نباشد (مشروط به اجازه اساسنامه) ودرصورتی که مدیران خارج از شرکاء انتخاب شوند فتوکپی شناسنامه آنان به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۵-درخصوص انتخاب مدیران در چهارماهه اول سال مالی مؤسسه مجمع عادی ودرزمان‌های دیگر مجمع بصورت عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد (در صورت تجویز اساسنامه)


نمونه صورتجلسه هیآت مدیره در مؤسسه
بسمه تعالی
نام مؤسسه:................
شماره ثبت مؤسسه:.............
سرمایه ثبت شده مؤسسه:............
اعضای هیآت مدیره مؤسسه........... ثبت شده به شماره....... درساعت..... مورخ....... باحضور اعضاءدرمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
دستور جلسه:
اعضای هیات مدیره به....... (احدی از اعضا هیئت مدیره یامدیر عامل یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهانسبت به صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاءاعضای هیات مدیره:

تذکرات:
۱-بعضی از تصمیمات هیآت مدیره از قبیل: تعیین دارندگان امضاء مجاز بایستی به ثبت برسد فلذا درقسمت دستورجلسه مراتب اتخاذ تصمیم قیدشود.
۲-صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل مؤسسه
بسمه تعالی
نام مؤسسه:...............
شماره ثبت مؤسسه:...........
سرمایه ثبت شده مؤسسه:..........
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه........ ثبت شده به شماره......... مورخ....

باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

۲-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

۳-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: تغییرمحل قانونی شرکت
پس از بحث وبررسی محل قانونی مؤسسه ازتهران....... خیابان..... کوچه..... پلاک.... کدپستی...... به تهران.... خیابان..... کوچه.... پلاک... کدپستی.......... انتقال یافت.
به....... (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهانسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت افدام نماید.
امضا کلیه شرکاءحاضر درمجمع:
تذکرات:
۱-درصورتیکه مجمع باحضوراکثریت تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه مدارک مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی است..
۲-صورتجلسه درچند نسخه تنظیم وبه امضاء کلیه حاضران در مجمع برسد ویک نسخه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شده وبقیه جز مدارک موسسه ضبط گردد.
۳- صورتجلسه حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.


نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام مؤسسه
بسمه تعالی
نام مؤسسه:...............
شماره ثبت مؤسسه:...........
سرمایه ثبت شده مؤسسه:..........
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه........ ثبت شده به شماره......... مورخ....
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

۲-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

۳-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

دستور جلسه: اتخاذتصمیم درخصوص تغییرنام مؤسسه
پس از بحث وبررسی نام مؤسسه از............. به.......... تغییریافت.
به........ (احدی ازشرکا یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضا کلیه شرکاء
تذکرات:
۱-چندنام انتخاب وقبل تحویل صورتجلسه به قسمت پذیرش صورتجلسات اداره ثبت شرکت‌ها به قسمت تعیین نام مراجعه وپس از ارایه نام مسول مربوطه یک نام راوفق ضوابط انتخاب ودرحاشیه صورتجلسه درج می‌نماید وسپس موافقت مسئول اداره در خصوص نام تعیین شده واخذ گردد.
۲-صورتجلسه درچندنسخه تنظیم وذیل تمام صفحات به امضا ءکلیه شرکاء حاضر در مجمع برسد ویک نسخه ازآن تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکتهاشود.
۳-صورتجلسه حداکثر درظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکت‌ها شود
۴-درصورتی که مجمع با حداکثر شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه واراده مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی است.


نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مؤسسه
نام مؤسسه:.................
شماره ثبت مؤسسه:.............
سرمایه ثبت شده مؤسسه:...........
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه........ ثبت شده به شماره......... مورخ....
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

۲-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

۳-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

دستور جلسه: افزایش سرمایه مؤسسه
افزایش سرمایه مؤسسه مورد بحث وبررسی فرار گرفت و:
۱-......... باپرداخت...... ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از........ ریال به....... ریال افزایش داد.
۲-....... باپرداخت...... ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از........ ریال به....... ریال افزایش داد.
۳-....... باپرداخت...... ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از........ ریال به....... ریال افزایش داد.
درنتیجه سرمایه موسسه از........ ریال به........... ریال افزایش یافت وماده..... اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد.
مدیر عامل یا هیآت مدیره ؤسسه اقراربه دریافت وجوه افزایش سرمایه نمود.
به...... (احدی ازشرکاءیا مدیران یاوکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاترثبت اقدام نماید.
امضاء شرکا:
تذاکرات:
۱-صورتجلسه در چند نسخه تنظیم وبه امضاء کلیه شرکاء برسدویک نسخه ازآن تحویل اداره ثبت شرکتهاشده وباقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲-صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه ازتاریخ تشکیل مؤسسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۳-درصورتی که مجمع اکثریت تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبته شرکت‌ها الزامی است.نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه موسسه وورود شریک جدید
نام مؤسسه:.....................
شماره ثبت مؤسسه:.................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:..............
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه........ ثبت شده به شماره......... مورخ....

باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

۲-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

۳-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

دستورجلسه: افزایش سرمایه و ورود شریک جدید
۱-......... فرزند....... متولد... شماره شناسنامه..... به آدرس تهران.... خیابان...... کوچه...... پلاک...... کدپستی..... باپرداخت مبلغ...... ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد
۲ -......... فرزند....... متولد... شماره شناسنامه..... به آدرس تهران.... خیابان...... کوچه...... پلاک...... کدپستی..... باپرداخت مبلغ...... ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد
۳- سرمایه مؤسسه از مبلغ.......... ریال به........ ریال افزایش یافت وماده...
اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح ومدیرعامل یاهیآت مدیره اقرار به دریافت وجه افزایش سرمایه نمود.
به...... (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذیل ثبت اقدام نماید.
امضاءشرکاء:

تذکرات:
۱- صورتجلسه درچند نسخه تنظیم وبه امضاء کلیه شرکاء برسد ویک نسخه ازآن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شده وباقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲- درصورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه اسنادمثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی است.
۳- صورتجلسه حداکثر درظرف مهلت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۴- کپی شناسنامه شرکاء جدید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.


نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه مؤسسه
نام مؤسسه:.................
شماره ثبت مؤسسه:..............
سرمایه ثبت شده مؤسسه:............
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه........ ثبت شده به شماره......... مورخ....
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

۲-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

۳-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: کاهش سرمایه مؤسسه
الف: درخصوص کاهش سرمایه مؤسسه بحث وبررسی شدو.......... بادریافت مبلغ....... ریال از صندوق مؤسسه سهم‌الشرکه خود را به........ ریال کاهش داد................. با دریافت مبلغ........ ریال از صندوق مؤسسه سهم‌الشرکه خود را به........ ریال کاهش داد.
ب. – سرمایه مؤسسه از مبلغ........... ریال به........... ریال کاهش یافت و ماده......... اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد.
ج. – به................ (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء کلیه شرکاء و میزان سهم‌الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه:
۱ -........... دارای مبلغ........ ریال سهم الشرکه امضاء

۲-........... دارای مبلغ........ ریال سهم الشرکه امضاء

۳-........... دارای مبلغ........ ریال سهم الشرکه امضاء

تذکرات:
۱ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲ – در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه و خروج شریک در مؤسسه
نام مؤسسه:.................
شماره ثبت مؤسسه:..............
سرمایه ثبت شده مؤسسه:............
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه........ ثبت شده به شماره......... مورخ....
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
۲-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
۳-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: کاهش سرمایه مؤسسه و خروج شریک از مؤسسه
الف: ۱ -.......... بادریافت مبلغ....... ریال سهم‌الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه ندارد.
۲-.......... بادریافت مبلغ....... ریال سهم‌الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه ندارد.
ب. – سرمایه مؤسسه از مبلغ........... ریال به........... ریال کاهش یافت در نتیجه ماده......... اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد.
ج. به........... (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء شرکاء

تذکرات:
۱ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲ – در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۴ – شریکی که از مؤسسه با اخذ سهم‌الشرکه خود خارج می‌شود لازم است که شخصآ یا وکیل رسمی وی با در دست داشتن شناسنامه یا وکالت‌نامه رسمی جهت امضاء ذیل دفاتر ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه نماید.


نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشرکه در مؤسسه
نام مؤسسه:.................
شماره ثبت مؤسسه:..............
سرمایه ثبت شده مؤسسه:............
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه........ ثبت شده به شماره......... مورخ....
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
۲-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
۳-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: نقل و انتقال سهم‌الشرکه
۱-............ که دارای.......... ریال سهم‌الشرکه می‌باشد مجمع موافقت نمود که مبلغ سهم‌الشرکه مذکور به............ فرزند........ متولد..... شماره شناسنامه......... به آدرس تهران........... خیابان...... کوچه..... پلاک....... کدپستی........... واگذار و از مؤسسه خارج و دیگر دارای هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه نمی‌باشد.
(و یا)
مجمع موافقت نمود
....... مبلغ....... ریال از سهم‌الشرکه خود را به........ فرزند...... متولد........ شماره شناسنامه...... به آدرس تهران...
خیابان...... کوچه..... پلاک....... کدپستی........... واگذار و سهم‌الشرکه خود از........ ریال به...... ریال کاهش داد.
به............ (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء شرکاء و خریدار و فروشنده سهم‌الشرکه:

تذکرات:
۱ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲ – در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۴ – لازم است خریدار و فروشنده به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند انتقال سهم‌الشرکه اقدام واصل یا تصویر برابر اصل سند به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۵ – فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع مؤسسه
نام مؤسسه:.................
شماره ثبت مؤسسه:..............
سرمایه ثبت شده مؤسسه:............
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه........ ثبت شده به شماره......... مورخ....
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

۲-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

۳-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: اتخاذ تصمیم در خصوص (تغیر موضوع مؤسسه یا الحاق مواردی به موضوع مؤسسه)
موضوع مؤسسه مورد بررسی واقع شد و بشرح زیر تغییر پیدا نمود
............................................................................................
در نتیجه ماده.......... اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح می‌گردد.
به............ (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء شرکاء

تذکرات:
۱ – در صورتی که ثبت موضوع مؤسسه محتاج به اخذ مجوز از مراجع خاصی باشد می‌توانید رأسآ نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها نمائید و همچنین در صورت عدم اخذ مجوز، اداره ثبت شرکت‌ها رأسآ نسبت به استعلام از مراجع ذیصلاح می‌نماید و پس از دریافت استعلام آن را به مرجع مربوطه تحویل و پس از دریافت پاسخ استعلام آن را تحویل اداره ثبت شرکت‌ها نمائید.
۲ – در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۴ – فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۵ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر یا اصلاح بعضی از موارد اساسنامه مؤسسه
نام مؤسسه:.................
شماره ثبت موسسه:..............
سرمایه ثبت شده مؤسسه:............
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه........ ثبت شده به شماره......... مورخ....
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
۲-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
۳-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: اصلاح یا (تغییر) ماده...... اساسنامه
با توج به ماده......... اساسنامه و اشکالات بوجود آمده ماده مذکور بشرح ذیل تغییر یا اصلاح می‌شود ..........................................
به............ (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء شرکاء:

تذکرات:
۱ – صورتجلسه درچند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲ – در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۴ – ماده اساسنامه که تغییر یا اصلاح می‌شود متن ماده بطور کامل در صورتجلسه نوشته شود.
۵ – در صورتی ک. در نظر باشد کل اساسنامه تغییر پیدا نماید دو جلد اساسنامه جدید تهیه و ذیل کلیه صفحات به امضاء کلیه شرکاء برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود و پس از ثبت یک جلد از ان که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها شده تحویل گرفته شود.


نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تأسیس شعبه مؤسسه
نام مؤسسه:.................

شماره ثبت مؤسسه:..............

سرمایه ثبت شده مؤسسه:............

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه........ ثبت شده به شماره......... مورخ....

باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

۲-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه

۳-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: تأسیس شعبه در شهرستان.........
موضوع: تاسیس شعبه درشهرستان..... مورد بحث و بررسی واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصویب واقع شد......... فرزند...... متولد........ شماره شناسنامه........

بعنوان مدیر شعبه تعیین و آدرس شعبه عبارتست از........ خیابان.... کوچه..... پلاک....... کدپستی...........

به............ (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء کلیه شرکاء:

تذکرات:
۱ – یک نسخه از مدارک شرکت (اساسنامه – تقاضانامه - صورتجلسه مجمع در خصوص تأسیس شعبه – فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه) به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود تا پس از ثبت صورتجلسه مدارک به شهرستان مربوطه برای ثبت شعبه ارسال گردد.
۲ – پس از گذشت مدت زمانی مناسب به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت انجام تشریفات ثبت شعبه مراجعه شود.
۳ - صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شده و مابقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۴ – صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۵ – در صورتی که مجمع با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی است.


بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال مؤسسه
نام مؤسسه:.................
شماره ثبت مؤسسه:..............
سرمایه ثبت شده مؤسسه:............
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه........ ثبت شده به شماره......... مورخ....
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
۲-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
۳-................ دارای مبلغ.............. ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال مؤسسه
۱ – انحلال مؤسسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت والنهایه مؤسسه بعلت.......... منحل اعلام می‌گردد و........ به سمت مدیر تصفیه مؤسسه انتخاب گردید.
۲ – آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه تهران...... خیابان........ کوچه...... پلاک........ کدپستی............. تعیین گردید.
۳ – مدیر تصفیه با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام و همچنین اقرار به دریافت دفاتر و اسناد و مدارک و اموال مؤسسه نمود.
به............ (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء کلیه شرکاء:

تذکرات:
۱ – فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد به ضمیر صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۲ – صورتجلسه انحلال حداکثر در ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۳ – در صورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی است.
۴ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء حاضر در مجمع برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شده و نسخ دیگر جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین